14:16 22/06/2022

Tạm dừng hoạt động du lịch lặn biển trong vịnh Nha Trang để cứu san hô ở Hòn Mun

Tỉnh ủy Khánh Hòa đề nghị tạm dừng hoạt động du lịch lặn biển tại các khu vực dễ làm tổn hại rạn san hô trong khu vực vùng Vịnh Nha Trang, đặc biệt ở Hòn Mun.

Liên quan tình trạng suy giảm rạn san hô tại Khu bảo tồn biển Hòn Mun trong vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa được một số cơ quan báo chí phản ánh, mới đây thường trực tỉnh ủy Khánh Hòa sau khi họp với các đơn vị chức năng có trách nhiệm trong việc quản lý, khai thác du lịch biển đã đưa ra kết luận mới nhất. 

Cụ thể, theo thường trực tỉnh ủy Khánh Hòa, thời gian qua, các cơ quan báo chí phản ánh cơ bản đúng thực trạng suy giảm rạn san hô tại Khu Bảo tồn biển Hòn Mun trong vịnh Nha Trang. Báo cáo của UBND, Ban quản lý vịnh Nha Trang và ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học… cho thấy, phần lớn rạn san hô suy giảm do chịu tác động tích lũy từ nhiều năm.

Tỉnh ủy Khánh Hòa phân tích nguyên nhân khách quan dẫn đến việc suy giảm rạn san hô nêu trên là tác động của biến đổi khí hậu, ảnh hưởng của cơn bão Damrey năm 2017 và cơn bão số 9 năm 2021 (không có hiện tượng axit hóa đại dương).

Tạm dừng hoạt động du lịch lặn biển trong vịnh Nha Trang để cứu san hô ở Hòn Mun
Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ rõ các nguyên nhân chủ quan và khách quan khiến rạn san hô ở Hòn Mun bị suy giảm.

Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa đánh giá nguyên nhân chủ quan là công tác quản lý, sự phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương liên quan, hoạt động của Ban quản lý vịnh Nha Trang còn nhiều bất cập, hạn chế, thiếu sót; nhiều hoạt động của con người tác động lên hệ sinh thái biển vịnh Nha Trang nói chung và rạn san hô tại khu bảo tồn biển Hòn Mun nói riêng vẫn chưa được xử lý kịp thời (khai thác thủy sản trái phép, nạo vét, xây dựng các công trình ven biển không đúng quy định, xả thải từ các hoạt động du lịch...).

Do đó, Thường trực Tỉnh ủy đề UBND tỉnh Khánh Hòa trước mắt phải tạm dừng các hoạt động du lịch lặn biển tại các khu vực dễ làm tổn hại rạn san hô trong khu vực vùng vịnh Nha Trang, đặc biệt là Hòn Mun; đồng thời khoanh nuôi bảo vệ các khu vực nhạy cảm trên vịnh Nha Trang.

Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các sở, ban, ngành, thành phố Nha Trang phối hợp, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ nghiêm ngặt khu vực bảo tồn Hòn Mun.

Ngoài ra, UBND tỉnh phải thực hiện tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân, du khách... và chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh phối hợp với các viện, trung tâm nghiên cứu, các chuyên gia, nhà khoa học thực hiện ngay việc nghiên cứu, điều tra, khảo sát và có báo cáo cụ thể, chính xác, đầy đủ về thực trạng, nguyên nhân và từ đó đề xuất giải pháp để bảo vệ, phục hồi.

Yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp các Viện, Trung tâm nghiên cứu, chuyên gia, nhà khoa học thực hiện ngay việc nghiên cứu, điều tra, khảo sát để có báo cáo cụ thể, chính xác, đầy đủ về hiện trạng, nguyên nhân của sự suy giảm hệ sinh thái rạn san hô ở vịnh Nha Trang, đặc biệt là Khu Bảo tồn biển Hòn Mun để đề xuất giải pháp bảo vệ, phục hồi; chỉ đạo xây dựng Kế hoạch tổng thể phục hồi vịnh Nha Trang, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 7/2022…

Trong đó có nội dung liên kết, hợp tác quản lý, khai thác mặt nước vịnh Nha Trang theo hướng xã hội hóa, xây dựng mô hình quản trị công tư, kết hợp hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ gắn với nhiệm vụ bảo vệ các Khu Bảo tồn biển Hòn Mun trong vịnh Nha Trang hiệu quả, bền vững; nghiên cứu thiết lập “Khu sinh thái biển quốc tế vịnh Nha Trang”…

Qua đó, kêu gọi các tổ chức phi Chính phủ, tổ chức quốc tế, người dân, doanh nghiệp phối hợp chính quyền bảo tồn giá trị đặc hữu, đa dạng của vịnh Nha Trang.

Minh Phú (t/h)

Theo dõi Thương Trường trên