14:04 12/05/2022

Nông dược HAI bất ngờ báo lỗ thêm 671 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Nông dược H.A.I (HoSE: HAI) vừa công bố lại báo cáo tài chính quý 4/2021 sau khi rà soát lại số liệu và hồ sơ nhận thấy cần phải đánh giá lại một số khoản nợ phải thu và đầu tư tại thời điểm 31/12/2021.

Trước đó, ngày 06/05, HAI đã có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM xin được công bố lại báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2021.

HAI cho biết đã công bố báo cáo tài chính quý 4/2021 vào ngày 28/1/2022 theo quy định. Tuy nhiên, qua rà soát số liệu và hồ sơ, Nông dược HAI nhận thấy cần phải đánh giá lại một số khoản nợ phải thu và đầu tư tại thời điểm 31/12/2021. Việc đánh giá lại các khoản mục này đã ảnh hưởng tới bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong báo cáo tài chính quý 4/2021.

Cụ thể, theo BCTC quý 4 và lũy kế cả năm 2021 vừa được CTCP Nông dược H.A.I (HAI) vừa công bố lại, tính riêng quý 4/2021, HAI lỗ sau thuế 672,5 tỷ đồng (trong BCTC trước đó con số lỗ chỉ là 1,5 tỷ đồng).

Nguyên nhân chủ yếu khiến khoản lỗ của công ty tăng mạnh do chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh từ 12,3 tỷ lên 685,9 tỷ đồng, gấp hơn 55 lần, chủ yếu do tăng trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi. Tuy nhiên, HAI không thuyết minh cụ thể tại đã tăng trích lập dự phòng tại khoản phải thu của đối tác nào.

Công bố lại báo cáo tài chính Nông dược HAI lỗ thêm 671 tỷ đồng

Lũy kế cả năm 2021, HAI lỗ sau thuế 664,2 tỷ đồng, trong khi báo cáo trước đó công bố lãi 6,8 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ lỗ 606 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của HAI tại thời điểm cuối năm 2021 chuyển từ dương 113 tỷ đồng sang âm 498,5 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/12/2021, tổng tài sản của HAI giảm 464 tỷ đồng so với báo cáo cũ. Trong cơ cấu tài sản, tài sản ngắn hạn giảm đi 462 tỷ đồng chủ yếu do giảm các khoản phải thu ngắn hạn. Còn trong cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả tăng lên 204 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu giảm đi 668 tỷ đồng.

Được biết đến nay Nông dược HAI vẫn chưa công bố báo cáo tài chính kiểm toán cả năm 2021 dù đã quá hạn chót 31/3.

Trong văn vản báo cáo giải trình ngày 25/4, Nông dược HAI cho biết trong quá trình lập báo cáo tài chính năm 2021, công ty thấy có một số hạng mục phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của COVID-19, dẫn đến việc công ty cần có thêm thời gian đánh giá lại, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật. Bên cạnh đó cả đơn vị kiểm toán độc lập và nhân sự kế toán của Nông dược HAI đều bị nhiễm COVID-19 trong giai đoạn chốt báo cáo, công ty phải điều chỉnh nhân sự khác thay thế dẫn đến chậm hoàn thành báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 (riêng và hợp nhất).

Nông dược HAI cho biết công ty đã liên tục huy động nhân sự có đủ trình độ để phối hợp với đơn vị kiểm toán, tập trung tối đa thời gian nhằm hoàn tất báo cáo, công bố thông tin chậm nhất vào ngày 6/5. Về BCTC quý 1/2022, Công ty xin gia hạn thời gian nộp so với quy định (tháng 4/2022) do hệ thống lưu trữ dữ liệu và phần mềm kế toán đang gặp sự cố.

Tuy nhiên mới đây, HAI tiếp tục có văn bản gửi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) xin gia hạn thời gian công bố BCTC kiểm toán năm 2021 chậm nhất đến ngày 20/05/2022.

Cụ thể, HAI cho biết, căn cứ vào thực trạng việc thực hiện, đánh giá và phát hành báo cáo tài chính năm 2021 dựa trên các vấn đề phát sinh thực tế, công ty giải trình nguyên nhân chậm công bố kiểm toán 2021 và lộ trình khắc phục, nêu rõ công ty đã liên tục huy động nhân sự có đủ trình độ để phối với với đơn vị kiểm toán tập trung tối đa thời gian nhằm hoàn tất báo cáo, công bố thông tin chậm nhất vào ngày 6/5/2022.

Tuy nhiên đến hiện tại, Công ty vẫn chưa được khắc phục xong sự cố về hệ thống lưu trữ nên việc phối hợp với đơn vị kiểm toán để phát hành và công bố báo tài chính năm 2021 đã kiểm toán chưa thể hoàn thành.

Chậm trễ trong việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin của HAI đã bị HoSE xử phạt, đưa cổ phiếu vào diện không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin) từ ngày 8/4.

Tăng cường giám sát và xử lý nghiêm vi phạm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Tăng cường giám sát và xử lý nghiêm vi phạm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Nhằm tăng cường tính công khai minh bạch đảm bảo thị trường chứng khoán Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu các Công ty đại chúng Công ty Chứng khoán Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán tổ chức phát hành chứng khoán tuân thủ nghĩa vụ báo cáo công bố thông tin

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên