12:28 12/03/2022

Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (IJC) chậm công bố thông tin thành lập công ty con

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) nhắc nhở Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Mã chứng khoán IJC - sàn HOSE) về việc chậm công bố thông tin quyết định thành lập công ty con.

Theo đó, ngày 8/3, HOSE nhận được công bố thông tin về Nghị quyết hội đồng quản trị ngày 22/9/2020 về việc thành lập công ty TNHH MTV WTC Bình Dương (công ty con).

Căn cứ quy định tại Điểm h Khoản 1, Điều 9 Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán: “Công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây: … quyết định tham gia góp vốn thành lập, mua để tăng sở hữu trong một công ty dẫn đến công ty đó trở thành công ty con…”. Như vậy, IJC đã chậm công bố thông tin về thành lập công ty con.

Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật IJC chậm công bố thông tin thành lập công ty con

HOSE nhấn mạnh: “Nhắc nhở và đề nghị IJC tuân thủ quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, đồng thời có văn bản giải trình về việc chậm CBTT”.

Được biết, tính tới 31/12/2021, IJC đang sở hữu 100% vốn điều lệ tại công ty TNHH MTV WTC Bình Dương, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn quản lý, quảng cáo, tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại, thành lập 6/10/2020.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý IV/2021, IJC ghi nhận doanh thu đạt 262,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 66,58 tỷ đồng, lần lượt giảm 13,3% và 54% so với cùng kỳ. Trong đó, đáng lưu ý biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 75,2% về chỉ còn 55,1%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 36,4% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 82,8 tỷ đồng về 144,6 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 21,5%, tương ứng giảm 6,55 tỷ đồng về 23,95 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 29,4%, tương ứng tăng thêm 5,71 tỷ đồng lên 25,12 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Công ty cho biết thêm, trong kỳ do ảnh hưởng bởi dịch nên hoạt động thu phí giảm 27%, hoạt động kinh doanh bất động sản vẫn tăng 19% và đặc biệt tổng chi phí tăng 30% nên dẫn tới lợi nhuận giảm so với cùng kỳ.

Lũy kế trong năm 2021, công ty ghi nhận doanh thu tăng 21,5% lên 2.601,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 67,8% lên 620,53 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2021, IJC đặt kế hoạch tổng doanh thu là 3.074 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 622 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm tài chính, Công ty chưa hoàn thành kế hoạch và đạt 99,8% kế hoạch lợi nhuận năm.

Ngoài ra, trong năm 2021, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính của công ty có dấu hiệu âm kỷ lục khi ghi nhận âm 969,8 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 560,4 tỷ đồng. Để bù đắp cho dòng tiền từ hoạt động kinh doanh chính âm, công ty đã chủ yếu huy động dòng tiền tài chính dương 855,4 tỷ đồng.

Được biết, từ năm 2016 tới nay, chưa năm nào dòng tiền hoạt động kinh doanh chính của IJC âm, đây là năm đầu tiên dòng tiền kinh doanh chính ghi nhận âm kỷ lục.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 11/3, cổ phiếu IJC đóng cửa giá tham chiếu 29.000 đồng/cổ phiếu.

Cẩm Tú

Theo dõi Thương Trường trên