21:50 30/04/2022

MWG báo lãi hơn nghìn tỷ trong Quý I/2022

Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (Mã CK: MWG) đã công bố kết quả kinh doanh quý I ghi nhận cả doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận quý cao thứ hai trong lịch sử hoạt động.

Cụ thể, lũy kế ba tháng đầu năm, MWG ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất hơn 36.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.400 tỷ đồng, có doanh thu online đạt hơn 5.900 tỷ đồng, tăng 138% so với cùng kỳ, chiếm 16% tổng doanh thu của MWG. Như vậy, công ty đã đạt 26% kế hoạch doanh thu và 23% mục tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm.

MWG báo lãi hơn nghìn tỉ trong Quý I2022
MWG báo lãi hơn nghìn tỷ trong Quý I/2022

Đây là mức kỷ lục doanh thu mới trong quý I, tăng 18% so với cùng kỳ và tăng 2% so với quý IV/2021. Trong quý này, công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế cao thứ hai trong lịch sử hoạt động, tăng trưởng 8% từ nền so sánh rất cao của quý I/2021. 

So với quý trước, lợi nhuận sau thuế của MWG không chênh lệch nhiều trong bối cảnh các doanh nghiệp cùng ngành đã giảm 30% đến 40%. Biên lợi nhuận ròng đạt xấp xỉ 4%, giảm so với mức 4,34% của cùng kỳ năm trước và mức 4,32% của quý IV/2021.

Cuối tháng 3, MWG vận hành 5.497 cửa hàng, bao gồm 985 cửa hàng Thế Giới Di Động, 2.077 cửa hàng Điện Máy Xanh (ĐMX), 29 cửa hàng Topzone, 2.127 cửa hàng Bách Hoá Xanh (BHX), 211 nhà thuốc An Khang, 44 cửa hàng Bluetronics và 24 cửa hàng AVA độc lập. 

Trong quý I, Thế Giới Di Động, ĐMX và Topzone ghi nhận hơn 30.000 tỷ đồng doanh thu, tăng 21% so với cùng kỳ.  Trong đó, ĐMX supermini (ĐMS) đóng góp hơn 2.700 tỷ đồng, gấp đôi doanh thu quý I/2021. Với 874 điểm bán, ĐMS tiếp tục là động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho chuỗi Điện Máy Xanh. 

Chuỗi Topzone đóng góp gần 470 tỷ đồng chỉ trong 3 tháng đầu năm, với 28 cửa hàng ủy quyền AAR và 1 cửa hàng cao cấp APR. Doanh thu online đạt hơn 5.700 tỷ đồng, tăng gần 150% so với cùng kỳ và chiếm khoảng 19% tổng doanh số của các chuỗi./.

Minh Tín (t/h)

Theo dõi Thương Trường trên