14:25 08/06/2022

Vì sao tổ chức liên quan Chủ tịch PVI không mua hết số cổ phiếu đã đăng ký?

Funderburk Lighthouse Limited, tổ chức có liên quan đến ông Jens Holger Wohlthat - Chủ tịch HĐQT CTCP PVI (HOSE: PVI) không mua hết số cổ phiếu đã đăng ký.

 

Vì sao tổ chức liên quan Chủ tịch PVI không mua hết số cổ phiếu đã đăng ký

Trước đó, Funderburk Lighthouse Limited đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu trong thời gian từ ngày 29/04 đến ngày 27/05/2022, nhưng chỉ mua được hơn 482.700 cổ phiếu PVI do giá thị trường cao hơn mong muốn. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 29.169.795 CP (tỷ lệ 12,45%).

Trên thị trường, sau lần đạt đỉnh ở mức 56.800 đồng/cp vào tháng 4, giá cổ phiếu PVI biến động liên tục với biên độ lớn. Ước tính với mức giá chốt phiên 27/05 là 50.200 đồng/cp, tổ chức có liên quan Chủ tịch sẽ phải chi khoảng 24 tỷ đồng để mua vào lượng cổ phiếu như đã đăng ký.

Về mối liên hệ, ông Jens Holger Wohlthat là Chủ tịch HĐQT PVI đồng thời là Giám đốc Funderburk Lighthouse.

Trước đó, tổ chức này cũng nhiều lần đăng ký mua cổ phiếu PVI nhưng không hoàn tất giao dịch với cùng lý do giá thị trường cao hơn mong muốn. Cụ thể, Funderburk Lighthouse đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu trong thời gian 24/12-21/01/2022 nhưng chỉ mua được hơn 1,2 triệu cổ phiếu. Hồi đầu tháng 2/2022, tổ chức này muốn tăng sở hữu thêm 1 triệu cổ phiếu nhưng cũng chỉ khớp lệnh mua vào 82.800 cổ phiếu.

Trên thị trường, chốt phiên giao dịch ngày 8/6, giá cổ phiếu PVI giao dịch trong sắc xanh ở mức 51.400 đồng/cp.

Về kết quả kinh doanh quý 1/2022, PVI ghi nhận doanh thu đạt 3.910 tỷ đồng, tăng 32% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế ghi nhận mức tăng trưởng 22% đạt 288 tỷ đồng. 

Năm 2022, PVI đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 11.652 tỷ đồng, tăng 5%, lợi nhuận trước thuế đạt 911 tỷ đồng, giảm 17% so với thực hiện năm 2021. Như vậy, kết thúc quý I, công ty đã hoàn thành 33% kế hoạch về doanh thu và 32% kế hoạch lợi nhuận.

Tính đến hết ngày 31/3 tổng tài sản của PVI ghi nhận đạt 26.092 tỷ đồng, tăng hơn 7% so với con số đầu năm. Trong đó chủ yếu là tài sản ngắn hạn đạt 22.738 tỷ đồng, tăng nhẹ 7%.

Xét về nguồn vốn, công ty ghi nhận khoản nợ phải trả đạt 18.028, tăng 10%, trong đó chủ yếu là các khoản nợ ngắn hạn với quỹ khen thưởng, phúc lợi chiếm 71% tổng nợ phải trả, đạt 12.823 tỷ đồng.

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên