14:47 03/05/2022

Quý I/2022, Đất Xanh Group (DXG) báo lãi sau thuế giảm 42,6% so với cùng kỳ

Nguyên nhận lợi nhuận sau thuế quý I/2022 thấp hơn cùng kỳ là do dịch Covid-19 bùng phát mạnh vào cuối năm 2021 khiến hoạt động kinh doanh của Công ty bị gián đoạn, dẫn đến tiến độ ghi nhận doanh thu từ các dự án do Tập đoàn triển khai chậm hơn dự kiến.

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HOSE: DXG) công bố báo cáo tài chính quý 1/2022 với doanh thu giảm 39% so với cùng kỳ, xuống 1.792 tỷ đồng. Nguyên nhân chính chủ yếu đến từ việc doanh thu từ bán căn hộ và đất nền trong kỳ chỉ ghi nhận hơn 984 tỷ đồng, giảm gần 55% so với quý 1/2021. Bên cạnh đó, doanh thu từ dịch vụ môi giới cũng giảm hơn 3%, còn gần 710 tỷ đồng. Nhờ giá vốn giảm nhẹ, nên lợi nhuận gộp giảm hơn 40% còn 1.036,5 tỷ đồng. 

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng 101,3% do thu nhập từ lãi vay. Đồng thời, chi phí lãi vay giảm 13%, còn 98,3 tỷ đồng nên chi phí tài chính giảm 7,8%. Chi phí bán hàng cũng giảm 53,6% chỉ còn hơn 114 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí quản lý tăng 16%, lên hơn 172 tỷ đồng. 

Kết quả, DXG lãi ròng hơn 408 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 270 tỷ đồng.

Quý I2022 Đất Xanh Group DXG báo lãi sau thuế đạt 4084 tỷ đồng giảm 426 so với cùng kỳ

Theo giải trình công ty, nguyên nhận lợi nhuận sau thuế quý I/2022 thấp hơn cùng kỳ là do dịch Covid-19 bùng phát mạnh vào cuối năm 2021 khiến hoạt động kinh doanh của Công ty bị gián đoạn, dẫn đến tiến độ ghi nhận doanh thu từ các dự án do Tập đoàn triển khai chậm hơn dự kiến. 

Tại thời điểm 31/03/2022, tổng tài sản của DXG là 28,871 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với đầu năm. Trong đó, khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho lần lượt tăng 10% và 2%, lên 11.857 tỷ đồng và 11.411 tỷ đồng. 

Nợ phải trả của Công ty gần như không thay đổi so với cuối năm 2021, duy trì ở mức 14,900 tỷ đồng. Nhờ giảm đến 43% số nợ vay dài hạn, tổng nợ vay của DXG giảm nhẹ 4%, xuống gần 864 tỷ đồng.

Theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 dự kiến diễn ra vào ngày 28/5 tới đây, DXG sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với doanh thu thuần hợp nhất 11.000 tỷ đồng và LNST thuộc về cổ đông công ty mẹ 1.400 tỷ đồng, lần lượt tăng 9% và 21% so với năm trước. Như vậy, kết thúc quý I/2022, công ty đã hoàn thành 16,3% mục tiêu doanh thu cả năm. 

Đáng chú ý, việc dời họp ĐHCĐ sang tháng 5 có liên quan đến kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi có giá trị 300 triệu USD cho đối tác chiến lược nước ngoài với kỳ hạn 5 năm và giá chuyển đổi không thấp hơn 62.000 đồng/cổ phiếu.

Theo đó, DXG sẽ bổ sung Tờ trình phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế vào chương trình họp ĐHCĐ thường niên 2022 thông qua trước khi triển khai phát hành.

Lãnh đạo cũng DXG cho biết, đây là đợt phát hành cho một đối tác chiến lược, hiện đang tiếp tục đàm phán với đối tác để chốt các nội dung trên với tinh thần bám sát chủ trương và nghị quyết HĐQT đã công bố trước đó, tức giá chuyển đổi vẫn tối thiểu 62.000 đồng/cổ phiếu.

Đến thời điểm hiện tại, tờ trình về phương án phát hành chi tiết lô trái phiếu này, với các nội dung quan trọng như lãi suất, nguyên tắc/các điều khoản chuyển đổi, nguyên tắc xác định/điều chỉnh giá chuyển đổi (nếu có), phương án sử dụng vốn,… chưa được công bố.

Trung Anh (t/h)

Theo dõi Thương Trường trên