13:10 24/04/2022

Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH) bị UBCKNN xử phạt do vi phạm công bố thông tin

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) vừa ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HOSE: HAH) do có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Ngày 21/4/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định xử phạt hành chính số 85/QĐ-XPVPHC đối với Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH) do đã có hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

Cụ thể,  Vận tải và Xếp dỡ Hải An công bố thông tin không đúng thời hạn các tài liệu: Báo cáo thường niên năm 2020; Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (ngày họp: 26/5/2021, ngày công bố thông tin: 24/5/2021) và Công văn giải trình thông tin chênh lệch kết quả kinh doanh tại báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2020 so với năm 2019.

Với vi phạm trên, Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An bị phạt số tiền 70 triệu đồng.

Vận tải và Xếp dỡ Hải An HAH bị UBCKNN xử phạt do vi phạm công bố thông tin

Được biết ngày 26/4 tới đây, CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HOSE: HAH) chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền và cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 25/04/2022.

Theo đó, HAH dự kiến phát hành hơn 19,5 triệu cổ phiếu phổ thông, tỷ lệ 40% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 40 cổ phiếu mới). Bên cạnh đó, cổng đông HAH còn nhận cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ thực hiện là 10% (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1,000 đồng).

Về tình hình kinh doanh, doanh thu của HAH năm 2021 đạt 1.955 tỷ, tăng 64%, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ là 446 tỷ, tăng 223% so với năm 2020. 

Công ty cho biết nguyên nhân khiến lợi nhuận tăng mạnh là do giá cho thuế tàu tăng; sản lượng vận tải tăng cùng với giá cước tăng khiến lợi nhuận từ đội tàu tăng mạnh; sản lượng hoạt động khai thác cảng và depot cũng tăng; lợi nhuận từ công ty liên kết tăng.

Công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với tổng doanh thu là 2.388 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 550 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 22% và 23% so với thực hiện trong năm 2021. Công ty dự kiến mức chi trả cổ tức là 30%, trong đó 10% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu.

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên