08:55 16/06/2022

Vì sao Ocean Group chuyển từ lãi sang lỗ sau kiểm toán?

Sau nhiều lần trì hoãn, Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group; HOSE: OGC) công bố báo cáo tài chính kiểm toán 2021 với khoản lỗ ròng 280 tỷ đồng, trong khi báo cáo tự lập lại ghi nhận lãi ròng hơn 105 tỷ đồng.

Theo báo cáo kiểm toán vừa công bố, Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group - OGC) lỗ sau thuế khoảng 280 tỷ đồng, trong khi báo cáo tài chính tự lập có lãi 105 tỷ đồng. Như vậy, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Ocean Group giảm tới 385 tỷ đồng. So với năm 2020, lợi nhuận của doanh nghiệp này đi lùi thêm 485 tỷ đồng.

Nguyên nhân là do giá vốn hàng bán tăng khoảng 102 tỷ đồng vì công ty con do OGC nắm 55,6% là CTCP One Capital Hospitality (HNX: OCH), trích lập dự phòng tổn thất hàng tồn kho đối với dự án Sài Gòn Airport.

Bên cạnh đó, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng khoảng 286 tỷ lên gần 300 tỷ do OCH và các công ty con của OCH thực hiện trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo khả năng thu hồi và kết quả bán một số khoản nợ khó đòi trong năm 2022. 

Trong BCTC đã kiểm toán, đơn vị kiểm toán lưu ý tính đến cuối năm công ty lỗ lũy kế 2.726 tỷ đồng, tồn tại yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục.

Ocean Group lý giải trong thời gian qua, công ty mẹ và các đơn vị thành viên đang thực hiện tái cơ cấu các khoản đầu tư cổ phần, cổ phiếu, các dự án bất động sản và công ty cũng đang tích cực thu hồi/bán các khoản công nợ phải thu. Vì vậy, OGC cho rằng báo cáo tài chính được lập trên cơ sở giả định hoạt động liên tục là phù hợp.

Vì sao Ocean Group chuyển từ lãi sang lỗ sau kiểm toán

Bên cạnh đó, kiểm toán viên cũng không thu thập được bằng chứng để đánh giá về khả năng thu hồi, khả năng tiếp tục thực hiện và thu về lợi ích kinh tế trong tương lai, cũng như điều chỉnh nợ gốc (nếu có) của các khoản mục “trả trước cho người bán ngắn hạn”, “phải thu ngắn hạn khác”, “trả trước cho người bán dài hạn” và “tài sản thiếu chờ xử lý”.

Ocean Group cho biết đã thực hiện thủ tục chào bán công khai một số khoản nợ phải thu khó đòi giá trị gốc khoảng 1.072 tỷ đồng với giá khởi điểm bằng 10% giá trị nợ gốc nhưng không có đối tác quan tâm mua tại thời điểm mở chào bán 4/6. Công ty đã lấy ý kiến cổ đông và được thông qua phương án xử lý khoản nợ phải thu khó đòi đã trích lập 100% với tổng số tiền 2.553 tỷ đồng. Khoản công nợ này được theo dõi tại tài khoản ngoại bảng trên BCTC không ảnh hưởng đến việc thu hồi công nợ và quyền lợi của công ty.

Kiểm toán lưu ý thêm việc dự án khách Sài Gòn Airport tại quận Tân Bình, TP HCM đang được thế chấp để bảo lãnh cho các khoản vay của Công ty TNHH Pegasus Thăng Long, Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang và Công ty cổ phần One Capital Hospitality ký hợp đồng bán các khoản nợ phải thu khó đòi và khoản nợ tiềm tàng.

Doanh nghiệp công bố theo bản án mới nhất của Tòa án nhân dân TP Hà Nội, Pegasus Thăng Long có trách nhiệm hoàn trả gốc và lãi tạm ký cho chủ nợ mới. Do đó, OCH đã ghi nhận các khoản dự phòng tương ứng. Trong năm 2022, Sao Hôm Nha Trang (công ty con của OCH) đã đồng thuận bán các khoản nợ phải thu khó đòi được xác định là khó có khả năng thu hồi và thực hiện trích lập dự phòng.

Sau khi công bố báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021, Ocean Group đề nghị Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) đưa cổ phiếu OGC ra khỏi diện hạn chế giao dịch. 

Trước đó, cổ phiếu OGC bị chuyển từ diện kiểm soát sang hạn chế giao dịch từ ngày 9/6 (chỉ được giao dịch phiên chiều) do chậm nộp BCTC kiểm toán 2021 quá 45 ngày so với quy định. 

Đồng thời, HoSE giữ nguyên diện kiểm soát với OGC do báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và 2020 có ý kiến kiểm toán ngoại trừ. HoSE cũng lưu ý nếu BCTC kiểm toán năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương tiếp tục có ý kiến ngoại trừ sẽ bị rơi vào trường hợp hủy niêm yết bắt buộc.

Theo BCTC quý 1/2021, Ocean Group ghi nhận doanh thu thuần nhích tăng nhẹ lên 102,4 tỷ đồng. Giá vốn tăng mạnh hơn cho chi phí đầu vào tăng nên lợi nhuận gộp giảm gần 2 tỷ đồng còn hơn 16,4 tỷ đồng.

Trong kỳ, Ocean Group ghi nhận doanh thu tài chính tăng gấp 5 lần lên 9,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí tài chính cũng mạnh từ âm 942 triệu đồng lên gần 5,7 tỷ đồng do công ty trích lập dự phòng khoản đầu tư tài chính.

Bên cạnh đó, lãi từ các công ty liên kết giảm 4,66 tỷ đồng. Kết quả, Công ty báo lỗ 38,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ lỗ 26,3 tỷ đồng.

Năm 2022, OGC đặt kế hoạch kinh doanh rất thận trọng với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế giảm mạnh đến 82% so với năm trước, xuống mức 18 tỷ đồng, thấp nhất kể từ khi tập đoàn này có lãi trở lại năm 2018. Như vậy, kết thúc quý 1, công ty mới hoàn thành 10,8% kế hoạch doanh thu và còn cách xa mục tiêu lợi nhuận. 

Trên thị trường, kết thúc phiên giao dịch ngày 15/6, cổ phiếu OGC giao dịch ở mức 11.600 đồng/cp. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính chỉ còn hơn 3.480 tỷ đồng. 

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên