17:50 03/05/2022

Ngăn chặn "sốt đất ảo", Long An tạm dừng tách thửa đối với các khu vực đã quy hoạch dự án trọng điểm

Ngăn chặn việc "sốt đất ảo" tăng giá đất bất thường tại các khu vực đã quy hoạch để thực hiện công trình trọng điểm, UBND tỉnh Long An chỉ đạo tạm dừng tiếp nhận và giải quyết thủ tục đất đai đối với các khu vực này.

Theo đó, thực hiện Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XI, UBND tỉnh Long An đã quy hoạch và triển khai các dự án thuộc Chương trình đột phá, công trình trọng điểm để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. 

UBND tỉnh Long An cho biết, qua quá trình triển khai các dự án thuộc công trình trọng điểm của tỉnh, như: ĐT 830E, ĐT 827E, ĐT 823D, dự án giải phóng mặt bằng (GPMB) tạo quỹ đất sạch cặp đường tỉnh 826D, dự án GPMB tạo quỹ đất sạch để bố trí tái định cư đường tỉnh 830E.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như: Việc giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của cơ quan Nhà nước chưa chặt chẽ, nhiều trường hợp người dân từ các địa phương khác đến nhận chuyển nhượng đất trồng lúa không đảm bảo điều kiện theo quy định của pháp luật đất đai;

Có nhiều người đứng tên đồng sử dụng trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng diện tích bình quân đầu người không đảm bảo đủ diện tích tối thiểu được phép tách thửa và tự thỏa thuận với nhau để tách phần diện tích này thành nhiều phần diện tích nhỏ cho từng người được đồng sử dụng mà không thông qua cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

Tránh tình trạng sốt đất ảo Long An tạm dừng tách thửa đối với các khu vực đã quy hoạch dự án trọng điểm
Tránh tình trạng "sốt đất ảo", Long An tạm dừng tách thửa đối với các khu vực đã quy hoạch dự án trọng điểm.

Còn có nhiều trường hợp tự ý san lấp mặt bằng và thay đổi mục đích sử dụng đất để phân lô, bán nền không đúng quy định, vẫn còn tình trạng người dân hiến đất làm đường để hình thành khu dân cư tự phát, từ đó gây "sốt đất ảo" tăng giá đất bất thường gây khó khăn cho công tác quản lý Nhà nước nhất là công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thực hiện thu hồi đất, làm ảnh hưởng quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

Qua đó, UBND tỉnh đã có chỉ đạo các sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh.

UBND các huyện, thị xã, thành phố được giao tạm dừng tiếp nhận và giải quyết thủ tục đất đai đối với các khu vực đã quy hoạch để thực hiện dự án đầu tư: ĐT 830E, ĐT 827E, ĐT 823D; dự án GPMB tạo quỹ đất sạch cặp đường tỉnh 826D và dự án GPMB tạo quỹ đất sạch để bố trí tái định cư đường tỉnh 830E, kể cả tạo quỹ đất 2 bên đường.

Không giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, hồ sơ tách thửa đất, hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất đối với khu vực đã có thông báo thu hồi đất, khu vực đã quy hoạch và có kế hoạch sử dụng đất hàng năm để thực hiện các công trình, dự án theo quy định tại Điều 49 Luật Đất đai (được sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch).

Ngoài ra, tạm thời ngừng thực hiện thủ tục đất đai, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đồng sử dụng đối với trường hợp đồng sử dụng mà các cá nhân đồng sử dụng không có mối quan hệ vợ, chồng, cha, mẹ, con, ông, bà, cháu hoặc anh, chị, em theo quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình và diện tích bình quân đầu người không đảm bảo đủ diện tích tối thiểu được phép tách thửa để chờ xin ý kiến của cơ quan Trung ương.

Không xem xét giải quyết những trường hợp hiến đất làm đường để thực hiện mục đích tách thửa đất không phù hợp với quy định của UBND tỉnh tại Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở và đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Long An.

Chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện chứng thực các hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải đảm bảo đúng quy định, nhất là thẩm tra chặt chẽ đối tượng nhận chuyển nhượng đất chuyên trồng lúa nước. 

Ngoài ra, tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các nội dung chỉ đạo nêu trên; nếu địa phương nào không thực hiện nghiêm chỉ đạo trên, để xảy ra hạn chế trong công tác quản lý đất đai "sốt đất, tăng giá đất ảo" gây khó khăn cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thì Chủ tịch UBND cấp huyện của địa phương đó phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý nghiêm tình trạng san lấp mặt bằng tự phát để xảy ra tình trạng phân lô, bán nền không đúng quy định của pháp luật.

UBND giao Sở Tư pháp tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh thực hiện thủ tục công chứng, chứng thực các hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất phải đảm bảo đúng quy định, nhất là thẩm tra chặt chẽ đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất chuyên trồng lúa nước.

Thiên An

Theo dõi Thương Trường trên