12:22 24/04/2022

Lịch chốt quyền cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp từ 25/4- 29/4

Tuần từ 25/4- 29/4, trên thị trường chứng khoán Việt Nam có 14 doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt. Trong số đó doanh nghiệp trả cổ tức tỷ lệ cao như CTCP Dây cáp điện Việt Nam (CAV) trả tỷ lệ 40%.

Lịch chốt quyền cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp từ 254 294
Lịch chốt quyền cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp từ 25/4- 29/4

CTCP Sợi Thế Kỷ (STK): Ngày 25/4 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 23/5/2022.

CTCP Sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị VVMI (TB8): Ngày 25/4 - ngày ĐKCC nhận trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 10/5/2022.

CTCP Sách giáo dục tại Thành phố Hà Nội (EBS): Ngày 25/4 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 8,5% (01 cổ phiếu nhận 850 đồng). Thời gian thanh toán 31/5/2022. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

CTCP Thực phẩm Bích Chi (BCF): Ngày 25/4 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 3/2021 bằng tiền tỷ lệ 4% (01 cổ phiếu nhận 400 đồng). Thời gian thanh toán 18/5/2022.

CTCP Chăn nuôi Phú Sơn (PSL): Ngày 26/4 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 16% (01 cổ phiếu nhận 1.600 đồng). Thời gian thanh toán 30/9/2022. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

CTCP Logistics Portserco (PRC): Ngày 26/4 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 18/5/2022.

CTCP Thiết bị điện (THI): ngày 27/4 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 17/5/2022.

CTCP Vận tải và xếp dỡ Hải An (HAH): Ngày 26/4 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 16/5/2022. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành 19,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 tỷ lệ 40%.

CTCP Dây cáp điện Việt Nam (CAV): Ngày 28/4 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 40% (01 cổ phiếu nhận 4.000 đồng). Thời gian thanh toán 17/5/2022.

CTCP Xi măng la Hiên VVMI (CLH): Ngày 28/4 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 25% (01 cổ phiếu nhận 2.500 đồng). Thời gian thanh toán 6/5/2022.

CTCP Thiết bị xăng dầu Petrolimex (PEQ): Ngày 29/4 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 20/5/2022.

CTCP Tư vấn xây dựng tổng hợp (NAC): Ngày 29/4 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 16/5/2022.

CTCP Phát triển KCN Tín Nghĩa (TIP): Ngày 29/4 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 20/5/2022. Đồng thời công ty chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 39 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu giá 25.000 đồng/cp.

CTCP Đại lý vận tải Safi (SFI): Ngày 29/4 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 10/5/2022.

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên