14:30 06/05/2022

Xuất hiện thêm 1 trận động đất 3,4 độ Richter tại Kon Tum

Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu (Viện hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam) cho biết vừa xảy ra thêm 1 trận động đất 3,4 độ Richter tại khu vực huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum).

Theo đó, vào lúc 9 giờ 37 phút 41 giây sáng 6/5, một trận động đất mạnh 3,4 độ Richter tại khu vực huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum).

Trận động đất này có độ sâu chấn tiêu khoảng 10km và không gây rủi ro về thiên tai. Hiện Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần đang tiếp tục theo dõi.

Xuất hiện thêm 1 trận động đất 34 độ Richter tại Kon Tum
Ảnh: Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu.

Tính từ năm 2021 đến ngày 18/4/2022, có 169 trận động đất từ 2,5 độ Richter trở lên. Trong tháng 4/2022, có 2 trận 4,1 và 4,5 độ Richter lớn nhất trong lịch sử từ khi ghi nhận tại huyện Kon Plông.

Liên quan đến động đất xảy ra liên tiếp tại huyện Kon Plông, ngày 5/5, UBND tỉnh Kon Tum đã có văn bản gửi các sở, ban, ngành, CTCP Thủy điện Đăk Đrinh và CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh về việc theo dõi, xử lý động đất tại huyện Kon Plông.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị tăng cường theo dõi dư chấn động đất trên địa bàn tỉnh, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho nhân dân để biết các biện pháp ứng phó khi xảy ra động đất.

UBND cũng yêu cầu kịp thời thông tin kết quả kiểm tra, nghiên cứu, đánh giá nguyên nhân, mức độ nguy cơ ảnh hưởng động đất của các đơn vị chức năng để công bố cho chính quyền cơ sở và người dân được biết, chủ động ứng phó, tránh gây tâm lý hoang mang trong nhân dân.

Tỉnh Kon Tum cũng đề nghị CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh khẩn trương đầu tư, lắp đặt bổ sung mới 3 trạm quan sát động đất và kết hợp với 3 trạm quan sát động đất hiện có do Viện Vật lý địa cầu đã lắp đặt; hỗ trợ cấp kinh phí cho việc vận hành mạng trạm quan trắc động đất ở khu vực công trình thủy điện Thượng Kon Tum (6 trạm).

CTCP Thủy điện Đăk Đrinh khẩn trương đầu tư, lắp đặt mới 2 trạm quan sát động đất và cấp kinh phí cho việc vận hành 2 trạm quan sát động đất ở khu vực công trình thủy điện Đăk Đrinh để kết nối vào hệ thống với 6 trạm quan sát động đất ở khu vực công trình thủy điện Thượng Kon Tum.

Trung Thành (t/h)

Theo dõi Thương Trường trên