17:03 20/04/2022

Loạt dự án bất động sản có thể bị chấm dứt hoạt động tại Quảng Nam

Các dự án Khu đô thị xanh Anvie Hà My, Khu đô thị hỗn hợp Thái Dương 3, Khu đô thị hỗn hợp Nam Hương tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc vừa bị UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các Sở, ban ngành, khẩn trương tham mưu, chấm dứt hoạt động đầu tư, dừng thực hiện.

Loạt dự án bất động sản có thể bị chấm dứt hoạt động

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản chỉ đạo các cơ quan ban ngành khẩn trương tham mưu, chấm dứt hoạt động đầu tư, dừng thực hiện các dự án Khu đô thị xanh Anvie Hà My, Khu đô thị hỗn hợp Thái Dương 3, Khu đô thị hỗn hợp Nam Hương tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc.

Văn bản này dựa vào chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 182- TB/TU ngày 14/6/2021 về việc thu hồi và điều chỉnh một số dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, khu đô thị tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc; Công văn số 8434/UBND-KTN ngày 25/11/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện quy trình, thủ tục lựa chọn lại nhà đầu tư các dự án Khu đô thị xanh Anvie Hà My, Khu đô thị hỗn hợp Thái Dương 3, Khu đô thị hỗn hợp Nam Hương tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc.

Loạt dự án bất động sản có thể bị chấm dứt hoạt động tại Quảng Nam
Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) sau thời gian phát triển "nóng" đã bộc lộ rõ nhiều bất cập về quy hoạch và quản lý quy hoạch của tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương căn cứ ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 808/STNMT-QLĐĐ ngày 14/4/2022 và UBND thị xã Điện Bàn tại các Công văn số 684/UBND, số 685/UBND ngày 19/4/2022 để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chấm dứt hoạt động đầu tư, dừng thực hiện các dự án Khu đô thị hỗn hợp Thái Dương 3, Khu đô thị hỗn hợp Nam Hương tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc. Đồng thời, Sở này phải làm việc với Công ty Cổ phần Bất động sản Anvie Hội An.

Từ đó, tỉnh sẽ có văn bản dừng thực hiện dự án Khu đô thị xanh Anvie Hà My, trường hợp Công ty không đề nghị dừng thực hiện dự án thì Sở Kế hoạch và Đầu tư phải có báo cáo UBND tỉnh để giao Thanh tra tỉnh tổ chức thanh tra tình hình thực hiện dự án và giải quyết các thủ tục tiếp theo.

Bên cạnh đó, các văn bản tham mưu phải gửi UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh) trước ngày 21/4/2022 để xem xét, ban hành.

Các Sở Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; UBND thị xã Điện Bàn, Công ty Cổ phần Bất động sản Anvie Hội An, Công ty TNHH Đầu tư - Thương mại - Du lịch - Dịch vụ Hương Doanh, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Dịch vụ Thái Dương căn cứ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 8434/UBND-KTN ngày 25/11/2021 để 2 tiếp tục phối hợp, triển khai thực hiện và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, thực hiện các hồ sơ, thủ tục liên quan theo đúng quy định.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thị xã Điện Bàn, các Sở, ngành liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc phối hợp, tham gia ý kiến đảm bảo tiến độ theo đề nghị của cơ quan chủ trì.

Từng hủy nhiều dự án

Trước đó, cuối năm 2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân cũng đã ký quyết định thu hồi, hủy bỏ quyết định số 1582/QĐ-UBND ngày 5/5/2017 của UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu phức hợp dịch vụ nghỉ dưỡng Bình Dương tại xã Bình Dương (huyện Thăng Bình).

Theo đó, lý do hủy bỏ phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) dự án trên là do Sở KH&ĐT đã ban hành quyết định số 214/QĐSKHĐT ngày 14/10/2021 về việc chấm dứt hoạt động của dự án. Vì vậy UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quyết định thu hồi quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu phức hợp dịch vụ nghỉ dưỡng Bình Dương tại xã Bình Dương, huyện Thăng Bình.

Được biết, theo quy hoạch chi tiết 1/500, Khu phức hợp dịch vụ nghỉ dưỡng Bình Dương trước khi bị hủy bỏ, có tổng diện tích dự án gần 184ha, đã bao gồm đất hạ tầng tuyến Thanh niên ven biển khoảng 4,57 ha. Dự án do Công ty cổ phần Đạt Phương làm chủ đầu tư.

Cuối tháng 11/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hồng Quang đã ký quyết định số 3173/QĐ-UBND về việc chấm dứt hoạt động đầu tư và thu hồi, hủy bỏ các quyết định giao chủ đầu tư dự án Khu đô thị Bách Đạt 3, Khu đô thị Bách Đạt 4, Khu đô thị Bách đạt 5, Khu đô thị Bách Đạt 6 tại Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc.

Nguyên nhân thu hồi 4 dự án trên là do công trình chợ Điện Dương không thực hiện đầy đủ các trình tự thủ tục, đầu tư theo hình thức đối tác công tư quy định. Do đó, việc giao chủ đầu tư thực hiện các dự án trên để tạo nguồn vốn để thanh toán cho công trình chợ Điện Dương không còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành.

Bên cạnh các dự án trên, tỉnh Quảng Nam cũng chấm dứt hoạt động đầu tư dự án Khu đô thị Vạn Phúc City tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc và thu hồi, hủy bỏ quyết định của UBND tỉnh về việc giao chủ đầu tư, công văn về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. Về Khu đô thị Vạn Phúc City, dự án do Công ty TNHH Bất động sản Thiên Vương làm chủ đầu tư, có quy mô 14,57 ha.

Loạt dự án bất động sản có thể bị chấm dứt hoạt động tại Quảng Nam
UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành quyết định thu hồi, hủy bỏ quyết định số 2484 ngày 11/7/2017 về phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu nghỉ dưỡng phức hợp quốc tế An Thịnh – PPC của CTCP Quốc tế Nam Hội An.

Hay vào tháng 3/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã yêu cầu Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp với UBND huyện Thăng Bình và các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động đầu tư dự án khu nghỉ dưỡng phức hợp quốc tế An Thịnh - PPC của Công ty CP Quốc tế Nam Hội An theo quy định và giải quyết các phát sinh sau khi chấm dứt hoạt động của dự án.

Dự án khu nghỉ dưỡng phức hợp quốc tế An Thịnh - PPC được cấp chủ trương đầu tư với diện tích gần 200 ha tại xã Bình Minh (huyện Thăng Bình), với tổng vốn đăng ký đầu tư 4.300 tỷ đồng.

Dự án này được UBND tỉnh Quảng Nam quyết định chủ trương đầu tư từ năm 2017, tuy nhiên nhà đầu tư vẫn chưa thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai các thủ tục tiếp theo của dự án; nhà đầu tư cũng chưa thực hiện nghĩa vụ ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án theo quy; dự án chậm triển khai hơn 36 tháng nhưng nhà đầu tư không thực hiện thủ tục giãn tiến độ.

Hồng Quang

Theo dõi Thương Trường trên