17:49 06/06/2022

Lideco (NTL) dự kiến trả cổ tức còn lại năm 2021 với tỷ lệ 10%

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (Lideco; HOSE: NTL) thông báo Quyết định của HĐQT về việc chi trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền mặt.

Lideco NTL dự kiến trả cổ tức còn lại năm 2021 với tỷ lệ 10

Theo đó, Công ty dự kiến trả cổ tức đợt 2 năm 2021 với tỷ lệ 10%, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 1.000 đồng. Như vậy, với 60,9 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính công ty sẽ trả tổng cộng 60,9 tỷ đồng trong đợt trả cổ tức này.

Ngày đăng ký cuối cùng là 22/6 và ngày thanh toán dự kiến là 8/7/2022. Được biết, trong năm 2021 công ty thông qua kế hoạch cổ tức 25% bằng tiền. Trong đó, công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 với tỷ lệ 15%.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý 1/2022, NTL ghi nhận doanh thu thuần đạt 87,8 tỷ đồng tăng 75,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế 36 tỷ đồng, tăng gần 171% so với quý 1/2021.

Năm 2022, NTL đặt mục tiêu doanh thu đạt 700 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 240 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 21% và đi ngang so với cùng kỳ. Như vậy, trong quý đầu năm, Lideco đã hoàn thành 12,5% mục tiêu về doanh thu và 15% mục tiêu về kế hoạch lợi nhuận năm. 

Tính đến ngày 31/3/2022, tổng tài sản doanh nghiệp đạt 1.795,4 tỷ đồng, giảm 4,4% so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền và tương đương tiền giảm 42,6%, xuống 213 tỷ đồng. Ngược lại, hàng tồn kho tăng 7,4% lên 1.241 tỷ đồng.

Về phía nguồn vốn, nợ phải trả của NTL tại thời điểm cuối quý 1 giảm 18,2% về mức 530,2 tỷ đồng. Đáng chú ý, khoản phải trả ngắn hạn khác giảm mạnh 39%, còn 163,2 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 6/6, cổ phiếu NTL giảm 1,44% về mức 27.300 đồng/cp, khối lượng giao dịch đạt 258.000 đơn vị.

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên