Thủ tướng: Phải linh hoạt, thích ứng an toàn với đại dịch để phục hồi phát triển kinh tế trong bối cảnh mới

Trong thời gian tới, tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, Thủ tướng yêu cầu phải linh hoạt, thích ứng an toàn với đại dịch để phục hồi phát triển kinh tế, ổn định lại sản xuất kinh doanh trong bối cảnh mới.

DN đồng tình với chủ trương của Chính phủ trong điều hành và hỗ trợ doanh nghiệp

Sáng 26/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến với cộng đồng doanh nghiệp và các địa phương về các giải pháp tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19. Hội nghị do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề xuất.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn đến doanh nghiệp Việt Nam đã luôn đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân trong công cuộc chống dịch và phát triển kinh tế, xã hội.

Thủ tướng Phải linh hoạt thích ứng an toàn với đại dịch để phục hồi phát triển kinh tế trong bối cảnh mới
Thủ tướng phát biểu tại Hội nghị.

Thủ tướng nhấn mạnh: “Chúng ta phải tìm cách để thích ứng với đại dịch này,  tiếp tục có những cuộc trao đổi. Tôi tin rằng một cuộc trao đổi thì không thể giải quyết hết mọi vấn đề. Ví dụ như các cuộc trao đổi lần trước. Ví dụ như các cuộc trao đổi của Chính phủ với các cộng đồng doanh nghiệp và vừa qua thì cứ từng bước tháo gỡ, rồi từng bước chúng ta lắng nghe ý kiến của nhau, và tôn trọng để cùng nhau tìm ra giải pháp, trên cơ sở kinh nghiệm chúng ta đã có hoạt động phát triển kinh tế, kinh doanh của các doanh nghiệp, kinh nghiệm chúng ta có được trong phòng chống dịch 2 năm vừa qua, kinh nghiệm tham khảo được ở quốc tế, kinh nghiệm của các quý vị đại biểu, chúng ta cùng nhau bàn bạc để cùng nhau tìm ra một giải pháp vừa chống dịch tốt, vừa phát triển kinh tế”.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Kế hoạch đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã đưa ra những nhận định chung về việc triển khai các chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp thời gian qua đã được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá cao, góp phần giảm bớt những khó khăn mà doanh nghiệp đang phải gánh chịu, giúp doanh nghiệp có thể duy trì, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và việc làm cho người lao động.

Đa số các đại biểu doanh nghiệp tham dự hội nghị đồng tình với chủ trương của Chính phủ trong điều hành và hỗ trợ doanh nghiệp. Bên cạnh đó các đại biểu đã đưa ra những đề xuất kiến nghị liên quan đến nhiều vấn đề như các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, các giải pháp thích ứng với dịch bệnh và phát triển-kinh tế.

Đặc biệt về vấn đề giao thông, đại diện doanh nghiệp Việt Nam nêu ý kiến: “Cần phải đưa ra các giải pháp cho các dòng máu giao thông chúng ta chảy xuyên suốt từ cấp tỉnh, thành phố Trung ương và địa phương, chứ không thể hôm nay ở chỗ này đưa ra quan điểm này và phương pháp đưa quan điểm khác, như vậy dòng máu giao thông của chúng ta không xuyên suốt, kể cả giao thông hàng không, đường thủy. Cần phải đưa dòng máu giao thông xuyên suốt, chứ nếu TP.HCM mở cửa, các địa phương khác không mở cửa thì cũng không giải quyết được. Báo cáo với Thủ tướng, đối với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, ngành dệt may Việt Nam, các nhà máy khu vực đồng bằng Sông Cửu Long 80% là doanh nghiệp này có cán bộ quản lý nằm ở TP.HCM, bây giờ không đi lại được có mở cửa dưới kia mà không có đầu tàu trong quản trị điều hành, không thể giải quyết được”.

DN là chủ thể trong phòng chống dịch và phát triển kinh tế xã hội

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng đánh giá cao các ý kiến, tâm huyết của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước để cùng nhau ứng phó với đại dịch Covid-19, tháo gỡ khó khăn, duy trì sản xuất kinh doanh. Đồng thời, ghi nhận sự trao đổi thẳng thắn của đại diện các Bộ, ngành, địa phương, đi vào đúng vấn đề mà doanh nghiệp đang phải đối mặt hiện nay và thời gian tới.

Thủ tướng Phải linh hoạt thích ứng an toàn với đại dịch để phục hồi phát triển kinh tế trong bối cảnh mới
DN là chủ thể trong phòng chống dịch và phát triển kinh tế xã hội

Trong thời gian tới, tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, Thủ tướng yêu cầu phải linh hoạt, thích ứng an toàn với đại dịch để phục hồi phát triển kinh tế, ổn định lại sản xuất kinh doanh trong bối cảnh mới. Thủ tướng yêu cầu: Các bộ, ngành, địa phương triển khai quyết liệt các giải pháp của Đảng, Nhà nước đã ban hành. Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhanh chóng xây dựng các kịch bản phục hồi nền kinh tế, cụ thể hóa đến từng ngành, lĩnh vực, địa phương. Đồng thời, chính bản thân doanh nghiệp cũng cần phải xây dựng kế hoạch phục hồi sản xuất kinh doanh cho mình để chủ động, sẵn sàng chuyển sang trạng thái hoạt động mới.

 “Chúng tôi cũng mong cộng đồng doanh nghiệp thực sự là trung tâm là chủ thể trong phòng chống dịch và phát triển kinh tế xã hội, đầu tư góp ý để đột phá về thể chế, nhất là các vướng mắc về về pháp luật trong quá trình tổ chức thực hiện, đầu tư để nâng cao tăng năng suất lao động, các yếu tố tổng hợp phục vụ chuyển đổi số. Rất mong cộng đồng doanh nghiệp chúng ta cố gắng đóng góp vào cùng với Chính phủ, tăng cường đầu tư theo phương thức hợp tác công tư, nhất là về hạ tầng chiến lược, rồi góp ý thẳng thắn để giảm các thủ tục hành chính, thủ tục nào nên cần, thủ tục nào không cần, đơn giản và tham gia nhiều hơn để nâng cao nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển ngành công nghiệp dược để chúng ta chủ động ứng phó với mọi tình huống. Qua đây các doanh nghiệp tái cấu trúc lại doanh nghiệp để phù hợp với tình hình”- Thủ tướng nhấn mạnh.

Các địa phương tăng cường phối hợp với các Bộ, cơ quan trung ương để đổi mới cách làm, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi nhất để các doanh nghiệp ổn định lại sản xuất kinh doanh, tăng cường các hoạt động hỗ trợ, thu hút lao động quay trở lại... và quan trọng nhất là phải chia sẻ, đồng hành cùng doanh nghiệp trong những giai đoạn khó khăn này.

“Các bộ, các ngành, các địa phương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tôi đề nghị là chủ động tích cực để xử lý các vấn đề cho doanh nghiệp trên tinh thần các nguyên tắc chung, trên tinh thần luật pháp đã được quy định, trên tinh thần chủ trương của Đảng đã có, nhưng phải linh hoạt tổ chức thực hiện sao cho có hiệu quả, phù hợp với tình hình cụ thể chứ không có cứng nhắc, không có cực đoan và xây dựng chiến lược với kịch bản chống dịch cho phát triển kinh tế xã hội, lấy ý kiến đóng góp của doanh nghiệp, trên cơ sở để một chính sách đưa ra nó phù hợp và được sự đồng tình hưởng ứng của doanh nghiệp thì sẽ hiệu quả hơn. Tập trung cải cách hành chính, chống gây phiền hà sách nhiễu rồi ách tắc cho doanh nghiệp, đề nghị các bộ, các ngành quán triệt tinh thần này, chúng ta phải lắng nghe, phải tiếp thu, cái gì mà chưa đúng, chưa phải thì phải có giải thích, giải trình lại”- Thủ tướng nói.

Đối với Hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp Thủ tướng yêu cầu, đổi mới và sáng tạo để tìm ra cơ hội trong thách thức, xoay chuyển và thích ứng. Tận dụng mọi lợi thế của cách mạng công nghiệp lần thứ tư để bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn sản xuất vì sự nghiệp chung của đất nước, thực hiện chuyển đổi số để thích ứng linh hoạt trong trạng thái hoạt động mới.

Đặc biệt về vấn đề hợp tác công tư Thủ tướng yêu cầu: "Chúng ta cần phải đẩy mạnh hợp tác công tư, rất mong là các doanh nghiệp, cộng đồng doanh nhân nghiên cứu để chúng ta đề xuất hợp tác công tư này. Từ thực tiễn thì tôi thấy bất kể cái gì cũng có thể hợp tác công tư được và trong lúc này cần phải tháo gỡ khó khăn chính là đầu tư cho phát triển hạ tầng, đầu tư cho chuyển đổi số, đầu tư cho cơ hội để chúng ta phát triển năng lượng giảm phát thải carbon, đầu tư cho năng lượng tái tạo. Đây là những lĩnh vực mà chúng tôi rất mong về hợp tác công tư phải đẩy mạnh hơn nữa và kể cả trong nâng cao năng lực y tế. Tinh thần là những gì người dân làm được, doanh nghiệp làm được mà làm tốt hơn thì Nhà nước không làm. Nhà nước chỉ làm những việc liên quan đến đảm bảo an ninh quốc phòng, đảm bảo cân đối lớn, mất an toàn về phát triển ổn định kinh tế xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô".

Liên quan đến chính sách của công nhân và doanh nghiệp, Thủ tướng đã chỉ rõ những hạn chế bất cập, đặc biệt trong vấn đề nhà ở cho công nhân. “Qua những biến động này, liên quan đến dịch này cũng bộc lộ ra những hạn chế yếu kém, chúng ta phải làm, như vấn đề nhà ở cho công nhân. Chủ trương đã có nhưng mà khi bình thường thì chúng ta thấy là làm cũng được không làm cũng được vì mọi người có thể tự chủ được, nhưng mà rõ ràng mà khi có dịch bệnh này thì nhà ở công nhân để đảm bảo đời sống cho người công nhân, cũng như là chính sách nhà ở là mua và thuê mua thì chúng ta chưa làm chưa tốt. Khi quy hoạch dứt khoát là phải quy hoạch có nhà ở cho công nhân về đất đai trong quy hoạch sử dụng đất đai, rồi trong việc thực hiện các dự án thì đều phải thực hiện việc này” - Thủ tướng nói.

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ, chính quyền địa phương luôn đồng hành, sát cánh, chia sẻ, luôn luôn tạo môi trường thuận lợi nhất và hỗ trợ cao nhất có thể cho cộng đồng doanh nghiệp, người dân trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là trong giai đoạn khó khăn này. Thủ tướng Chính phủ đề nghị cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước tiếp tục nêu cao tinh thần vượt khó, tự lực, tự cường, phát huy sức mạnh toàn dân, nỗ lực cùng các cấp, các ngành, vượt qua khó khăn do dịch Covid-19 gây ra.

Theo Báo cáo khảo sát của VCCI về NQ 105: 91,5% doanh nghiệp được khảo sát đã biết đến Nghị quyết 105/NQ-CP; 81% DN cho biết chính sách tại NQ 105 là kịp thời; 89% nhận thấy các mục tiêu của NQ là phù hợp; 81,4% cho biết các nhiệm vụ giải pháp sẽ giúp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của DN, HTX hiệu quả.

Tuy nhiên, qua theo dõi và tổng hợp các kiến nghị phản ánh của cộng đồng doanh nghiệp cho thấy vẫn còn một số hạn chế, tồn tại trong khâu thực thi các chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp. Việc triển khai của một số chính sách còn khá cứng nhắc, thiếu thống nhất ở một số địa phương, gây khó khăn cho đối tượng hỗ trợ.

Tỷ lệ doanh nghiệp tiếp cận được với một số chính sách hỗ trợ về thuế, tín dụng, cho vay ưu đãi còn thấp do thủ tục còn phức tạp, một số điều kiện chưa phù hợp. Đặc biệt, vấn đề các doanh nghiệp tiếp tục kiến nghị nhiều nhất là việc khẩn trương có hướng dẫn áp dụng các điều kiện tổ chức sản xuất an toàn trong tình hình mới và kế hoạch mở cửa của các địa phương để doanh nghiệp có thể chủ động phương án sản xuất kinh doanh.

Hà Yên (t/h)

Bình luận bài viết

Theo thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết, Công ty TNHH Phước Lộc Thành LĐ (Phước Lộc Thành LĐ) có văn bản ký ngày 16/9/2021 đề xuất nghiên cứu và tài trợ sản phẩm đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 và đầu tư dự án khu dân cư, tái định cư Lộc Thắng rộng 182 ha tại huyện Bảo Lâm.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay (24/10) diễn biến trên thị trường thế giới tiếp tục giảm trong bối cảnh các nhà đầu tư không còn mặn mà với loại tài sản an toàn này.

Phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng bất ngờ tăng mạnh tại cả 2 thị trường trong nước và thế giới sau những phiên giao dịch ảm đạm.

Sở Công Thương Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 4434/KH- SCT về phục vụ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn thành phố.

Mới đây Tổng Công ty Xây dựng số 1 đã thế chấp cao ốc ở Quận 1 TP.HCM để vay 1.000 tỷ đồng trái phiếu, theo đó, số tiền sẽ được đầu tư cho hai dự án lớn mà doanh nghiệp này đang "ấp ủ".

ThuongTruong

Cơ quan chủ quản: HIỆP HỘI CÁC NHÀ BÁN LẺ VIỆT NAM

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 75/GP-BTTT, do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày: 23/02/2017

Ngày thành lập Tạp chí Thương Trường: Ngày 26 tháng 6 năm 2008

Tòa soạn: Tầng 6 tòa nhà số 8 Trần Đăng Ninh - P. Dịch vọng - Q. Cầu Giấy - Hà Nội

Tổng Biên tập: Đinh Thị Mỹ Vân

Phụ trách nội dung: Tổng TKTS Đinh Duy Hùng

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hotline: 0913398394

Điện thoại: +84 24 3734 9773

Fax: +84 24 3939 3770

Email: toasoanthuongtruong@gmail.com.

Liên hệ quảng cáo: 0888484455