Thanh Hoá: Kiểm tra toàn diện dự án Khu dân cư Hải Hà

Nhiều bất thường khi dự án 3 ha đất vàng không đấu giá, đã từng bị Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Quảng Xương báo cáo việc chuyển đổi thành đất ở không phù hợp, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Thanh tra tỉnh cùng các sở, ngành, huyện Quảng Xương kiểm tra, rà soát hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện dự án Khu dân cư Hải Hà.

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất không phù hợp Quy hoạch

Theo tìm hiểu, ngày 1/9/2010 UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định số 3087 cho Công ty Cổ phần thương mại Hải Hà (Công ty Hải Hà) thuê 29.310m2 đất tại xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương để sử dụng vào mục đích xây dựng trung tâm thương mại và dịch vụ phân phối ô tô. Thời hạn thuê đất là 50 năm (đến ngày 4/2/2055), hình thức trả tiền thuê đất hàng năm.

Sau đó, vào tháng 6/2012, Sở TNMT tỉnh Thanh Hoá đã có tờ trình đề nghị UBND tỉnh thu hồi dự án theo quy định của pháp luật. Đến tháng 7/2013, UBND tỉnh Thanh Hóa có thông báo yêu cầu Công ty Hải Hà có văn bản cam kết tiến độ thực hiện dự án báo cáo tỉnh trước ngày 15/7/2013. Tháng 4/2015, Công ty Hải Hà có văn bản cam kết khởi công dự án vào quý IV năm 2015.

Tiếp đó, ngày 8/7/2016, Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hoá có công văn 3085 gửi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá báo cáo việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao tham mưu việc Công ty cổ phần Thương mại Hải Hà xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương từ đất thương mại sang nhà ở.

Thanh Hoá Kiểm tra toàn diện dự án Khu dân cư Hải Hà
Thanh Hóa giao Thanh tra tỉnh chủ trì kiểm tra trình tự chuyển đổi 3ha đất ở cho doanh nghiệp tại dự án khu dân cư Hải Hà 

Trên cơ sở tham vấn ý kiến của các đơn vị có liên quan về việc xin chuyển mục đích sử dụng đất từ đất Trung tâm thương mại sang đất nhà ở của Công ty cổ phần Thương mại Hải Hà. Qua các văn bản tham gia ý kiến của Sở Công thương, Sở Xây dựng, UBND huyện Quảng Xương. Tổng hợp ý kến của các đơn vị, Sở Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo UBND tỉnh nêu rõ:

Năm 2015, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục kiểm tra việc đầu tư xây dựng, sử dụng đất Dự án Trung tâm thương mại dịch vụ và phân phối ô tô của Công ty cổ phần Thương mại Hải Hà nhưng công ty vẫn chưa triển khai xây dựng các hạng mục công trình của dự án. Đến ngày 20/8/2015, Sở đã có công văn báo cáo UBND tỉnh kết quả kiểm tra và kiến nghị xử lý vi phạm trong việc sử dụng đất thực hiện dự án.

Sau đó, Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hoá có công văn chỉ rõ, việc Công ty cổ phần Thương mại Hải Hà đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất Trung tâm thương mại sang đất ở tại xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương là không phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất huyện Quảng Xương đến năm 2020 đã được phê duyệt.

Công ty cổ phần Thương mại Hải Hà chậm trễ trong việc triển khai thực hiện đầu tư, gây lãng phí đất đai. Hiện nay, điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Quảng Xương đang được UBND huyện Quảng Xương lập theo quyết định số 4090/QĐ-UBND ngày 21/11/2014 của UBND tỉnh.

Cùng quan điểm, ngày 29/6/2016 UBND huyện Quảng Xương cũng khẳng định rõ trong công văn, việc Công ty cổ phần Thương mại Hải Hà đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất Trung tâm thương mại sang đất ở là không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất ở tại xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương là không phù hợp với Quy hoach sử dụng đất ở huyện Quảng Xương năm 2020 đã được phê duyệt và không phù hợp với thực tế tại địa phương, không đảm bảo mỹ quan khu vực…

Do đó UBND huyện Quảng Xương không thống nhất với đề nghị của Công ty cổ phần Thương mại Hải Hà và đề nghị thực hiện việc thu hồi trên theo đúng quy định pháp luật.

Từ ý kiến của các đơn vị, Sở Tài nguyên và Môi trường đã nêu rõ ý kiến: Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ và phân phối ô tô do Công ty cổ phần Thương mại Hải Hà thẩm định và phê duyệt, đánh giá được hiệu quả kinh tế đối với việc thực hiện dự án đã được UBND tỉnh quyết định cho Công ty thuê đất thực hiện dự án.

Mục đích sử dụng đất của dự án phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020. Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) huyện Quảng Xương; Phù hợp với quy hoạch phát triển mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020 và đã được phê duyệt.

Mặt khác, UBND huyện Quảng Xương đang lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2015-2020) theo chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh Thanh Hoá, trong đó có khu đất của Công ty cổ phần Thương mại Hải Hà. Vì vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường thấy việc xin chuyển mục đích sử dụng đất Trung tâm thương mại sang đất ở với khu đất thuê tại xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương là chưa có cơ sở để xem xét.

Kiểm tra toàn diện dự án

UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết đã nhận được một số phản ánh của cơ quan báo chí liên quan đến việc lựa chọn đầu tư, giao đất, xác định giá đất tại dự án đầu tư xây dựng - kinh doanh hạ tầng khu dân cư Hải Hà tại xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Cục Thuế tỉnh, UBND huyện Quảng Xương và các đơn vị có liên quan, căn cứ kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước tại Báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương tỉnh Thanh Hóa năm 2019 có liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng - kinh doanh hạ tầng khu dân cư Hải Hà tại xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương, khẩn trương kiểm tra, rà soát hồ sơ trình tự, thủ tục thực hiện dự án trên; căn cứ các quy định của pháp luật, có ý kiến đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 30/7/2021.

Cùng với đó, các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Cục Thuế tỉnh, UBND huyện Quảng Xương, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ có liên quan đến dự án trên, gửi về Thanh tra tỉnh trước ngày 10/7/2021; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Thanh tra tỉnh trong quá trình thực hiện việc rà soát.

Thanh Hoá Kiểm tra toàn diện dự án Khu dân cư Hải Hà
Dự án trung tâm thương mại và dịch vụ phân phối ô tô được chuyển đổi thành đất ở với hàng loạt shophouse, liền kề.

Liên quan đến dự án này, ngày 27/12/2018, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 5315/QĐ-UBND cho phép chuyển mục đích sử dụng 29.310 m2 từ đất dịch vụ thương mại sang thực hiện Dự án đầu tư xây dựng – kinh doanh hạ tầng khu dân cư Hải Hà. Trong đó có 16.648,7 m2 là đất ở.

Tiếp đến, ngày 17/5/2019, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 1862/QĐ-UBND để phê duyệt phương án giá đất cụ thể làm căn cứ xác định tiền sử dụng đất nộp ngân sách Nhà nước thực hiện Dự án đầu tư khu dân cư Hải Hà. Theo quyết định này, tổng số diện tích đất có thu tiền sử dụng là 16.648,7 m2, tương ứng số tiền sử dụng đất phải nộp vào ngân sách Nhà nước là 29,095 tỷ đồng, tương đương… 175.000 đồng/m2 đất ở. Trong khi, theo ghi nhận trên các sàn giao dịch bất động sản, giá giao dịch đất ở khu vực này cao gấp nhiều lần giá thành.

Đến ngày 3/6/2019, Chủ đầu tư - Công ty Hải Hà có Công văn số 03/2019/CV-TH gửi UBND tỉnh Thanh Hóa, về việc miễn xây dựng thô các lô đất tiếp giáp đường gom quốc lộ 1A và chuyển cho người dân tự xây theo Quy hoạch. Nội dung đề xuất này không phù hợp với mục tiêu đầu tư đã được phê duyệt, đẩy trách nhiệm xây dựng nhà cho người mua, trong khi doanh nghiệp đã được tính chi phí xây dựng trong phương án xác định giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất.

Trước đó, ngày 4/12/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 10210 trả lời văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hoá về việc hướng dẫn áp dụng quy định pháp luật trong việc thực hiện Dự án đầu tư khu dân cư Hải Hà, nêu rõ: “Trường hợp nhà đầu tư thực hiện Dự án khu dân cư Hải Hà được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2010 và có đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 1, Điều 57, Luật Đất đai để thực hiện dự án đầu tư thì nhà đầu tư nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký đầu tư để thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 32 Luật Đầu tư. Ngoài ra, về nguyên tắc, nhà đầu tư được lựa chọn phải đáp ứng các điều kiện để làm chủ đầu tư thực hiện dự án nhà ở theo quy định tại Điều 21 Luật Nhà ở".

Đinh Hiệu

Bình luận bài viết

Tuyến cao tốc TP. HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành có tổng chiều dài 68,7 km sẽ được đầu tư xây dựng với 24.274 tỷ đồng.

Công ty Thực phẩm Thanh Nga là đơn vị chuyên cung cấp thịt bò, thịt lợn cho một số trường học, siêu thị và khách sạn trên địa bàn Hà Nội. Hiện tại do giãn cách các trường học, khách sạn đều đang đóng cửa.

Khu kinh tế (KKT) Nhơn Hội có nhiều lợi thế tạo nên địa thế vàng của bất động sản bên vịnh biển, hứa hẹn sẽ có tương lai dẫn đầu cho bất động sản duyên hải miền Trung. Dự án Mở rộng về phía Đông Khu du lịch Hải Giang Merry Land và Dự án Khu vui chơi giải trí Night Paradise Nhơn Hội sẽ là cơ hội để những nhà đầu tư thực hiện hóa giấc mơ sở hữu bất động sản tại đây.

Dự án khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử là một trong những dự án du lịch trọng điểm của tỉnh Bắc Giang. Đã được thi công xây dựng trong nhiều năm, nhưng đến nay, dự án vẫn đang có nhiều tồn tại chưa thể giải quyết.

Dự án tổ hợp du lịch, thể thao, nghỉ dưỡng tại phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh (thuộc Khu Kinh tế Vũng Áng) có tổng vốn đầu tư dự kiến là 330 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất là 50,35 ha.

Cơ quan chủ quản: HIỆP HỘI CÁC NHÀ BÁN LẺ VIỆT NAM

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 75/GP-BTTT, do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày: 23/02/2017

Ngày thành lập Tạp chí Thương Trường: Ngày 26 tháng 6 năm 2008

Tòa soạn: Tầng 6 tòa nhà số 8 Trần Đăng Ninh - P. Dịch vọng - Q. Cầu Giấy - Hà Nội

Tổng Biên tập: Đinh Thị Mỹ Vân

Phụ trách nội dung: Tổng TKTS Đinh Duy Hùng

Hotline: 0913398394

Điện thoại: +84 24 3734 9773

Fax: +84 24 3939 3770

Email: toasoanthuongtruong@gmail.com.

Liên hệ quảng cáo: 0888484455