09:16 05/01/2022

Nợ vay tăng mạnh, Licogi 13 (LIG) tiếp tục phát hành trái phiếu huy động 75 tỷ đồng

Thiếu vốn để triển khai dự án Khu đô thị Thương mại Bắc Kênh Đào (An Giang), Licogi 13 (LIG) muốn huy động thêm 75 tỷ đồng thông qua phát hành trái phiếu.

Nợ vay tăng mạnh Licogi 13 LIG tiếp tục phát hành trái phiếu huy động 75 tỷ đồng

Công ty cổ phần Licogi 13 (HOSE: LIG) vừa thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2021 và năm 2022 với tổng mệnh giá tối đa là 75 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền huy động dự kiến sử dụng vào mục đích để thực hiện góp vốn vào dự án Khu đô thị Thương mại Bắc Kênh Đào, tại Khóm Mỹ Chánh, phường Vĩnh Mỹ, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Trái phiếu phát hành có kỳ hạn 24 tháng, dự kiến phát hành trong tháng 12/2021 và tháng 1/2022. Tài sản đảm bảo là hơn 8 triệu cổ phần của Licogi 13 đang được lưu ký tại VSD và toàn bộ phần vốn góp của công ty tại dự án Khu đô thị Thương mại Bắc Kênh Đào.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2021, Licogi 13 đang gánh khoản nợ phải trả lên đến hơn 4.362 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là nợ ngắn hạn hơn 3.370 tỷ đồng, nợ dài hạn hơn 992 tỷ đồng. Riêng tiền vay và nợ thuê tài chính vào khoảng gần 1.400 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong những năm gần đây, chi phí lãi vay của Licogi 13 liên tục tăng, từ 63,7 tỷ đồng năm 2018 lên gần 108 tỷ đồng năm 2019 và hơn 142 tỷ đồng năm 2020. Dù mới hết quý III/2021 nhưng LIG phải trả gần 90 tỷ đồng tiền lãi.

Chi trả lãi vay lớn cũng "ăn mòn" lợi nhuận của Licogi 13. Báo cáo kết quả kinh doanh cho thấy, lãi sau thuế hợp nhất của LIG giảm mạnh qua từng năm khi lần lượt ở mức 27,34 tỷ đồng (năm 2018), 22,95 tỷ đồng (2019) và đến năm 2020 chỉ còn 11 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, LIG chỉ ghi nhận lợi nhuận sau thuế ở mức 10 tỷ đồng.

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên