10:57 02/06/2022

Lợi nhuận giảm hơn 41%, Tài chính Hoàng Huy (TCH) tăng nợ vay gấp 3,4 lần trong năm 2021

Kết thúc niên độ 2021 - 2022, Tài chính Hoàng Huy (TCH) ghi nhận doanh thu và lợi nhuận cùng đi lùi so với niên độ trước đó. Trong khi đó, tổng nợ đi vay tăng gấp 3,4 lần so với đầu niên độ và dòng tiền kinh doanh chuyển từ dương sang âm 354 tỷ đồng tại thời điểm cuối niên độ.

CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (HOSE: TCH) đã công bố BCTC Hợp nhất Kiểm toán năm 2022 (01/04/2021 - 31/03/2022) với doanh thu thuần hơn 2.756 tỷ đồng, giảm 37,6% so với cùng kỳ. Giá vốn giảm ít hơn nên lợi nhuận gộp chỉ còn 646 tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng hơn 16% lên mức 327,2 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính được tiết giảm73% tỷ đồng chỉ còn 18,1 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, TCH lãi ròng hơn 609,3 tỷ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 400,5 tỷ đồng.

Tài chính Hoàng Huy TCH

Giải trình về kết quả kinh doanh giảm mạnh, TCH cho biết biến động về lợi nhuận của Công ty trong năm tài chính 2021 chủ yếu do ảnh hưởng của đại dịch covid 19 kéo dài khiến một số dự án bất động sản của công ty chưa tới kỳ bàn giao. Bên cạnh đó, Công ty áp dụng chính sách hỗ trợ cho khách hàng khó khăn từ dịch bệnh. Ngoài ra việc nhập khẩu ô tô đầu kéo khó khăn do khan hiếm nguồn cung làm doanh thu và lợi nhuận giảm mạnh.

Niên độ 2021 - 2022, TCH đặt mục tiêu 4.000 tỷ đồng doanh thu thuần và 1.028 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, công ty mới đạt 69% kế hoạch doanh thu và gần 61% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Tại thời điểm 31/3/2022, tổng tài sản của TCH đã tăng đến 42% so với đầu niên độ lên đạt gần 14.700 tỷ đồng. Trong đó, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng gần 3.000 tỷ đồng (tương đương 60%) so với đầu niên độ lên hơn 8.000 tỷ đồng và đều là tiền gửi ngân hàng với lãi suất từ 4,8 – 6,15%. Hàng tồn kho của TCH gần như đi ngang ở mức 2.600 tỷ đồng chủ yếu nằm dưới dạng chi phí dở dang ở các dự án.

Về phía nguồn vốn, tổng dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn của TCH ở mức 825 tỷ đồng, tăng gấp 3,4 lần so với đầu niên độ. TCH đang phải gánh chi phí lãi vay hơn 16 tỷ đồng trong năm qua.

Lợi nhuận Tài chính Hoàng Huy TCH giảm hơn 41 nợ vay tăng 34 lần
Nợ tài chính của TCH tăng mạnh do vay vốn ngân hàng rót vào các dự án bất động sản

Trong năm 2021, TCH đã thực hiện tăng vốn từ 3.800 tỷ đồng lên gần 6.700 tỷ đồng. Do đó, tổng vốn chủ sở hữu cuối kỳ cũng tăng từ 8.823 tỷ đồng lên 12.342 tỷ đồng. Trong đó, thặng dư vốn cổ phần là 843 tỷ đồng và hơn 1.413 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Đáng chú ý, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của TCH chuyển từ dương 333 tỷ đồng sang âm 354 tỷ đồng tại thời điểm cuối niên độ chủ yếu do tăng mạnh cách khoản phải thu. Dòng tiền từ hoạt động đầu tư của TCH cũng âm 2.754 tỷ đồng còn dòng tiền từ hoạt động tài chính dương 3.386 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu TCH chốt phiên 1/6 dừng ở mức giá tham chiếu 13.650 đồng/cp, thanh khoản cổ phiếu ở mức tương đối đối cao, hơn 4 triệu đơn vị/phiên trong 1 tháng trở lại đây.

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên