14:55 18/03/2022

Xây lắp và Thương mại Trường Lộc tiếp tục thoái vốn tại G36

Công ty liên quan đến Ủy viên HĐQT Tổng Công ty 36 - CTCP (UPCoM: G36) đăng ký bán 6 triệu cổ phiếu nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

Xây lắp và Thương mại Trường Lộc tiếp tục thoái vốn tại G36

Theo đó, CTCP Xây lắp và Thương mại Trường Lộc đăng ký bán 6 triệu cổ phiếu G36 để giảm tỷ lệ sở hữu từ 22,24% (hơn 22,6 triệu cp) xuống còn hơn 16,6 triệu cp (16,34%). 

Giao dịch thực hiện theo phương thức khớp lệnh và thoả thuận trên sàn trong thời gian từ ngày 21/03 đến ngày 19/04/2022.

Trước đó, từ ngày 12/11 đến ngày 10/12, Xây lắp và Thương mại Trường Lộc đã bán khớp lệnh trên sàn hơn 8,9 triệu cổ phiếu G36.

Người có liên quan là ông Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên HĐQT G36 hiện đang là TGĐ tại CTCP Xây lắp và Thương mại Trường Lộc. Trong 3 tháng cuối năm 2021, ông Hiền nhiều lần đăng ký và đã bán ra toàn bộ hơn 6,3 triệu cổ phiếu nắm giữ (6,54% vốn điều lệ). Hiện ông Hiền không còn sở hữu cổ phiếu nào của G36.

Về tình hình kinh doanh, năm 2021, G36 ghi nhận doanh thu đạt 1.161,06 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 22,55 tỷ đồng, lần lượt giảm 49,7% và 61% so với thực hiện trong năm 2020. Công ty mới hoàn thành 60% kế hoạch doanh thu đề ra.

Đáng chú ý tại thời điểm 31/12/2021, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính của G36 âm 362,9 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 392,1 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư dương 327 tỷ đồng, chủ yếu do công ty ghi nhận 945,1 tỷ đồng từ tiền thu hồi cho vay, bán các công cụ nợ của đơn vị.

Trên thị trường, cổ phiếu G36 chốt phiên 17/03 tại mốc 20,200 đồng/cp, tăng 5% qua 1 tháng trở lại đây, khối lượng giao dịch bình quân hơn 1,3 triệu cp/phiên.

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên