14:25 04/02/2022

POW giải trình về kết quả kinh doanh "đi lùi" trong quý 4/2021

Kết quả kinh doanh trong quý IV/2021 của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power, HOSE: POW) sụt giảm mạnh là do sản lượng điện sản xuất của hầu hết các nhà máy điện trong toàn tổng công ty đều giảm so với cùng kỳ năm 2020.

POW giải trình về kết quả kinh doanh đi lùi trong quý 42021

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (HOSE: POW) có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh giải trình KQKD quý 4/2021 so với cùng kỳ năm trước.

PV Power báo cáo tổng doanh thu và thu nhập hợp nhất toàn Tổng Công ty chỉ đạt hơn 3.709 tỷ đồng, giảm 54% so với cùng kỳ năm 2020; lợi nhuận sau thuế hợp nhất toàn Tổng Công ty bị lỗ hơn 1,13 tỷ đồng, giảm 100% so với cùng kỳ năm 2020.

Giải trình về kết quả kinh doanh "đi lùi" trong quý 4/2021, PV Power cho biết nguyên nhân là do sản lượng điện sản xuất của hầu hết các nhà máy điện trong toàn tổng công ty đều giảm so với cùng kỳ năm 2020 khiến tổng doanh thu giảm mạnh.

Tại Công ty mẹ, doanh thu tại Nhà máy điện Cà Mau 1&2 giảm 1.537 tỷ đồng do sản lượng điện chỉ đạt 651 triệu kWh, giảm 685 triệu kWh so với cùng kỳ năm 2020; sản lượng điện tại Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 chỉ đạt 14 triệu kWh, giảm 251 triệu kWh so với cùng kỳ năm 2020 kéo giảm doanh thu 403,9 tỷ đồng; sản lượng điện tại Nhà máy điện Vũng Áng 1 chỉ đạt 597 triệu kWh, giảm 657 triệu kWh so với cùng kỳ năm 2020 nên doanh thu giảm mạnh hơn 2.514 tỷ đồng.

Tại CTCP Thuỷ điện Hủa Na (HHC), tuy tình hình thuỷ văn có thuận lợi nhưng lưu lượng nước về hồ chỉ đạt khoảng 70% so với cùng kỳ năm 2020 dẫn đến sản lượng giảm, doanh thu giảm nhưng giá vốn giảm không đáng kể do các chi phí cố định của thuỷ điện không thay đổi. Điều này dẫn đến lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý IV/2021 của HHC chỉ bằng một nửa so với cùng kỳ năm 2020.

Bên cạnh đó, tại CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2), mặc dù doanh thu bán hàng tăng, doanh thu tài chính tăng và chi phí tài chính giảm nhưng chi phí nguyên liệu khí đầu vào tăng cao dẫn đến giá vốn tăng 42% nên lợi nhuận sau thuế giảm 57% so với cùng kỳ năm 2020.

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên