Tin nóng:

Thanh tra tỉnh Bình Dương công bố kết luận thanh tra hàng loạt dự án nhà ở, khu dân cư

Thanh tra tỉnh Bình Dương vừa có kết luận thanh tra các dự án của Công ty THNH BĐS Phú Hồng Thịnh và Công ty TNHH Quản lý Đầu tư phát triển Đô thị Việt Nam làm chủ đầu tư ở tỉnh này.

Đầy đủ hồ sơ pháp lý

Ngày 10/6/2020, Chánh thanh tra tỉnh Bình Dương Nguyễn Thị Tuyết Mai ký 2 bản kết luận thanh tra đối với nhiều dự án do Công ty THHH BĐS Phú Hồng Thịnh và Công ty TNHH Quản lý Đầu tư phát triển Đô thị Việt Nam làm chủ đầu tư.

Theo đó, Thanh tra tỉnh này đã thực hiện kiểm tra các dự án do Công ty TNHH Quản lý Đầu tư phát triển Đô thị Việt Nam làm chủ đầu tư gồm: Khu nhà ở thương mại Phú Hồng Phát nằm trên địa bàn phường Thuận Giao có diện tích 27.528,5m2, với 227 căn nhà liền kề; Khu nhà ở thương mại Phú Hồng Đạt nằm trên địa bàn phường Bình Chuẩn có diện tích 30.447,1m2, với 304 căn nhà liền kề; Khu nhà ở thương mại Phú Gia tại phường Tân Hiệp Đông có diện tích 26.484,5m2, qui hoạch 225 căn nhà liền kề; Khu nhà ở chuyên gia Phú Uy Khang tại phường An Phú, diện tích đất 8.304,6m2 với 46 căn. Các dự án này đều thuộc địa bàn Thị xã Thuận An (nay là TP. Thuận An), tỉnh Bình Dương.

Qua thanh kiểm tra, cho thấy Công ty TNHH Quản lý Đầu tư phát triển Đô thị Việt Nam đã thực hiện các dự án nêu trên cơ bản đúng quy định về thủ tục, hồ sơ pháp lý. Cụ thể, hồ sơ pháp lý về các Dự án đã thực hiện đầy đủ về thủ tục theo qui định về đầu tư xây dựng dự án và quy hoạch tổng mặt bằng  tỷ lệ 1/500 đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Toàn bộ hệ thống cơ sở hạ tầng, giao thông, hệ thống cấp thoát nước, PCCC, chiếu sáng, thông tin liên lạc, vệ sinh môi trường… của các Dự án đã được chủ đầu tư thực hiện xong.

Ngoài ra, Chủ đầu tư chấp hành đúng quy định về pháp luật đất đai, luật kinh doanh bất động sản; thực hiện nghĩa vụ tài chính kịp thời, đầy đủ theo thông báo của cơ quan thuế; thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân kịp thời đạt tỷ lệ cao; thực hiện tốt các hạng mục hạ tầng kỹ thuật của các dự án góp phần chỉnh trang đô thị, tạo diện mạo mới cho đô thị Bình Dương khang trang, hiện đại.

Tuy nhiên, tại một số dự án vẫn còn tồn tại, hạn chế nhỏ như: Đất công viên cây xanh đã thực hiện nhưng chưa thường xuyên bảo dưỡng; Công ty chưa kịp thời đề nghị Sở Xây dựng thực hiện nghiệm thu hạ tầng kỹ thuận của dự án.

Thanh tra tỉnh Bình Dương vừa có kết luận thanh tra các các dự án nhà ở của Phú Hồng Thịnh.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh Bình Dương đã thực hiện kiểm tra loạt dự án do Công ty TNHH BĐS Phú Hồng Thịnh làm chủ đầu tư gồm: Khu nhà ở thương mại Phú Huy, diện tích đất 11.798,1m2; Khu nhà ở thương mại Phú Hồng Khang, diện tích đất 34.508,9m2; Khu nhà ở Phú Hồng Lộc, diện tích đất 25.772,4m2; Khu nhà ở thương mại Phú Gia Huy, diện tích đất 37.822,2m2 và Khu nhà ở Phú Vinh, diện tích đất 26.484,5m2.

Đối với các dự án trên, kết luận Thanh tra nêu rõ Công ty TNHH BĐS Phú Hồng Thịnh đã thực hiện đúng quy định của pháp luật về thủ tục hồ sơ pháp lý, về đầu tư xây dựng dự án và quy hoạch chi tiết 1/500 đẫ được phê duyệt…Đồng thời, Công ty chấp hành đúng các qui định về pháp luật đất đai, luật kinh doanh BĐS; thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước kịp thời, đầy đủ…

Các Dự án không thuộc diện… đấu giá quyền sử dụng đất

Trước thông tin vừa qua cho rằng, các dự án do hai doanh nghiệp trên làm chủ đầu tư có sai phạm nhưng không bị xử lý. Cụ thể, muốn làm dự án xây nhà thương mại sau khi dời cơ sở sản xuất, đều phải tổ chức đấu giá.

Tuy nhiên, về vấn đề này, được biết với các dự án do Công ty TNHH BĐS Phú Hồng Thịnh và Công ty TNHH Quản lý đầu tư và phát triển Đô thị Việt Nam làm chủ đầu tư có nguồn gốc trước đó là đất nhà xưởng, cơ sở sản xuất gây ô nhiễm nằm trong các khu dân cư, khu đô thị được 2 Công ty này mua lại từ các doanh nghiệp, hộ cá thể; sau đó xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất và nộp tiền sử dụng đất theo qui định tại Luật Đất đai nên không thuộc diện đưa ra đấu giá.

Cụ thể, theo quy định tại Điểm c, d, Khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 thì việc sử dụng đất để thực hiện dự án tái định cư, nhà ở cho sinh viên, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ, dự án đô thị mới, chỉnh trang đô thị thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội  vì lợi ích quốc gia.

Tuy nhiên, trong trường hợp cụ thể này các dự án Khu nhà ở thương mại Phú Hồng Đạt; Phú Hồng Phát; Phú Gia; Phú Uy Khang… được xác định là dự án phát triển nhà ở thương mại. Đối với trường hợp này không thuộc Nhà nước thu hồi theo quy định của luật trên. Trước khi thực hiện các dự án nêu trên, chủ đầu tư đã thực hiện hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất thuê, bên bán cam kết tự nguyện trả lại đất thuê để bên mua thực hiện đăng ký dự án khu nhà ở.

Căn cứ vào các quy định pháp luật hiện hành, việc giao đất cho chủ đầu tư thuê đất đối với diện tích đất Nhà nước đã thu hồi theo quy định tại các Khoản 4, 5 và 6, Điều 16 của Nghị định số 43 của Chính phủ thì không phải thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. Do đó, việc doanh nghiệp đề nghị cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương và được thực hiện các thủ tục đầu tư, đất đai là phù hợp với quy định.

Sau khi Bình Dương có chủ trương di dời các xí nghiệp ô nhiễm ra khỏi các khu dân cư, nhiều dự án đã được mọc lên trên đất này

Bên cạnh đó có thể dễ dàng nhanh thấy là các Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất thuê giữa Công ty TNHH BĐS Phú Hồng Thịnh, Công ty TNHH Quản lý đầu tư và phát triển Đô thị Việt Nam với bên chuyển nhượng là các cá nhân, các doanh nghiệp sở hữu 100% vốn tư nhân và đều đã được công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp là đất thuê, bên thuê cũng đã cam kết tự nguyện trả lại đất thuê để Công ty TNHH Quản lý đầu tư và phát triển Đô thị Việt Nam thực hiện đăng ký dự án Khu nhà ở theo đúng quy định của Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật kinh doanh Bất động sản.

Cụ thể ở đây, Công ty TNHH Quản lý đầu tư và phát triển Đô thị Việt Nam đã thực hiện theo đúng qui định pháp luật tại Điều 52, Điều 57, Điều 58, Điều 127 Luật Đất đai 2013; Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014; Điều 3 và Điều 6 Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014.

Theo đó thì việc chuyển mục đích sử dụng đất hoàn toàn phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của Ủy ban Nhân dân cấp huyện, thị đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương phê duyệt, vị trí các khu đất thuộc các dự án do Công ty TNHH Quản lý đầu tư và phát triển Đô thị Việt Nam thực hiện đều thuộc quy hoạch đất ở tại đô thị.

Ngoài ra, hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất được lập đầy đủ, được nộp cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định. Công ty TNHH Quản lý đầu tư và phát triển Đô thị Việt Nam đáp ứng đầy đủ điều kiện về năng lực tài chính, về ký quỹ, không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai và đã thực hiện đầy đủ và kịp thời mọi nghĩa vụ tài chính theo Thông báo của cơ quan thuế và đã được Chi cục thuế Thành phố Thuận An xác nhận không nợ tiền thuế tại văn bản số 1745/TB.CCT ngày 9/6/2020; thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân kịp thời đạt tỷ lệ cao, đã tạo được niềm tin cho khách hàng đối với chủ đầu tư…

PV

Bình luận bài viết

Bình luận

UBND tỉnh Quảng Bình vừa công bố danh mục dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2021 - 2023. Trong đó, có 16 dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp, 22 dự án công nghiệp - năng lượng - thương mại, 12 dự án du lịch và 12 dự án hạ tầng. Đối với lĩnh vực du lịch, các dự án được kêu gọi đầu tư có tổng diện tích đất gần 1.032 ha, được thực hiện từ toàn bộ vốn của chủ đầu tư. 

Trong năm 2020, UBND quận 9 nay thuộc thành phố Thủ Đức đã tạm dừng 7 hồ sơ và trả 2 hồ sơ về công tác điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận đã văn bản lần thứ 2 cho Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Kiến Thành, chủ đầu tư dự án phát triển khu nhà ở khu dân cư Tháp Chàm 1 (dự án KDC Tháp Chàm 1), thông báo về việc xử lý tình trạng rao bán đất nền trái phép.

Không khí Hà Nội ô nhiễm khiến nhu cầu về những dự án “sống như nghỉ dưỡng” tăng cao. Tuy nhiên, đất chật, người đông khiến việc phát triển các khu nghỉ dưỡng trong lòng thành phố rất khó khăn và khan hiếm.

Dù các thủ tục pháp lý còn bất cập nhưng chủ đầu tư dự án vẫn tổ chức bốc thăm, phân lô cho các hộ dân nằm trong diện giải phóng mặt bằng (GPMB) và mở bán.

Sau hơn 3 năm thanh toán đủ 95% giá tiền hợp đồng để có thể sở hữu một ví trí tại tại dự án TNR Stars Đồng Văn, nhưng nhiều người dân vẫn không được bàn giao đất để xây dựng.

Ngày 15/1 tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021 của ngành xây dựng TP.HCM do Sở Xây dựng Thành phố tổ chức, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng cho biết, TP.HCM là đô thị lớn nhất cả nước gắn với yêu cầu tổ chức quản lý đô thị có quy mô lớn nhất cả nước.

Thanh tra Sở Xây dựng và UBND phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định kiểm tra công trình Dự án dịch vụ bãi biển SeaSand, yêu cầu dừng thi công do chưa có giấy phép.

Năm 2020, trong bối cảnh thị trường bất động sản chịu ảnh hưởng lớn của đại dịch COVID-19 thì thị trường bất động sản công nghiệp vẫn sôi động ở nhiều tỉnh, thành phố và là điểm sáng hiếm hoi. Tiếp đà tăng trưởng này, bất động sản công nghiệp được dự báo sẽ phát triển mạnh hơn trong năm 2021.

Cơ quan chủ quản: HIỆP HỘI CÁC NHÀ BÁN LẺ VIỆT NAM

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 75/GP-BTTT, do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày: 23/02/2017

Ngày thành lập Tạp chí Thương Trường: Ngày 26 tháng 6 năm 2008

Tòa soạn: Tầng 6 tòa nhà số 8 Trần Đăng Ninh - P. Dịch vọng - Q. Cầu Giấy - Hà Nội

Tổng biên tập: Đinh Thị Mỹ Vân

Phụ trách nội dung: Tổng TKTS Đinh Duy Hùng

Hotline: 0913398394

Điện thoại: +84 24 3734 9773

Fax: +84 24 3939 3770

Email: toasoanthuongtruong@gmail.com.

Liên hệ quảng cáo: 0888484455