16:45 29/05/2022

Lịch chốt quyền cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp từ 30/5 - 3/6

Tuần từ 30/5 - 3/6, trên thị trường chứng khoán Việt Nam có 20 doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt. Trong số đó doanh nghiệp trả cổ tức tỷ lệ cao như Công ty cổ phần Vinhomes (VHM) trả tỷ lệ 20%.

Lịch chốt quyền cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp từ 305  36

Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin (mã chứng khoán TMB) trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 với tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng:  31/5. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/5. Thời gian thực hiện: 16/6.

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (mã chứng khoán BMI) trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 với tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng:  31/5. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/5. Thời gian thực hiện: 30/6.

Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (mã chứng khoán VSH) trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 với tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng:  31/5. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/5. Thời gian thực hiện: 30/6.

Công ty cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex (mã chứng khoán PIA) trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 với tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng:  31/5. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/5. Thời gian thực hiện: 15/6.

Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long (mã chứng khoán VHL) trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 với tỷ lệ thực hiện: 17,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.750 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng:  31/5. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/5. Thời gian thực hiện: 6/7.

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Idico (mã chứng khoán UIC) trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 với tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng:  31/5. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/5. Thời gian thực hiện: 10/6.

Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (mã chứng khoán RAL) tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021 với tỷ lệ thực hiện: 25%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng:  1/6. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/5. Thời gian thực hiện: 10/6.

Công ty cổ phần Vinhomes (mã chứng khoán VHM) trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 với tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng:  1/6. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/5. Thời gian thực hiện: 22/6.

Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin (mã chứng khoán TDN) trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 với tỷ lệ thực hiện: 14%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng:  1/6. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/5. Thời gian thực hiện: 14/6.

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO (mã chứng khoán VTO) trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 với tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng:  2/6. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 1/6. Thời gian thực hiện: 22/6.

CTCP Than Cọc Sáu - Vinacomin (mã chứng khoán TC6) trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 với tỷ lệ thực hiện: 4,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 450 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng:  2/6. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 1/6. Thời gian thực hiện: 22/6.

Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (mã chứng khoán DRC) thanh toán cổ tức bằng tiền còn lại năm 2021 với tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng:  2/6. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 1/6. Thời gian thực hiện: 16/6.

Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP (mã chứng khoán PLC) trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 với tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng:  2/6. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 1/6. Thời gian thực hiện: 17/6.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (mã chứng khoán TNG) trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 với tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng:  3/6. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 2/6. Thời gian thực hiện: 1/7.

Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam (mã chứng khoán SFG) trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 với tỷ lệ thực hiện: 2%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng:  3/6. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 2/6. Thời gian thực hiện: 4/7.

Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng (mã chứng khoán DHP) trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 với tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng:  3/6. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 2/6. Thời gian thực hiện: 22/6.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (mã chứng khoán THG) trả cổ tức đợt cuối năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 3/6. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 2/6. Thời gian thực hiện: 15/6. Bên cạnh đó, THG cũng trả cổ tức đợt cuối năm 2021 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 100:25 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu THG được nhận 25 cổ phiếu mới).

Công ty Cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu SAVIMEX (mã chứng khoán SAV) trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 với tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng:  3/6. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 2/6. Thời gian thực hiện: 10/6.

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn (mã chứng khoán CLW) trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 với tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).Ngày đăng ký cuối cùng:  3/6. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 2/6. Thời gian thực hiện: 28/7.

Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (mã chứng khoán NKG) trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 với tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng:  6/6. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 3/6. Thời gian thực hiện: 5/7. Bên cạnh đó, NKG cũng trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 100:20 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu NKG được nhận 20 cổ phiếu mới).

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên