Loạn phân lô tách thửa, Lâm Đồng tiếp tục ra quy định mới

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND về Quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn.

Theo đó, điều kiện thửa đất được phép tách thửa, hợp thửa là đất ở và đất nông nghiệp ghi trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sau đây gọi chung là thửa đất có nhiều mục đích sử dụng) thuộc quy hoạch sử dụng đất là đất ở, đất nông nghiệp, đất thương mại dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp hoặc đất phi nông nghiệp khác.

Cụ thể, tiếp giáp với đường giao thông hiện hữu và đã thể hiện trên Bản đồ địa chính hoặc Giấy chứng nhận đã cấp. Trường hợp có đường giao thông hiện hữu nhưng chưa được thể hiện trên Bản đồ địa chính hoặc Giấy chứng nhận đã cấp thì UBND xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là UBND cấp xã) xác nhận về thời điểm bắt đầu sử dụng đất và mục đích sử dụng đất trên cơ sở thu thập ý kiến của những người đã từng cư trú cùng thời điểm bắt đầu sử dụng đất, trước khi tham mưu UBND các huyện, thành phố (sau đây gọi chung là UBND cấp huyện) xác nhận cho tồn tại đối với trường hợp không phải là đường tự ý mở và cộng đồng dân cư đã sử dụng ổn định; trước khi xem xét tách thửa, hợp thửa.

Loạn phân lô tách thửa Lâm Đồng tiếp tục ra quy định mới điều kiện tách thửa
Loạn phân lô tách thửa, Lâm Đồng tiếp tục ra quy định mới điều kiện tách thửa.

Để đủ điều kiện trước khi xem xét tách thửa, hợp thửa đất đối với trường hợp hình thành đường giao thông mới thì người sử dụng đất thực hiện theo quy mô diện tích như sau: Trường hợp diện tích thửa đất hoặc khu đất (gồm nhiều thửa đất) nhỏ hơn 5 ha thì tiến hành lập Bản vẽ tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500, được UBND cấp huyện ký duyệt bản vẽ kèm theo văn bản thống nhất; trong đó thể hiện các quy chuẩn quy định liên quan đến hạ tầng kỹ thuật đường giao thông thuộc bản vẽ.

Ngoài ra, đối với thửa đất hoặc khu đất đề nghị tách thửa, họp thửa mà có diện tích từ 5.000 m2 trở lên sau khi đã trừ diện tích làm đường giao thông thì phải dành ít nhất 5% diện tích của thửa đất hoặc khu đất đế làm hạ tầng xã hội phục vụ lợi ích công cộng. Trên cơ sở các quy chuẩn, quy định của văn bản đã thống nhất này, UBND cấp huyện xác nhận hoàn thành đầu tư hạ tầng giao thông đưa vào sử dụng sau khi hoàn thành việc đầu tư xây dựng. 

Trong trường hợp thu hồi đất để làm đường giao thông hoặc triển khai các dự án khác, nếu diện tích của thửa đất còn lại sau khi thu hồi nhỏ hơn diện tích tối thiểu quy định tại Điều 4 Quyết định này thì người đang sử dụng thưa đất này chuyển nhượng cho người sử dụng đất liền kề hoặc Nhà nước thu hồi phần diện tích đất này và bồi thường, hỗ trợ để quản lý, sử dụng theo quy định.

Về quy định diện tích thửa đất tối thiểu được phép tách thửa: Thửa đất mới hình thành từ việc tách thửa phải lớn hơn hoặc bằng diện tích tối thiểu theo từng trường hợp sau đây: Đối với thửa đất ở đô thị (thuộc địa bàn các phường, thị trấn) thuộc quy hoạch sử dụng đất là đất ở đô thị: Nhà phố: diện tích > 40,0 m2 và có kích thước cạnh tiếp giáp đường đối với đường đã có tên hoặc đường hẻm có lộ giới > 10 m (sau đây gọi chung là đường chính) hoặc các đường, đường hẻm còn lại (sau đây gọi chung là đường hẻm) > 4,0 m;

Nhà liên kế có sân vườn: diện tích > 72,0 m2 và có kích thước cạnh tiếp giáp đường > 4,5 m đối với đường chính; tại các đường hẻm diện tích > 64,0 m2 và kích thước cạnh tiếp giáp đường > 4,0 m; Nhà biệt lập: diện tích > 250,0 m2 và có kích thước cạnh tiếp giáp đường > 10,0 m đối với đường chính; tại các đường hẻm diện tích > 200,0 m2 và kích thước cạnh tiếp giáp đường > 10,0 m;

Biệt thự: diện tích > 400,0 m2 và có kích thước cạnh tiếp giáp đường > 12,0 m đối với đường chính; tại các đường hẻm diện tích > 250 m2 và kích thước cạnh tiếp giáp đường > 10,0 m. Riêng đối với các vị trí, khu vực đã có quy định về lộ giới và các chỉ tiêu chủ yếu về quản lý quy hoạch, xây dựng đối với nhà ờ, công trình riêng lẻ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì diện tích tách thửa thực hiện theo các quy định đó;

Trường hợp thửa đất ở tại đô thị tiếp giáp với đường giao thông chưa có quy định các dạng kiến trúc nhà ở thì thửa đất sau khi tách phải có cạnh tiếp giáp đường; đồng thời diện tích và kích thước tối thiểu theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều này.

Đối với thửa đất ở nông thôn (thuộc địa bàn các xã) thuộc quy hoạch sử dụng đất là đất ở nông thôn: Trường hợp có quy định dạng kiến trúc nhà ở theo quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn hoặc quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì diện tích tách thửa theo quy định dạng kiến trúc của quy hoạch đó; Trường hợp chưa có quy định dạng kiến trúc nhà ở thì diện tích tách thửa tối thiểu > 72,0 m2 và kích thước cạnh tiếp giáp đường > 4,5 m.

Đối với thửa đất thuộc quy hoạch sử dụng đất là đất nông nghiệp thì diện tích tối thiểu tách thửa như đối với thửa đất nông nghiệp theo quy định tại khoản 4 Điều này; thuộc quy hoạch đất thương mại dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp hoặc đất phi nông nghiệp khác thì thực hiện tách thửa như đối với đất thương mại dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, đất phi nông nghiệp khác theo quy định tại khoản 5 Điều này.

Đối với thửa đất quy hoạch nhiều loại đất (gồm đất ở, đất thương mại dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, đất phi nông nghiệp khác, đất nông nghiệp) thì thực hiện việc tách thửa, hợp thửa theo quy định của đất ở, đất thương mại dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, đất phi nông nghiệp khác theo quy định tại khoản 1, khoản 2 hoặc khoản 5 Điều này. 

Trường hợp thửa đất ở tiếp giáp với nhiều đường giao thông có quy định các dạng kiến trúc nhà ở khác nhau thì thửa đất tách ra tiếp giáp nhiều đường giao thông phải có kích thước cạnh tiếp giáp các đường sau khi trừ khoảng lùi xây dựng và diện tích tối thiểu theo quy định đối với đường có dạng nhà ở có diện tích lớn nhất quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 4 Quyết định này; quy định cạnh tiếp giáp các đường sau khi trừ khoảng lùi xây dựng bao gồm cả đối với trường hợp có cùng chỉ tiêu kiến trúc. Trường hợp thửa đất ở tiếp giáp với một đường giao thông thì kích thước theo chiều sâu (cạnh tạo góc với cạnh tiếp giáp đường) đảm bảo > 6m sau khi trừ khoảng lùi xây dựng.

Loạn phân lô tách thửa Lâm Đồng tiếp tục ra quy định mới điều kiện tách thửa
Hình ảnh các quả đồi bị cạo trọc rồi vẽ đường dọc ngang đã không còn xa lạ với những người dân nơi đây.

Ngoài ra, khi xử lý chuyển tiếp đối với hồ sơ tách thửa, hợp thửa hợp lệ đã tiếp nhận trên hệ thống phần mềm tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND ngày 19/1/2021.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2021 và thay thế cho Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND ngày 19/1/2021 của UBND tỉnh về quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Như Thương Trường có loạt bài phản ánh về tình trạng thời gian gần đây, rộ lên trào lưu “bỏ phố về núi” làm giá đất ở một số khu vực Tây Nguyên được đẩy lên cao. Trong đó, điểm nóng là Lâm Đồng, một số công ty bất động sản đi gom đất của người dân rồi “lách luật” hiến đất làm đường với mục đích phục vụ sản xuất thế nhưng ngay sau đó lại tiến hành phân lô, tách thửa và rao bán rầm rộ.

Mới đây, ngày 25/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt đầu khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra, làm rõ những dấu hiệu vi phạm liên quan đến đất đai tại phường Lộc Phát và xã Đạm B’ri, TP Bảo Lộc, nơi xuất hiện hàng loạt dự án bất động sản trái pháp luật những năm gần đây. 

Việc khám nghiệm hiện trường dự kiến kéo dài khoảng 10 ngày, tại địa bàn xã Đam B’ri và phường Lộc Phát. Công tác khám nghiệm hiện trường có sự tham gia của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Lâm Đồng, UBND thành phố Bảo Lộc, cùng nhiều cá nhân liên quan…

Hiện tại, theo ghi nhận của PV Thương Trường không chỉ riêng địa bàn TP Bảo Lộc mới xảy ra tình trạng mượn danh cá nhân xin hiến đất làm đường rồi phân lô tách thửa rao bán từ các công ty BĐS mà các huyện, TP khác thuộc tỉnh Lâm Đồng đã và đang diễn ra tràn lan chưa kiểm soát được. Hình ảnh các quả đồi bị cạo trọc rồi vẽ đường dọc ngang đã không còn xa lạ với những người dân nơi đây.

Thiên An

Bình luận bài viết

Thông tư số 104/2021/TT-BTC do Bộ Tài chính vừa ban hành quy định rõ nguyên tắc xây dựng, điều chỉnh yếu tố cấu thành trong công thức giá cơ sở xăng dầu.

Dự án nhà ở xã hội chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu của thị trường, trong khi quỹ đất 20% phát triển nhà ở xã hội tại các dự án thương mại và khu đô thị lại không được triển khai thực hiện.

TS. Nguyễn Văn Đính Phó Tổng thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam đề xuất nên thành lập cơ quan chuyên biệt có năng lực và khả năng tiếp nhận, xử lý vướng mắc thuộc thẩm quyền Chính phủ nhằm hỗ trợ cho các địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thủ tục phê duyệt đầu tư các dự án.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 103 quy định mức thu lệ phí trước bạ với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước. Theo đó, Chính phủ đồng ý giảm 50% lệ phí trước bạ cho ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước, áp dụng từ 1-12-2021 đến 31-5-2022.

Sở hữu vẻ đẹp thiên nhiên với núi rừng kỳ vỹ, những cao nguyên yên bình, cánh đồng cà phê xanh mướt bạt ngàn, thác trắng cao ngút trời, núi rừng sừng sững cùng nét đẹp văn hóa cồng chiêng đậm chất bản địa riêng có… đã giúp Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk trở thành điểm sáng du lịch mới được người dân lựa chọn.

ThuongTruong

Cơ quan chủ quản: HIỆP HỘI CÁC NHÀ BÁN LẺ VIỆT NAM

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 75/GP-BTTT, do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày: 23/02/2017

Ngày thành lập Tạp chí Thương Trường: Ngày 26 tháng 6 năm 2008

Tòa soạn: Tầng 6 tòa nhà số 8 Trần Đăng Ninh - P. Dịch vọng - Q. Cầu Giấy - Hà Nội

Tổng Biên tập: Đinh Thị Mỹ Vân

Phụ trách nội dung: Tổng TKTS Đinh Duy Hùng

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hotline: 0913398394

Điện thoại: +84 24 3734 9773

Fax: +84 24 3939 3770

Email: toasoanthuongtruong@gmail.com.

Liên hệ quảng cáo: 0888484455