Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

09:11 07/06/2022

Sáng nay (7/6), Quốc hội tiến hành bãi nhiệm Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long

Sáng nay (7/6), sau khi thông qua việc điều chỉnh chương trình, Quốc hội sẽ tiến hành các thủ tục, xem xét bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Nguyễn Thanh Long.

Sáng nay 7/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội bổ sung vào chương trình kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV quy trình công tác cán bộ theo thẩm quyền của Quốc hội để đồng bộ, thống nhất giữa kỷ luật Đảng và Nhà nước, theo nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương và chỉ đạo của Bộ Chính trị. Sau khi thông qua chương trình, Quốc hội họp riêng trong buổi sáng hôm nay để xem xét công tác nhân sự.

Hiện ông Nguyễn Thanh Long đang là Đại biểu Quốc hội khoá XV thuộc đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long.

Theo điều 40 Luật Tổ chức Quốc hội, khi đại biểu không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân thì bị Quốc hội hoặc cử tri bãi nhiệm. Trình tự bãi nhiệm đại biểu Quốc hội được quy định tại điều 41 của Nghị quyết 102 về nội quy kỳ họp Quốc hội. Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội bãi nhiệm đại biểu.

Sáng nay 76 Quốc hội tiến hành bãi nhiệm Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long
Ông Nguyễn Thanh Long đã bị Ban Chấp hành Trung ương khai trừ ra khỏi Đảng.

Với vai trò đại biểu Quốc hội là chức danh mà Quốc hội có quyền bãi nhiệm trong trường hợp đại biểu Quốc hội không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân. Việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội với ông Nguyễn Thanh Long sẽ do Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình để Quốc hội quyết định.

Tuy nhiên, trong chương trình kỳ họp thứ 3 không có các nội dung liên quan đến việc cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế và bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với ông Nguyễn Thanh Long. Do vậy, trước khi Quốc hội tiến hành các thủ tục này, Ủy ban Thường vụ sẽ họp bổ sung nội dung vào chương trình nghị sự, trình Quốc hội quyết định.

Sau khi chương trình kỳ họp được bổ sung, sáng 7/6, Thủ tướng sẽ trình Quốc hội phê chuẩn việc bãi nhiệm hoặc cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế với ông Nguyễn Thanh Long. Theo điều 11 Luật Tổ chức Quốc hội, việc miễn nhiệm, bãi nhiệm hoặc phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm, cách chức người giữ chức vụ do Quốc hội bầu, phê chuẩn thực hiện theo đề nghị của cấp có thẩm quyền.

Còn Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội bãi nhiệm tư cách đại biểu với ông Nguyễn Thanh Long; tiến hành bằng hình thức bỏ phiếu kín. 

Bộ Chính trị kết luận ông Nguyễn Thanh Long đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm Quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước; ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch Covid-19; gây bức xúc trong xã hội; ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, Bộ Y tế.

Ngoài ông Nguyễn Thanh Long, Ban Chấp hành Trung ương cũng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng với ông Chu Ngọc Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 

Ông Chu Ngọc Anh được HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 tại Kỳ họp thứ nhất, ngày 23/6/2021. Do đó, theo thẩm quyền, HĐND thành phố Hà Nội sẽ tiến hành họp để miễn nhiệm chức vụ này.

Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, HĐND địa phương sẽ bãi nhiệm chủ tịch UBND, phó chủ tịch UBND và các ủy viên UBND tỉnh. Dự kiến chiều 7/6, HĐND TP Hà Nội sẽ tiến hành phiên họp bất thường để xem xét quy trình này.

Như đã đưa tin, chiều tối qua 6/6, Trung ương đã họp hội nghị bất thường để xem xét kỷ luật các ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nguyên Bộ trưởng Bộ KH-CN, và ông Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế do những sai phạm liên quan tới vụ thổi giá kit xét nghiệm của Công ty Việt Á.

Cả ông Chu Ngọc Anh lẫn ông Nguyễn Thanh Long đều bị Trung ương Đảng quyết định khai trừ ra khỏi Đảng. Trug ương Đảng cũng yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính theo đúng quy định đối với cá nhân đã bị kỷ luật Đảng. Việc Quốc hội bãi nhiệm đối với ông Nguyễn Thanh Long là để thực hiện kỷ luật về hành chính.

Theo quy định hiện hành, chức vụ Bộ trưởng Y tế của ông Nguyễn Thanh Long do Quốc hội phê chuẩn, do đó, Quốc hội sẽ xem xét bãi nhiệm theo luật Tổ chức Quốc hội. Đồng thời, Quốc hội cũng sẽ xem xét việc bãi nhiệm vai trò đại biểu Quốc hội khóa XV của ông Nguyễn Thanh Long.

Trung Hiếu (t/h)

Theo dõi Thương Trường trên