14:54 20/04/2022

Tập đoàn FLC triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường

Đại hội cổ đông bất thường của FLC được tổ chức để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021-2026 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Tập đoàn FLC triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường

Công ty cổ phần Tập đoàn FLC công bố thông tin Nghị quyết về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp là ngày 9/5/2022.

Tại phiên họp bất thường, FLC sẽ bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền. 

Hiện tại, FLC cũng chưa công bố danh sách các ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT và ban kiểm soát.

Trước đó, ngày 13/4, Tập đoàn FLC thông báo hủy ngày chốt quyền (23/3) để tham dự đại hội đồng cổ đông năm nay. Quyết định lùi ngày họp đại hội đồng cổ đông được đưa ra trong bối cảnh đang phải đối mặt với nhiều khó khăn sau khi lãnh đạo tập đoàn bị bắt.

Tại phiên họp thường niên sắp tới, FLC nhiều khả năng sẽ phải bầu bổ sung thành viên vào HĐQT, thay thế cho ông Trịnh Văn Quyết và bà Hương Trần Kiều Dung. Hiện tại, HĐQT FLC còn thành viên là ông Đặng Tất Thắng, bà Bùi Hải Huyền và ông Lã Quý Hiển. Trong đó, ông Thắng đảm nhận vai trò Chủ tịch FLC và Bamboo Airways thay cho ông Quyết từ 31/3 cho đến khi Đại hội đồng cổ đông và HĐQT có quyết định mới.

Ban kiểm soát của FLC cũng chỉ còn 2 thành viên sau khi ông Nguyễn Chí Cương và bà Phan Thị Bích Phượng xin từ nhiệm mới đây vì lý do cá nhân.

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên