09:39 02/05/2022

Quý I/2022, Cục Thuế tỉnh Hậu Giang đã truy thu 1,7 tỷ đồng tiền thuế

Cục Thuế tỉnh Hậu Giang vừa có báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ thuế của các doanh nghiệp trên địa bàn trong quý I/2022.

Theo đó, trong quý I/2022, Cục Thuế tỉnh Hậu Giang đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 45 doanh nghiệp đạt 17,31%. Trong đó, thanh tra thực hiện được 2/25 doanh nghiệp, đạt 8% kế hoạch. Đồng thời, kiểm tra thực hiện được 43 trong 235 doanh nghiệp, đạt 18,30% kế hoạch Tổng cục Thuế giao.

Kết quả qua thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế đã truy thu và xử phạt 1,7 tỷ đồng. Người nộp thuế đã nộp 0,79 tỷ đồng, đạt 46,17% số tiền truy thu và xử phạt qua thanh tra, kiểm tra.

Bên cạnh đó, đã phê duyệt kế hoạch kiểm tra thuế năm 2022 cho chi cục thuế các khu vực. Tổ chức xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đăng ký với cơ quan thuế khi phát sinh; tiếp nhận và thực hiện kiểm tra các trường hợp hoàn thuế thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau đúng thời gian quy định.

Theo đại diện Cục Thuế tỉnh Hậu Giang, khó khăn lớn nhất mà cơ quan thuế tỉnh Hậu Giang đang phải tìm giải pháp khắc phục là hầu hết các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại, nhất là kinh doanh trên không gian mạng luôn có biểu hiện né tránh nghĩa vụ nộp thuế hoặc cố tình chây ỳ nộp thuế.

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế, hiện nay, Cục Thuế tỉnh Hậu Giang đã phê duyệt kế hoạch kiểm tra thuế năm 2022 cho chi cục thuế các khu vực; Tổ chức xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đăng ký với cơ quan thuế khi phát sinh; tiếp nhận và thực hiện kiểm tra các trường hợp hoàn thuế thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau đúng thời gian quy định...

Đại diện Cục Thuế tỉnh Hậu Giang cho biết, tới đây, Cục Thuế tỉnh Hậu Giang sẽ tăng cường các biện pháp quản lý thu thuế, chống thất thu tập trung lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử, cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn, bất động sản, thừa kế, cổ phiếu…

Mới đây, Cục thuế Hậu Giang cũng đã có thông báo liên quan đến thực hiện khai thuế và nộp tiền thuế đối với trường hợp NNT có thuế GTGT và thuế TNCN được phân bổ.

Với thuế GTGT, các đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh là cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp), trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP sẽ thực hiện nộp thuế đối với nghĩa vụ thuế của trụ sở chính nộp về cơ quan quản lý thu trụ sở chính; đối với nghĩa vụ thuế phân bổ cho đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh là cơ sở sản xuất nộp về cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh.

Với thuế TNCN, các trường hợp được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công được trả tại trụ sở chính cho người lao động làm việc tại đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh tại tỉnh khác thì nộp thuế về cơ quan quản lý thuế trụ sở chính đối với nghĩa vụ thuế của trụ sở chính nộp; đối với nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân phân bổ cho người lao động làm việc tại đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh khác tỉnh nộp về cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh.

Như Yến (t/h)

Theo dõi Thương Trường trên