14:00 24/04/2022

Vi phạm quy định về nhận lệnh và thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng, Sacombank-SBS bị phạt 150 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác định Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBS, HoSE: SBS) đã có hành vi vi phạm quy định về nhận lệnh và thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng.

Ngày 20/4/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 212/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương tín (Sacombank-SBS, HoSE: SBS).

Chứng khoán Sài gòn Thương Tín (SBS) bị phạt 150 triệu đồng do vi phạm quy định về nhận lệnh và thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng. Trong giai đoạn từ ngày 09/11/2020 đến ngày 11/6/2021, tại một số thời điểm, công ty cho một số khách hàng đặt lệnh mua chứng khoán khi không có đủ 100% tiền.

Trước đó, cuối tháng 11/2021, Cục thuế TP HCM xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín do khai sai thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp.

Theo đó, SBS bị phạt vi phạm hành chính hơn 111 triệu đồng và số tiền bị truy thu 557 triệu đồng (trong đó thuế thu nhập doanh nghiệp là 393 triệu và thuế thu nhập cá nhân 164 triệu đồng). Ngoài ra, SBS còn bị phạt tiền chậm nộp 81 triệu đồng. Số tiền chậm nộp thuế này được tính đến hết ngày 18/11/2021. Như vậy, tổng số tiền SBS phải nộp hơn 750 triệu đồng.

Vi phạm quy định về nhận lệnh và thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng SacombankSBS bị phạt 150 triệu đồng

Vừa qua, ĐHĐCĐ thường niên SBS tổ chức bất thành lần 1 (ngày 22/04/2022) khi số cổ đông tham dự và ủy quyền là 209 cổ đông, đại diện cho 14.09% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Theo tài liệu đại hội, SBS dự kiến trình tờ trình về phương án phát hành thêm cổ phiếu theo hình thức phát hành riêng lẻ. Công ty sẽ phát hành thêm 150 triệu cổ phần, tương ứng 1,500 tỷ đồng, cao hơn số cổ phiếu hiện đang lưu hành của SBS là 126.6 triệu cổ phiếu tức vốn điều lệ 1,260 tỷ đồng.

Sau phát hành, vốn điều lệ của SBS sẽ đạt 2.760 tỷ đồng. Theo Hội đồng quản trị SBS, mục đích phát hành là để tăng quy mô vốn chủ sở hữu để bổ sung nguồn vốn đầu tư cho hoạt động kinh doanh của công ty từ đó nâng cao năng lực tài chính, năng lực cạnh tranh và phù hợp với chiến lược phát triển của doanh nghiệp. Cụ thể SBS sẽ dùng 1.100 tỷ vào hoạt động đầu tư tự doanh chứng khoán, 400 tỷ vào hoạt động môi giới chứng khoán, giao dịch ký quỹ.

Bên cạnh đó, SBS cũng trình cổ đông thông qua đổi tên và thay đổi địa điểm trụ sở của Công ty. Tên công ty mới cũng được uỷ quyền cho HĐQT, Tổng giám đốc quyết định tên mới phù hợp với chiến lược phát triển kể từ năm 2022.

SBS cũng dự kiến chuyển sàn sang HOSE trong giai đoạn 2023-2024 sau khi phát hành tăng vốn thành công.

Năm 2021, SBS đạt doanh thu hoạt động 221 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế vỏn vẹn 7,5 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2021, doanh nghiệp vẫn còn khoản lỗ lũy kế lớn 1.301,4 tỷ đồng, lớn hơn vốn điều lệ 1.267 tỷ đồng. Tổng tài sản tính đến cuối năm 2021 là 745 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả đạt 531 tỷ đồng.

Năm 2022, SBS lên kế hoạch doanh thu thuần khoảng 250-350 tỷ đồng, Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh SBS dự kiến khoảng 50-100 tỷ đồng. Kết quả lợi nhuận trên dự kiến có thể đạt được trong điều kiện VN-Index đạt từ 1,600-1,700 điểm.

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên