11:24 01/03/2022

"Vua tôm" Minh Phú (MPC) lợi nhuận sa sút, dòng tiền kinh doanh âm

Vùng nuôi tôm ở Lộc An hoạt động không hiệu quả khiến lợi nhuận sau thuế quý 4/2021 của Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (MPC) giảm gần 35% so với cùng kỳ. Nợ vay ngắn hạn chiếm 82% tổng nguồn vốn, dòng tiền kinh doanh của công ty âm hơn 707 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm.

Vua tôm Minh Phú MPC

CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (MPC) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2021 với doanh thu thuần tăng 8% so với cùng kỳ, đạt 4.689 tỷ đồng. Chi phí vốn tăng mạnh hơn nên lợi nhuận gộp giảm nhẹ còn 360 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính giảm mạnh 61%, xuống còn gần 17 tỷ đồng, chủ yếu đến từ lãi tiền gửi ngân hàng và chênh lệch tỷ giá. Chi phí tài chính giảm 3,2 tỷ đồng nhưng chi phí quản lý doanh nghiệp tăng vọt lên hơn 112 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ.

Kết quả, quý 4/2021, Minh Phú lãi ròng 93 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2020 là hơn 142 tỷ đồng, tương đương giảm gần 35%.

Theo lý giải của công ty, mức lợi nhuận sau thuế giảm gần 35% nêu trên do vùng nuôi tôm ở Lộc An hoạt động không hiệu quả so với quý cuối năm 2020.

Lũy kế cả năm 2021, MPC ghi nhận doanh thu thuần giảm 5% so với thực hiện năm trước, xuống còn 13,576 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 659 tỷ đồng, giảm 2,2% so với số lãi gần 674 tỷ đồng đạt được năm 2020, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 644 tỷ đồng.  

Năm 2021, MPC dự kiến đem về 15,775 tỷ đồng doanh thu và 1,092 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt tăng 10% và tăng 62% so với thực hiện năm 2020. Như vậy, so với kế hoạch, MPC chỉ mới thực hiện được 86% chỉ tiêu doanh thu và 60% chỉ tiêu lãi sau thuế 2021.

Tính đến cuối năm 2021, tổng tài sản của Minh Phú tăng 7%, lên hơn 9.560 tỷ đồng. Trong đó, các khoản tương đương tiền của Thủy sản Minh Phú còn 488 tỷ đồng, giảm 632 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng 13%, lên hơn 1,830 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng 47%, lên hơn 4.400 tỷ đồng (chủ yếu là thành phẩm, hàng hoá). Tất cả hàng tồn kho được dùng để đảm bảo cho khoản vay tại các ngân hàng thương mại.

Về phía nguồn vốn, nợ phải trả tăng 12,5%, vượt mức 4.000 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay ngắn hạn tăng 5% lên hơn 3,250 tỷ đồng, chiếm 82% tổng nguồn vốn. MPC tiếp tục không ghi nhận nợ vay dài hạn. Đáng chú ý, dòng tiền kinh doanh âm hơn 707 tỷ đồng trong khi năm trước dương 386 tỷ đồng, chủ yếu biến động mạnh ở khoản mục hàng tồn kho.

Trên thị trường, chốt phiên giao dịch ngày 28/2, cổ phiếu MPC giảm 1.300 đồng về mức 40.800 đồng/cp.

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên