15:42 21/03/2022

Louis Holdings của ông Đỗ Thành Nhân thâu tóm thành công Dược Lâm Đồng

Sau khi mua thêm hơn 5,1 triệu cổ phiếu LDP theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, Louis Holdings hiện đang nắm giữ hơn 51,02% vốn điều lệ tại Ladophar.

Hoàn tất gia tăng sở hữu tại LDP Dược Lâm Đồng chính thức trở thành công ty con của Louis Holdings

Công ty CP Louis Holdings báo cáo đã mua vào 5.160.200 cổ phiếu LDP trong thời gian từ 11/3/2022 đến 21/3/2022 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Được biết trước đó, ĐHĐCĐ CTCP Dược Lâm Đồng (Ladophar) (HNX: LDP) thông qua việc cho phép miễn chào mua công khai 6.981.000 cổ phiếu LDP đối với CTCP Louis Holding.

Đối tượng chuyển nhượng cổ phiếu cho Louis Holdings gồm Công ty CP Louis Capital (cổ đông lớn sở hữu 1,3 triệu cổ phiếu, tương đương 10,39% vốn điều lệ) và 14 cá nhân khác.

Louis Holdings cho biết không mua số cổ phiếu như đã dự tính do không thỏa thuận được giá giao dịch với các cổ đông.

Tuy nhiên với hơn 1,3 triệu cổ phiếu LDP (10.39% vốn điều lệ) đã nắm giữ trước đó, sau giao dịch, Louis Holdings nâng tỷ lệ sở hữu lên mức 51,02% qua đó nắm quyền chi phối tại Ladophar.

Trên thị trường, Cổ phiếu LDP đã biến động mạnh từ vùng giá 14.000 đồng lên đạt đỉnh 54.100 đồng sau khi có thông tin doanh nghiệp của ông Đỗ Thành Nhân mua lại Ladophar. Chốt phiên giao dịch ngày 21/3, cổ phiếu LDP tăng nhẹ 100 đồng lên mức 48.000 đồng/cp.

Mới đây Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội thông báo đưa cổ phiếu LDP ra khỏi diện bị cảnh báo từ ngày 22/3/2022 do lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2021 trên Báo cáo tài chính của Ladophar sau kiển toán là số dương.

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên