10:30 11/05/2022

Nhóm cổ đông Hàn Quốc quay lại mua cổ phiếu Đông Hải Bến Tre (DHC)

Nhóm quỹ Korea Investment Management Co., Ltd - cổ đông lớn của Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre (Dohaco; HOSE: DHC) vừa mua thêm cổ phiếu.

Nhóm cổ đông Hàn Quốc tiếp tục mua thêm cổ phiếu Đông Hải Bến Tre DHC

Theo đó, cổ đông lớn liên quan đến Korea Investment Management Co., Ltd vừa mua thêm 40.300 cổ phiếu DHC để nâng sở hữu từ 6,95% lên 7,01% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện ngày 5/5. Trong đó, quỹ thực hiện mua vào 169.900 cổ phiếu là quỹ Kim Vietnam Fund Management Co., Ltd.

Trước đó, cuối tháng 3, quỹ thành viên khác của tổ chức Korea Investment Management Co., Ltd là KITMC Worldwide Vietnam RSP Balanced Fund vừa hoàn tất bán ra 1.000.000 cổ phiếu DHC. 

Xét về hoạt động kinh doanh, BCTC quý 1/2022 của DHC ghi nhận doanh thu thuần trong kỳ đạt 1.032 tỷ đồng tăng nhẹ 1,47% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế của DHC đạt 118 tỷ đồng giảm 32% so với quý 1/2021, tương đương EPS đạt 1.685 đồng.

Theo giải trình từ phía công ty, trong kỳ sản lượng sản xuất ổn định, giá giấy bán ra tăng, giá giấy nguyên liệu và các chi phí đầu vào tăng mạnh. Doanh thu tài chính là lãi chênh lệch tỷ giá do thanh toán tiền nguyên liệu nhập khẩu cho nhà cung cấp. Chi phí tài chính giảm do công ty đã trả hết các khoản nợ vay trung hạn và lãi suất vay ngắn hạn giảm. Chi phí bán hàng tăng do tăng chi phí xuất khẩu và chi phí vận chuyển.

Báo cáo thường niên 2022 đã được công bố của DHC đặt kế hoạch kinh doanh dự kiến dự kiến đi lùi. Theo đó, Dohaco đặt mục tiêu doanh thu 3.900 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 450 tỷ đồng, đều giảm 6,4% so với thực hiện năm ngoái. Công ty dự kiến chia cổ tức với tỷ lệ 30% cho năm 2022.

Trên thị trường, cổ phiếu DHC hiện đang dừng ở mức 75.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa 5.249 tỷ đồng trong khi vốn điều lệ chỉ 700 tỷ đồng.

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên