13:53 20/06/2022

Thành lập Tổ công tác đặc biệt kiểm tra, xử lý vi phạm về đất đai tại Phú Quốc

Ngày 20/6, Tổ Công tác đặc biệt kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về lĩnh vực đất đai, lâm nghiệp và xây dựng trên địa bàn TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã ra quân thực hiện nhiệm vụ.

Theo ông Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ Công tác đặc biệt cho biết, trong những năm qua Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ và sự nỗ lực của các sở, ngành, chính quyền địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, từ đó, đưa hoạt động quản lý đất đai, lâm nghiệp và xây dựng từng bước đi vào nền nếp, tạo được sự chuyển biến, lan tỏa rộng rãi trên địa bàn TP Phú Quốc.

Thành lập Tổ công tác đặc biệt kiểm tra xử lý vi phạm về đất đai tại Phú Quốc
Thành lập Tổ công tác đặc biệt kiểm tra, xử lý vi phạm về đất đai tại Phú Quốc.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình hình vi phạm pháp luật trên địa bàn TP Phú Quốc diễn biến ngày càng phức tạp, tạo dư luận không tốt đến an ninh trật tự trên địa bàn, tiềm ẩn nguy cơ trở thành điểm nóng về lấn, chiếm đất; lấn, chiếm rừng; phá rừng trái pháp luật; sử dụng đất không đúng mục đích; xây dựng công trình không đúng quy định trên đất rừng, đất nông nghiệp và các hành vi vi phạm khác.

Trước tình hình diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang thành lập Tổ công tác đặc biệt hoạt động trong thời gian từ ngày 15/6 đến ngày 31/12. 

Cụ thể, tổ công tác sẽ tiến hành kiểm tra thực địa các khu vực đã bị các tổ chức, cá nhân có hình thức tác động, vi phạm pháp luật về lấn, chiếm đất; lấn, chiếm rừng; phá rừng trái pháp luật; sử dụng đất không đúng mục đích; xây dựng công trình không đúng quy định trên đất rừng, đất nông nghiệp và các hành vi vi phạm khác.

Tập trung lực lượng liên ngành điều tra xác minh, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Trong đó, triển khai trước tại các khu vực trọng điểm là điểm nóng gồm: các khu vực rừng đặc dụng, rừng phòng hộ thuộc Vườn Quốc gia Phú Quốc quản lý; đất quy hoạch rừng đặc dụng...

Ngoài ra, tổ công tác cũng sẽ kiểm tra các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh; sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong quản lý nhà nước về đất đai, lâm nghiệp và xây dựng; việc xử lý các hành vi vi phạm về lấn chiếm đất rừng, phá rừng trái pháp luật...

Bên cạnh đó, Kiên Giang cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức, cá nhân trong thực hiện quản lý bảo vệ rừng, quản lý đất đai, xây dựng và phòng ngừa chung hạn chế thấp nhất tình hình vi phạm pháp luật; ngăn chặn các hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân trong quản lý, thực hiện về lĩnh vực đất đai, lâm nghiệp và xây dựng trên địa bàn TP Phú Quốc.

An Nguyên

Theo dõi Thương Trường trên