15:09 07/06/2022

Vì sao Cao su Đắk Lắk (DRG) đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2022 giảm 50%?

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 dự kiến diễn ra vào ngày 27/6 tới đây, CTCP Cao su Đắk Lắk (UPCoM: DRG) đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2022 giảm 50% so với thực hiện trong năm 2021. Đồng thời tái cơ cấu nợ vay, tái cơ cấu tài chính Công ty; không để xảy ra tình trạng mất thanh khoản.

Theo Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh măm 2021, Cao su Đắk Lắk cho biết đại dịch Covid -19 đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm mủ cao su, các sản phẩm trái cây và hoạt động dịch vụ Khách sạn Dakruco của Công ty. Tuy nhiên, các chỉ tiêu chính ĐHĐCĐ giao về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, thu nhập người lao động, bảo toàn vốn đều đạt và vượt kế hoạch.

CTCP Cao su Đắk Lắk UPCoM DRG

Cụ thể, tổng doanh thu và thu nhập năm 2021 của DRG đạt 756,5 tỷ đồng, đạt 176,9% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 62,75 tỷ đồng vượt 24,6 % kế hoạch.

Tuy nhiên còn một số chỉ tiêu chưa đạt được đó là việc thoái vốn để cơ cấu tình hình tài chính, cải thiện cán cân thanh toán. Tại thời điểm 31/12/2021, tổng nợ phải trả của DRG là gần 650 tỷ đồng. Trong đó, nợ phải trả ngắn hạn là 416,6 tỷ đồng và hơn 233 tỷ đồng nợ dài hạn.

Đáng chú ý, tỷ lệ tài sản dài hạn chiếm phần lớn trên tổng tài sản doanh nghiệp dẫn đến tình trạng mất cân đối vốn, ảnh hưởng đến khả năng thanh toán. Vấn đề mất cân đối tài chính và khó khăn trong thanh toán về cơ bản đang được Ban điều hành nỗ lực xử lý, song việc thoái vốn có nhiều vướng mắc về cơ chế nên chưa thực hiện được. 

Về các chỉ tiêu tính hiệu quả, do lợi nhuận quá nhỏ so với vốn chủ sở hữu nên các chỉ tiêu về tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ, trên tổng tài sản rất nhỏ, lợi nhuận trên cổ phần cũng không đáng kể.

CTCP Cao su Đắk Lắk UPCoM DRG

DRG nhận định bước vào năm 2022, trong bối cảnh kinh tế của Việt Nam và thế giới vẫn còn nhiều khó khăn do dịch Covid -19 trên toàn thế giới chưa được đẩy lùi, mặt dù đã có vắc xin phòng Covid -19; đặc biệt tình hình chiến sự giữa Nga và Ucraina đã lên đến đỉnh điểm đẩy giá xăng dầu tăng cao làm tăng chi phí sản xuất và vận chuyển; sự suy thoái kinh tế của các nền kinh tế lớn trong năm 2022 sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình phục hồi kinh tế thế giới; giá mủ cao su đã có bước phục hồi, nhưng chưa thật sự ổn định…

Tất cả vấn đề đó chắc chắn sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến giá mủ cao su thiên nhiên và giá chuối tươi của Công ty. Cùng với đó biến đổi khí hậu ngày càng lớn, năm nay thời tiết lạnh kéo dài, nắng gay gắt hơn sẽ ảnh hưởng đến chất lượng vườn cây và sản lượng mủ cao su, cũng như sản phẩm chuối. Vì vậy năm 2022 tiếp tục là năm có nhiều rủi ro và thách thức đặt ra đối với HĐQT.

Trong năm 2022, DRG đặt mục tiêu doanh thu 700 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 85,7 tỷ đồng, lần lượt giảm 47% và 50% so với kết quả 2021. Công ty dự kiến trả cổ tức bằng hình thức cổ phiếu thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ để trả cổ tức khi được UBND tỉnh chấp thuận.

Năm 2022, DRG dự kiến tiếp tục hoàn thiện việc thoái vốn chi nhánh Khách sạn Dakruco trong quý 2/2022 và hoàn thành thoái 30,6% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Đầu tư cao su Đắk Lắk. Song song với đó, tiếp cận các ngân hàng thương mại để vay vốn tái canh cây cao su và dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đồng thời tái cơ cấu nợ vay, tái cơ cấu tài chính Công ty; không để xảy ra tình trạng mất thanh khoản.

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên