14:49 23/03/2022

Louis Holdings bị phạt hơn 160 triệu đồng và đình chỉ giao dịch chứng khoán 2 tháng

Công ty cổ phần Louis Holdings vừa bị UBCKNN xử phạt số tiền 161.205.000 đồng kèm hình thức phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán 2 tháng vì giao dịch vượt quá giá trị đăng ký.

Louis Holdings đình chỉ giao dịch chứng khoán 2 tháng vì giao dịch vượt quá giá trị đăng ký

Ngày 22/03/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành Quyết định số 146/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Louis Holdings (Tp.HCM).

Theo đó, Louis Holdings bị phạt 161.205.000 đồng theo quy định tại điểm h Khoản 4 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP).

Nguyên nhân là do Louis Holdings đã giao dịch vượt quá giá trị đăng ký. Cụ thể: ngày 11/11/2021, Công ty cổ phần Louis Holdings đăng ký giao dịch mua 3.600.000 cổ phiếu Công ty cổ phần Louis Capital (mã TGG) từ ngày 17/11/2021 đến ngày 15/12/2021; tuy nhiên, Công ty cổ phần Louis Holdings đã mua 4.674.700 cổ phiếu TGG từ ngày 17/11/2021 đến ngày 30/11/2021, mua vượt 1.074.700 cổ phiếu TGG (tương ứng 10.747.000.000 đồng mệnh giá cổ phiếu TGG).

Bên cạnh đó, Louis Holdings bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán 02 tháng đối với Công ty cổ phần Louis Holdings, quy định tại điểm a Khoản 7 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP. 

Trước đó, một công ty khác trong hệ sinh thái nhà Louis là Công ty cổ phần Louis Capital (TGG) cũng bị xử phạt tổng số tiền 232,5 triệu đồng vì hàng loạt sai phạm.

Cụ thể, Louis Capital bị phạt 100 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Bên cạnh đó, UBCKNN còn phạt TGG số tiền 125 triệu đồng do không có thành viên Hội đồng quản trị không điều hành, không có thành viên Hội đồng quản trị độc lập và 7,5 triệu đồng do không bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần Louis Capital không có người phụ trách quản trị công ty). 

Tháng 11/2021, Louis Capital cũng bị UBCKNN xử phạt tổng số tiền 145 triệu đồng vì loạt sai phạm khác. Cụ thể, Công ty bị phạt 60 triệu đồng, do công ty này công bố thông tin không đúng thời hạn đối với Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2019) và phạt 85 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch.

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên