22:04 16/05/2022

UBCKNN yêu cầu các công ty chứng khoán công bố số liệu về giao dịch tự doanh trước ngày 23/5

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có thông báo yêu cầu các sở giao dịch chứng khoán công bố thông tin đối với giao dịch tự doanh của công ty chứng khoán, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp niêm yết công bố các thông tin có ảnh hưởng đến biến động giá cổ phiếu đối với các mã trần/sàn 5 phiên liên tiếp.

Căn cứ báo cáo của các Sở Giao dịch chứng khoán (SGDCK) về tình hình giao dịch trên thị trường chứng khoán (TTCK) thời gian qua, căn cứ quy định tại Điều 12 và khoản 2 Điều 37 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên TTCK, được sự chấp thuận của Lãnh đạo Bộ Tài chính.

Theo đó, UBCKNN đề nghị SGDCK Việt Nam chỉ đạo SGDCK TP.HCM, SGDCK Hà Nội thực hiện các giải pháp thực hiện công bố thông tin cuối ngày giao dịch về tổng khối lượng và tổng giá trị giao dịch mua, bán tự doanh đối với từng mã chứng khoán.

SGDCK TP.HCM, SGDCK Hà Nội yêu cầu tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ khi giá cổ phiếu tăng trần hoặc giảm sàn từ năm (05) phiên liên tiếp trở lên phải báo cáo, công bố các thông tin liên quan đến công ty có ảnh hưởng đến biến động giá cổ phiếu; SGDCK đồng thời công bố nội dung báo cáo giải trình của tổ chức niêm yết/tổ chức đăng ký giao dịch trên trang thông tin điện tử của SGDCK.

Đề nghị các SGDCK tổ chức triển khai các giải pháp trên trước ngày 23/5/2022.

UBCKNN yêu cầu các công ty chứng khoán công bố số liệu về giao dịch tự doanh trước ngày 235
UBCKNN yêu cầu công bố thông tin cổ phiếu tăng trần/giảm sàn 5 phiên liên tiếp trở lên.

Trước đó, trao đổi với báo chí mới đây, UBCKNN cho biết, trong bối cảnh thị trường nhiều biến động như hiện nay, UBCKNN đang ưu tiên nhiều giải pháp ngắn hạn để ổn định TTCK; đồng thời, kiên định các giải pháp trung, dài hạn để TTCK phát triển bền vững, minh bạch.

Đồng thời, nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng cung cấp dịch vụ, năng lực tài chính, đạo đức nghề nghiệp của các tổ chức cung cấp dịch vụ trên thị trường, đặc biệt là các CTCK, công ty kiểm toán độc lập…

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động thị trường để kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia thị trường.

Anh Thế

Theo dõi Thương Trường trên