11:36 31/03/2022

Trợ lý TGĐ Thuỷ sản Nam Việt (ANV) muốn thoái 3 triệu cổ phiếu tại vùng giá đỉnh

Cổ phiếu tăng hơn 30% kể từ đầu năm 2021 đến nay, lãnh đạo tại CTCP Nam Việt (Navico, HoSE: ANV) lần lượt đem cổ phiếu ra bán.

Theo đó, ông Doãn Chí Thiên, Trợ lý Tổng Giám đốc CTCP Nam Việt (Navico, HoSE: ANV) vừa đăng ký bán ra 3 triệu cổ phiếu ANV để giảm sở hữu xuống 9,1 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 6,89%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 7/4 đến 6/5/2022.

Ông Thiên muốn bán bớt cổ phiếu trong bối cảnh cổ phiếu ANV đang tăng mạnh và vừa đạt đỉnh 44.800 đồng/cp trong phiên 28/3 vừa qua. Tính từ đầu năm 2022 đến nay, ANV tăng khoảng 30%, hiện giao dịch quanh mức 44.300 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, ông Doãn Quốc Hội Thành viên HĐQT đăng ký bán 20.000 cổ phiếu trong thời gian từ 31/3- 29/4/2022. Tương tự, ông Trần Minh Cảnh, Phó Tổng giám đốc Navico cũng đăng ký bán 20.000 cổ phiếu trong thời gian từ 11/3 đến 9/4. Ông Doãn Hải Phượng cũng vừa hoàn tất bán 50.000 cổ phiếu trong thời gian từ 9/3- 15/3/2022.

Trợ lý TGĐ Thuỷ sản Nam Việt ANV muốn thoái 3 triệu cổ phiếu tại vùng giá đỉnh

Về tình hình kinh doanh, BCTC quý 4/2021 của Navico ghi nhận doanh thu gần 1,058 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán tăng ít hơn nên lãi gộp đạt 204 tỷ đồng, tăng 23% so với quý 4/2020.

Trong kỳ, Navico thu về hơn 14 tỷ đồng doanh thu tài chính, tăng 55% so với cùng kỳ tuy nhiên các chi phí đồng loạt tăng mạnh. Trong đó, chi phí tài chính tăng 43% lên 39,2 tỷ đồng và chi phí bán hàng tăng mạnh 54% lên 86 tỷ đồng do chi phí cước tàu, chi phí vận chuyển tăng mạnh. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 33% lên 24,6 tỷ đồng. Khấu trừ các chi phí, Navico báo lợi nhuận sau thuế chỉ còn 53 tỷ đồng giảm 39% so với quý 4/2020. 

Luỹ kế cả năm 2021, doanh thu thuần đạt 3.494 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt gần 128 tỷ đồng, giảm 36,6% so với năm 2020. So với mục tiêu doanh thu đạt 3,900 tỷ đồng và lãi trước thuế đạt 250 tỷ đồng, Công ty mới chỉ thực hiện được 90% kế hoạch doanh thu và 60% kế hoạch lợi nhuận 2021. 

Tại thời điểm 31/12/2021, tổng tài sản của ANV đạt 4.886 tỷ đồng, tăng 52 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Tronng đó, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (toàn bộ là đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn) tăng gấp đôi lên gần 646 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm giảm 6% xuống còn 1.779 tỷ đồng và các khoản phải thu ngắn hạn lại giảm 12%, xuống còn 381 tỷ đồng.

Về phía nguồn vốn, tổng dư nợ ngắn hạn và dài hạn tăng lên mức 2.047 tỷ đồng, chiếm gần 42% tổng nguồn vốn. Tại thời điểm cuối năm, Navico còn hơn 1.065 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên