13:07 26/05/2022

Ông Đào Minh Tú được bổ nhiệm lại chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Tại Quyết định số 641/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Đào Minh Tú giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Phó Thống đốc Đào Minh Tú sinh năm 1964, có trình độ chuyên môn là tiến sĩ kinh tế. Phó Thống đốc Đào MinhTú có khoảng 30 năm công tác trong ngành ngân hàng.

Ông Đào Minh Tú được bổ nhiệm lại làm Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Phó Thống đốc Đào Minh Tú.

Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, ông Đào Minh Tú từng giữ chức Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tổ trưởng Tổ Thư ký Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia; Vụ trưởng Vụ thi đua khen thưởng.

Ông Tú được bổ nhiệm chức vụ Phó Thống Đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lần đầu vào tháng 5/2012 và được bổ nhiệm lại giữ chức vụ Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vào tháng 5/2017.

Ngoài ông Tú, Ngân hàng Nhà nước hiện có 4 Phó Thống đốc khác gồm: Ông Nguyễn Kim Anh; ông Đoàn Thái Sơn; ông Phạm Tiến Dũng; ông Phạm Thanh Hà. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là bà Nguyễn Thị Hồng.

P.V

Theo dõi Thương Trường trên