10:35 31/03/2022

Sau khi bị cắt margin, cổ phiếu SKG tiếp tục bị đưa vào diện cảnh báo

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM quyết định đưa cổ phiếu SKG của CTCP Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang vào diện cảnh báo từ ngày 6/4/2022.

 Nguyên nhân đưa ra do công ty có lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 là âm 38,54 tỷ đồng, thuộc trường hợp chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo theo quy chế niêm yết chứng khoán tại HoSE.

Trước đó, cổ phiếu SKG cũng vừa bị HoSE đưa vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ cũng với nguyên nhân tương tự.

Sau khi bị cắt margin cổ phiếu SKG tiếp tục bị đưa vào diện cảnh báo

Báo cáo tài chính quý 4/2021 của SKG ghi nhận doanh thu đạt hơn 19 tỷ đồng cải thiện so với quý 3 trước đó, tuy nhiên so với cùng kỳ thì giảm tới 58%. Kinh doanh dưới giá vốn, cộng thêm các chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp để duy trì hoạt động công ty, dẫn đến số lỗ 19,8 tỷ đồng trong quý 4, trong khi cùng kỳ năm 2020 SKG chỉ lỗ nhẹ 226 triệu đồng.

Công ty cho biết vào ngày 15/10/2021 công ty bắt đầu hoạt động lại ở một số tuyến như Phú Quý, Phú Quốc, Nam Du, Hòn Sơn nhưng với tâm lý e ngại dịch bệnh nên số lượng hành khách giảm 74% so với cùng kỳ.

Tính chung cả năm 2021 Superdong Kiên Giang đạt hơn 167 tỷ đồng doanh thu, giảm 45% so với cùng kỳ. Trừ tất cả các chi phí phát sinh, công ty báo lỗ 38,5 tỷ đồng, trong khi năm 2020 lãi sau thuế gần 23 tỷ đồng. Đây cũng là năm đầu tiên SKG báo lỗ kể từ khi hoạt động.

Năm 2021 Superdong Kiên Giang đặt mục tiêu đạt gần 392 tỷ đồng doanh thu và 26 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Tính đến cuối năm 2021, tổng tài sản của SKG ghi nhận gần 812 tỷ đồng, giảm 8% so với hồi đầu năm. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 31%, xuống còn 114 tỷ đồng với toàn bộ là tiền gửi có kỳ hạn.

Ngược lại, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 37%, lên hơn 126 tỷ đồng. Trong đó, khoản trả trước cho người bán ngắn hạn Kaibuok Shipyard (M) Sdn, Bdh hơn 98 tỷ đồng (tăng 58% so với đầu năm).

Trên thị trường, chốt phiên 30/3, cổ phiếu SKG giảm 4,8% về mức 23.800 đồng/cp.

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên