11:04 06/05/2022

Một nhà đầu tư cá nhân trở thành cổ đông lớn của Cao su Thống Nhất (TNC)

Ông Lê Trung Đức vừa công bố thông tin trở thành cổ đông lớn của CTCP Cao su Thống Nhất (HOSE: TNC).

Theo đó, ông Lê Trung Đức thông báo đã mua 1.140.780 cổ phiếu TNC, nâng tỉ lệ sở hữu lên 5,93% vốn điều lệ và trở thành cổ đông lớn của Cao su Thống Nhất (TNC). Giao dịch được thực hiện trong phiên 28/4/2022. Được biết, trước đó ông Đức không sở hữu bất kỳ cổ phiếu TNC nào. 

Trong cơ cấu cổ đông hiện tại của TNC, ông Đức là cổ đông cá nhân lớn thứ hai, chỉ sau ông Phan Văn Tiến với tỉ lệ sở hữu 7%. 

Một nhà đầu tư cá nhân trở thành cổ đông lớn Cao su Thống Nhất  TNC

Trước đó, thành viên HĐQT Cao su Thống Nhất và người nhà lần lượt đăng ký thoái vốn trong bối cảnh giá cổ phiếu TNC liên tục tăng mạnh lập đỉnh.

Cụ thể, ngày 18/4, ông Đỗ Khắc Tùng - Thành viên HĐQT TNC đăng ký bán toàn bộ 400.000 cổ phiếu đang sở hữu (tương đương 2,08% vốn điều lệ). Phương thức giao dịch thỏa thuận hoặc khớp lệnh trong thời gian từ ngày 25/4 - 23/5/2022. 

Trước đó, bà Lê Thị Thanh Thanh, vợ Thành viên HĐQT Nguyễn Văn Thoại, đăng ký bán toàn bộ 791.100 cổ phiếu TNC theo phương thức giao dịch thỏa thuận hoặc khớp lệnh trong thời gian từ ngày 19/4-18/5. Cũng trong khoảng thời gian này, ông Nguyễn Văn Tuấn, em ruột Thành viên HĐQT Nguyễn Văn Thoại, đăng ký bán toàn bộ 49.680 cổ phiếu TNC.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 5/5, cổ phiếu TNC tăng thêm 6,52% đạt mức 50.000 đồng/cổ phiếu, tăng hơn 30% kể từ đầu năm 2022. 

Về tình hình kinh doanh, năm 2021, doanh nghiệp ghi nhận tổng doanh thu và thu nhập khác đạt 109,59 tỷ đồng, vượt 17,8% kế hoạch năm và lợi nhuận sau thuế đạt 39,27 tỷ đồng, vượt 30,9% kế hoạch năm. 

Bước sang năm 2022, Cao su Thống Nhất dự kiến tổng doanh thu đạt 123 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 31,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 12% và giảm 20% so với thực hiện năm 2021. Một số chỉ tiêu cụ thể như: khai thác mủ đạt 1.305 tấn; sản lượng mủ chế biến đạt 1.264 tấn; sản lượng mủ gia công đạt 1.436 tấn và sản lượng chuối đạt 3.650 tấn. Ngoài ra, Công ty có kế hoạch chia cổ tức tối thiểu dự kiến 15%.

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên