14:10 16/05/2022

Tháng 4/2022, thu ngân sách nhà nước tăng 3,2 nghìn tỷ đồng

Tổng thu ngân sách nhà nước tháng 4/2022 ước đạt 160,2 nghìn tỷ đồng. Lũy kế tổng thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2022 đạt 645,3 nghìn tỷ đồng, bằng 45,7% dự toán năm và tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong tháng 4, tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) ước đạt 160,2 nghìn tỷ đồng, tăng 3,2 nghìn tỷ đồng so với số thu tháng trước.

Trong đó, thu nội địa ước đạt 129,5 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 9 nghìn tỷ đồng so với tháng trước; thu từ dầu thô ước đạt 6,6 nghìn tỷ đồng, giảm khoảng 1,3 nghìn tỷ đồng so với tháng trước; và thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 24,1 nghìn tỷ đồng giảm khoảng 4,4 nghìn tỷ đồng so với tháng trước. trên cơ sở tổng số thu thuế đạt 35,8 nghìn tỷ đồng, giảm khoảng 3,7 nghìn tỷ đồng so tháng trước; hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ trong tháng khoảng 11,7 nghìn tỷ đồng.

Tháng 42022 thu ngân sách nhà nước tăng 32 nghìn tỷ
Tổng thu ngân sách nhà nước tháng 4/2022 ước đạt 160,2 nghìn tỷ đồng

Lũy kế 4 tháng, thu NSNN ước đạt 645,3 nghìn tỷ đồng, bằng 45,7% dự toán, tăng 13,3% so cùng kỳ năm 2021 (ngân sách trung ương ước đạt 46,4% dự toán; ngân sách địa phương ước đạt 45% dự toán). Trong đó, thu nội địa ước đạt 520,3 nghìn tỷ đồng, bằng 44,2% dự toán, tăng 9,1% so cùng kỳ năm 2021.

Số liệu thu NSNN cập nhật đến hết ngày 3/5/2022 trên hệ thống Tabmis đạt 657,408 nghìn tỷ đồng, bằng 46,57% dự toán. Trong đó, ngân sách trung ương đạt 47,04% dự toán và ngân sách địa phương đạt 46,05% dự toán.

Cũng theo Bộ Tài chính, tổng chi cân đối NSNN tháng 4 ước đạt 132,8 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 4 tháng đạt 470,2 nghìn tỷ đồng, bằng 26,3% dự toán, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Về quản lý tài chính doanh nghiệp và cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước, trong 4 tháng đầu năm 2022, các đơn vị tiếp tục triển khai công tác cổ phần hóa theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Ngoài ra, ghi nhận bổ sung 1 doanh nghiệp cổ phần hóa là Công ty TNHH MTV Phà An Giang (đã chính thức chuyển thành công ty cổ phần năm 2021) thuộc danh mục cổ phần hóa giai đoạn 2017-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với tổng giá trị DN là 309 tỷ đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước là 278 tỷ đồng.

Cẩm Tú

Theo dõi Thương Trường trên