14:25 04/03/2022

Viet Capital Bank (BVB) chốt quyền dự họp đại hội đồng cổ đông 2022

Viet Capital Bank cho biết nội dung họp đại hội đồng cổ đông 2022 sẽ thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ và các tài liệu liên quan đến cuộc họp sẽ được đăng tải trên website của ngân hàng trước thềm đại hội cổ đông.

Tính đến ngày 31/12/2021, tổng tài sản của ngân hàng đạt 76.511 tỷ, tăng 25,2% so với cuối năm 2020

Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Bản Việt (Viet Capital Bank, UPCoM: BVB) vừa có thông báo đến cổ đông về việc chốt quyền dự họp đại hội đồng cổ đông 2022. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông tham dự đại hội là 08/03/2022. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 07/03/2022. Thời gian và địa điểm họp cổ đông sẽ được Viet Capital Bank thông báo sau.

Viet Capital Bank cũng cho biết nội dung họp sẽ thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ và các tài liệu liên quan đến cuộc họp sẽ được đăng tải trên website của ngân hàng trước thềm đại hội cổ đông.

Năm 2021, Viet Capital Bank là ngân hàng đầu tiên công bố báo cáo tài chính quý IV/2021. Theo đó lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt hơn 311 tỷ đồng, vượt 7% so với kế hoạch năm, tăng 54,6% so với năm 2020.

Cụ thể, thu nhập lãi thuần 9 tháng đầu năm 2021 tăng gần 30% so với cùng kỳ, đạt 1.400 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 17,9% lên 71 tỷ đồng trong năm 2021.

Trong khi đó, lãi thuần hoạt động đầu tư chứng khoán giảm 13% từ 163,9 tỷ đồng xuống còn 141,9 tỷ đồng. Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối cũng giảm 10,9% xuống còn 32,9 tỷ đồng. 

Tính đến cuối năm 2021, tổng thu nhập từ hoạt động của ngân hàng đạt gần 1.733 tỷ đồng, tăng 22,4% so với 2020.

Riêng trong quý IV, ngân hàng báo lỗ 74,2 tỷ đồng. Phía ngân hàng cho biết chuyển từ lãi ở báo cáo cùng kỳ năm trước sang lỗ ở kỳ này chủ yếu do tác động bất lợi của dịch COVID-19, đồng thời ngân hàng cũng thực hiện chính sách miễn giảm lãi, cơ cấu lại nợ, miễn giảm phí,... cho khách hàng.

Tính đến ngày 31/12/2021, tổng tài sản của ngân hàng đạt 76.511 tỷ, tăng 25,2% so với cuối năm 2020. Dư nợ cho vay đạt hơn 46.389 tỷ đồng, tăng 16,5% so với cùng kỳ. Huy động vốn tăng 9,4% lên 45.245 tỷ đồng

Nợ xấu của ngân hàng tăng 6% so với cùng kỳ. Kéo theo tỷ lệ nợ xấu giảm từ 2,79% xuống còn 2,53%.

Trước đó, HĐQT Viet Capital Bank đã lấy ý kiến cổ đông về việc muốn tăng thêm 1.618 tỷ đồng vốn điều lệ so với kế hoạch đã được đại hội cổ đông thường niên 2021 thông qua hồi quý II/2021. Dự kiến vốn điều lệ sau tăng là 5.289 tỷ đồng.

Cụ thể, kế hoạch tăng vốn mới sẽ thực hiện đồng thời cả 3 phương án: phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần thông qua chi trả cổ tức từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ dự kiến 15% với tổng giá trị phát hành 550,6 tỷ đồng; tăng vốn điều lệ theo hình thức phát hành cổ phiếu ra công chúng (phát hành cho cổ đông hiện hữu) theo tỷ lệ 4:1 với tổng giá trị phát hành tối đa theo mệnh giá 917,7 tỷ đồng. Cuối cùng là tăng vốn điều lệ theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong ngân hàng (ESOP) với tổng giá trị phát hành tối đa theo mệnh giá là 150 tỷ đồng.

Theo Viet Capital Bank, sở dĩ muốn tăng vốn điều lệ ở mức cao hơn theo phương án mới là nhằm tăng cường năng lực tài chính để chuẩn bị đẩy nhanh kế hoạch mở rộng quy mô trong thời gian tới.

Vốn điều lệ tăng thêm dự kiến sẽ được ngân hàng dùng để bổ sung vốn kinh doanh, phát triển mạng lưới, tăng cường xây dựng nền tảng công nghệ đẩy mạnh lộ trình số hóa, từ đó tăng tốc về quy mô lợi nhuận của ngân hàng.

Hải Minh (t/h)

Theo dõi Thương Trường trên