17:16 04/05/2022

Manulife Việt Nam bất ngờ báo lỗ "khủng", nợ phải trả gấp 5,5 lần vốn chủ sở hữu

Theo báo cáo tài chính năm 2021 vừa công bố, Manulife Việt Nam báo lỗ sau thuế hơn 4.741 tỷ đồng; gấp 2,9 lần so với khoản lỗ hơn 1.641 tỷ đồng trong năm 2020.

Kinh doanh bảo hiểm thua lỗ

Công ty trách nhiệm hữu hạn Manulife Việt Nam vừa công bố báo cáo tài chính năm 2021. Theo đó, Manulife Việt Nam báo lỗ sau thuế hơn 4.741 tỷ đồng, gấp 2,8 lần so với khoản lỗ hơn 1.641 tỷ đồng trong năm 2020.

Cụ thể, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của Manulife Việt Nam đạt 24.143 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2020. Tuy nhiên chi phí bồi thường và trả tiền bảo hiểm tăng mạnh hơn 47% lên 24.309 tỷ đồng. Các chi phí khác cũng đồng loạt tăng mạnh khiến lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm âm 3.649 tỷ đồng.

Manulife Việt Nam bất ngờ báo lỗ khủng nợ phải trả gấp 55 lần vốn chủ sở hữu

Doanh thu hoạt động tài chính trong năm 2021 đạt 5.068 tỷ đồng doanh thu, tăng 8,5% so với năm 2020. Tuy nhiên chi phí tài chính tăng mạnh ở mức gần 65,7% nên lợi nhuận từ hoạt động tài chính cũng chỉ nhích nhẹ gần 2%, đạt 4.261 tỷ đồng.

Lãi từ hoạt động khác tăng từ 662 triệu đồng lên 1,491 tỷ đồng, và khoản thu nhập khác tăng gấp đôi lên 1.525 tỷ đồng vẫn không bù nổi khoản lỗ thuần từ hoạt động kinhd doanh hơn 7.418 tỷ đồng.

Kết quả, Manulife Việt Nam lỗ sau thuế hơn 4.741 tỷ đồng, gấp 2,88 lần khoản lỗ 1.641 tỷ đồng trong năm năm 2020.

Nợ phải trả gấp 5,5 lần vốn chủ sở hữu

Tính đến cuối năm 2021 tổng tài sản Manulife Việt Nam tăng 50% so với đầu năm, lên mức hơn 92.967 tỷ đồng.

Trong đó, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn với hơn 14.424 tỷ đồng, tăng 36,5% so với đầu năm. Cụ thể, Manulife Việt Nam đầu tư vào cổ phiếu là hơn 5.810 tỷ đồng, tăng thêm 1.200 tỷ đồng so với đầu năm. Đồng thời ghi nhận khoản đầu tư mới hơn 685 tỷ đồng vào trái phiếu doanh nghiệp.

Các khoản đầu tư dài hạn cũng tăng 37% so với đầu năm, đạt hơn 53.746 tỷ đồng chủ yếu là tăng đầu tư trái phiếu Chính phủ.

Manulife Việt Nam bất ngờ báo lỗ khủng nợ phải trả gấp 55 lần vốn chủ sở hữu

Về nguồn vốn, vốn điều lệ của Manulife Việt Nam đã tăng từ 13.095 tỷ đồng lên 22.220 tỷ đồng, tương đương tăng trưởng là gần 70%. Tuy nhiên, do khoản lỗ luỹ kế chưa phân phối tính tới cuối năm 2021 đạt hơn 7.960 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp này chỉ còn hơn 14.385 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tính đến 31/12/2021, nợ phải trả của Manulife Việt Nam tăng 1,5 lần, lên mức gần 78.582 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ dài hạn đạt 64.703 tỷ đồng, tăng 45% phần lớn là dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm dài hạn. Đặc biệt, nợ phải trả tại Manulife Việt Nam gấp 5,5 lần vốn chủ sở hữu.

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên