13:07 30/03/2022

Dragon Capital tiếp tục bán 1,1 triệu cổ phiếu DXG

Nhóm quỹ Dragon Capital tiếp tục bán 1,1 triệu cổ phiếu DXG của Tập đoàn Đất Xanh, qua đó giảm sở hữu từ 21,02% về còn 20,84% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện trong ngày 25/3 vừa qua.

Dragon Capital tiếp tục bán 11 triệu cổ phiếu DXG

Cụ thể, quỹ Amersham Industries Limited bán ra 1 triệu cổ phiếu và quỹ Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust (Equity) bán ra 100.000 cổ phiếu. 

Chốt phiên giao dịch ngày 25/3, giá cổ phiếu DXG tăng lên mức 46.500 đồng/cổ phiếu, ước tính Dragon Capital thu về khoảng 51 tỷ đồng. 

Trước đó, 3 quỹ thành viên Dragon Capital  cũng vừa bán ra tổng cộng 3,6 triệu cổ phiếu trong phiên 14/3. Trong đó,  Amerham Industries Limited bán ra 3 triệu cổ phiếu DXG, Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust [Equity] bán 100.000 cổ phiếu DXG và Vietnam Enterprise Investments Limited bán 500.000 cổ phiếu.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế cả năm 2021, Tập đoàn Đất Xanh ghi nhận doanh thu thuần trên 10.083 tỷ đồng, gấp 3,5 lần năm trước đó, được đóng góp bởi mảng bất động sản và môi giới. Lãi ròng trong năm của doanh nghiệp đạt trên 1.157 tỷ đồng, trong khi năm 2020 doanh nghiệp lỗ ròng gần 496 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 1.157 tỷ đồng.

So với kế hoạch, doanh nghiệp bất động sản đã vượt 12% mục tiêu doanh thu và thực hiện được 86% mục tiêu lợi nhuận 2021.

Tính đến cuối năm 2021, tổng tài sản của Đất Xanh đến cuối năm 2021 trên 28.254 tỷ đồng, tăng hơn 21% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, hơn 2.737 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, tăng 54% so với đầu kỳ. Chiếm tỷ trọng lớn là hàng tồn kho cũng tăng 16% lên 11.852 tỷ đồng, chủ yếu là bất động sản dở dang. Và khoản phải thu hơn 10.182 tỷ đồng, tăng 41% so với đầu kỳ, trong đó phải thu ngắn hạn khác tăng mạnh hơn 2.378 tỷ đồng, lên 6.679.8 tỷ đồng. 

Về nguồn vốn, nợ phải trả của Đất Xanh ghi nhận gần 14.873 tỷ đồng, tăng gần 5% so với đầu năm. Trong đó, người mua trả tiền trước ngắn hạn giảm từ 2.922 tỷ xuống 2.187 tỷ đồng. Nợ vay tài chính cuối kỳ giảm 25% về mức 4.479 tỷ đồng. Trong đó nợ ngắn hạn tăng 48% lên 2.962 tỷ đồng, ngược lại nợ dài hạn giảm 61% xuống 1.517 tỷ đồng.

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên