Tin nóng:

Những điểm mới của 11 luật, bộ luật có hiệu lực từ năm 2021

Từ ngày 1.1.2021, 11 luật, bộ luật sẽ chính thức có hiệu lực với nhiều điểm mới. Trong đó, đáng chú ý là những nội dung nổi bật liên quan tới hợp đồng lao động, quy định về tuổi nghỉ hưu, quy định về tiền lương, thưởng.

Từ 1/1/2021, 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực gồm: Luật Đầu tư; Luật Doanh nghiệp; Bộ luật Lao động; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP); Luật Chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật Thanh niên; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội.

Bộ luật Lao động 2019

Bộ luật Lao động 2019 sẽ áp dụng từ ngày 1.1.2021 có nhiều nội dung mới nổi bật có thể kể đến như: Chỉ còn 2 loại hợp đồng lao động (HĐLĐ). Người lao động (NLĐ) có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ không cần lý do. Người sử dụng lao động (NSDLĐ) phải chịu chi phí mở tài khoản cho NLĐ nếu trả lương qua ngân hàng…

Liên quan tới quy định về lương, thưởng, Bộ luật Lao động 2019 cũng quy định: NSDLĐ không được ép NLĐ dùng lương mua hàng hóa, dịch vụ của mình/đơn vị khác. Đồng thời, NSDLĐ phải thông báo bảng kê trả lương cho NLĐ vào mỗi lần trả lương; NLĐ được nghỉ 2 ngày dịp Quốc khánh 2.9 và hưởng nguyên lương; Lao động nữ làm công việc nặng nhọc khi mang thai có thể được giảm bớt 1 giờ làm việc hằng ngày và hưởng nguyên lương.

Bộ luật Lao động cũng quy định những quy định mới về vấn đề nghỉ hưu của NLĐ. Điều 169 Bộ luật Lao động mới nêu rõ: Tuổi nghỉ hưu của NLĐ trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035. Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của NLĐ trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với nam; đủ 55 tuổi 04 tháng đối với nữ. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng với lao động nam; 04 tháng với lao động nữ.

Những điểm mới của 11 luật bộ luật có hiệu lực từ năm 2021
Bộ luật Lao động 2019 có nhiều nội dung nổi bật liên quan tới hợp đồng lao động, quy định về tuổi nghỉ hưu, quy định về tiền lương, thưởng.

Luật Chứng khoán 2019

Luật Chứng khoán 2019 bổ sung hành vi bị cấm trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Đơn cử như: Sử dụng tài khoản, tài sản của khách hàng khi không được khách hàng ủy thác hoặc trái quy định của pháp luật hoặc lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản của khách hàng. Cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán, đứng tên sở hữu chứng khoán hộ người khác dẫn đến hành vi thao túng giá chứng khoán.

Đồng thời, luật cũng quy định phải niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn sau khi kết thúc đợt chào bán. Tương tự đối với việc chào bán trái phiếu ra công chúng thì tổ chức phát hành cũng phải có cam kết và phải thực hiện niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán.

Công ty đại chúng chỉ được chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng nếu có lãi.

Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020

Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020 bổ sung quy định: Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) tối cao có thêm phòng giám định kỹ thuật hình sự. Theo quy định mới, các tổ chức giám định tư pháp công lập về kỹ thuật hình sự sẽ bao gồm: Viện Khoa học hình sự thuộc Bộ Công an; Phòng kỹ thuật hình sự thuộc Công an cấp tỉnh; Phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc Bộ Quốc phòng; Phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc Viện KSND tối cao. Phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc Viện KSND tối cao là phòng được quy định mới tại Luật này, thực hiện giám định về âm thanh, hình ảnh từ các dữ liệu điện tử (khoản 8 Điều 1).

Luật cũng quy định về thời hạn giám định tư pháp tối đa không quá 4 tháng. Đây là quy định hoàn toàn mới được bổ sung, theo đó, thời hạn giám định tư pháp đối với các trường hợp không thuộc giám định bắt buộc về tố tụng hình sự tối đa là 3 tháng. Trường hợp vụ việc giám định có tính chất phức tạp hoặc khối lượng công việc lớn thì tối đa là 4 tháng.

Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án 2020

Luật quy định về điều kiện bổ nhiệm hòa giải viên. Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu trong việc chấp hành pháp luật thì được bổ nhiệm làm Hòa giải viên nếu có đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 10. Nhiệm kỳ của Hòa giải viên là 3 năm kể từ ngày được bổ nhiệm (Điều 11).

Luật cũng quy định 7 trường hợp không tiến hành hòa giải, đối thoại tại Tòa án tại Điều 19.

Luật Thanh niên 2020

Luật xác định rõ 7 nguyên tắc để bảo đảm quyền và nghĩa vụ của thanh niên. Luật Thanh niên 2020 lần đầu tiên quy định về Tháng thanh niên là vào tháng 3 hằng năm.

Đồng thời, Luật quy định cụ thể về các chính sách của nhà nước đối với thanh niên trong 6 nhóm lĩnh vực: Chính sách về học tập và nghiên cứu khoa học; Chính sách về lao động, việc làm; Chính sách về khởi nghiệp; Chính sách về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe; Chính sách về văn hóa, thể dục, thể thao; Chính sách về bảo vệ Tổ quốc (Điều 16 đến Điều 21).

Luật bổ sung quy định về chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với các tổ chức thanh niên trong việc tham gia xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên.

Luật Đầu tư 2020

Chính thức cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Số lượng ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện giảm còn 227. Bổ sung nhiều ngành, nghề ưu đãi đầu tư. Thêm hình thức ưu đãi đầu tư. Nhiều điểm mới về chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt. Sẽ ban hành danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài. Chỉ còn 4 trường hợp nhà đầu tư không phải ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư.

Luật Doanh nghiệp 2020

Bỏ quy định về thông báo mẫu dấu doanh nghiệp trước khi sử dụng. Thêm đối tượng không được thành lập doanh nghiệp. Rút ngắn thời gian báo trước khi tạm ngừng kinh doanh từ 2021. Thay đổi khái niệm doanh nghiệp nhà nước.

Luật Xây dựng sửa đổi 2020

Có 9 loại công trình được miễn giấy phép xây dựng. Rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng xuống còn 20 ngày. Xây nhà ở tại nông thôn từ 7 tầng trở lên phải xin giấy phép. Sửa quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Quy định nhiều điểm mới về giấy phép xây dựng.

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020 có một số nội dung đáng chú ý như bổ sung thêm văn bản quy phạm pháp luật vào hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; sửa quy định về thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật…

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020

Thu hẹp các lĩnh vực đầu tư theo phương thức PPP. Theo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020 thì lĩnh vực đầu tư theo phương thức PPP đã thu hẹp chỉ còn 5 lĩnh vực gồm: Giao thông Vận tải; Lưới điện, nhà máy điện, trừ nhà máy thủy điện và các trường hợp Nhà nước độc quyền theo quy định của Luật Điện lực; Thủy lợi; cung cấp nước sạch; thoát nước và xử lý nước thải; xử lý chất thải; Y tế; giáo dục - đào tạo; Hạ tầng công nghệ thông tin.

Dừng triển khai dự án mới áp dụng loại hợp đồng BT từ 2021.

Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020

Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi năm 2020 quy định hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND, giữ nguyên Văn phòng UBND cấp tỉnh.

Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020 quy định rõ 07 tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội từ 1.1.2021.

Theo đó, đại biểu Quốc hội cần đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau: (1) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam (quy định mới được bổ sung); (2) Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; (3) Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; (4) Có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác; (5) Có trình độ văn hóa, chuyên môn, có đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội; (6) Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm; (7) Có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội.

Linh An

Bình luận bài viết

Bình luận

Cơ quan điều tra TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã khỏi tố kẻ thực hiện hàng chục vụ trộm cắp tài sản liên tỉnh, qua khám xét nhà của hắn phát hiện nhiều khẩu súng được cất giấu.

Công an huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc vừa bắt giữ Lại Hữu Dũng và Đỗ Đình Thắng, để điều tra về hành vi mua bán vận chuyển trái phép pháo nổ.

Chiều 22/1, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án "cố ý gây thương tích" đối với tài xế Vũ Ngọc Long (48 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội).

Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/01/2021 quy định mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra được nâng lên 150 triệu đồng cho 1 người trong một vụ tai nạn.

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng với số tiền đánh bạc lên đến hàng trăm tỷ đồng, tạm giữ hình sự 15 đối tượng.

Với cam kết sẽ được chia 80% doanh thu, Crowd1 đã lôi kéo nhiều người tham gia hệ thống của mình.

Công an tỉnh Bình Dương vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Tuấn Linh (31 tuổi, quê ở Kiên Giang) và Lê Minh Nhựt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lực lượng chức năng đang tìm người chứng kiến vụ tai nạn làm 2 người phụ nữ tử vong tại đường Nguyễn Trãi thuộc địa bàn quận Thanh Xuân (Hà Nội).

Điều 13 Nghị định 03/2021 có hiệu lực từ ngày 01/3/2021 đã bổ sung thêm các trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm không phải bồi thường dù có thiệt hại xảy ra.

Cơ quan chủ quản: HIỆP HỘI CÁC NHÀ BÁN LẺ VIỆT NAM

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 75/GP-BTTT, do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày: 23/02/2017

Ngày thành lập Tạp chí Thương Trường: Ngày 26 tháng 6 năm 2008

Tòa soạn: Tầng 6 tòa nhà số 8 Trần Đăng Ninh - P. Dịch vọng - Q. Cầu Giấy - Hà Nội

Tổng biên tập: Đinh Thị Mỹ Vân

Phụ trách nội dung: Tổng TKTS Đinh Duy Hùng

Hotline: 0913398394

Điện thoại: +84 24 3734 9773

Fax: +84 24 3939 3770

Email: toasoanthuongtruong@gmail.com.

Liên hệ quảng cáo: 0888484455