# lợi nhuận BIDV

BIDV: Giảm chi phí hoạt động, lãi trước thuế 9 tháng vẫn giảm 3% xuống 7.028 tỷ đồng

Theo báo BCTC hợp nhất quý 3/2019, dù mạnh tay tiết giảm chi phí hoạt động (giảm 4,6%, tương đương hơn 500 tỷ đồng) giúp lợi nhuận thuần 9 tháng năm nay tăng 8,8% so với cùng kỳ nhưng do tiếp tục trích lập lượng lớn dự phòng để xử lý nợ xấu nên lợi nhuận trước thuế 9 tháng của BIDV ghi nhận mức giảm 3,3%, xuống 7.028 tỷ đồng.

Việc triển khai phần mềm dịch vụ công xử lý, thu hồi thuốc vi phạm (TT-86) nhằm tăng cường quản lý chất lượng thuốc ngày càng chặt chẽ hơn, kết hợp với cải cách thủ tục hành chính trong công tác xử lý, thu hồi thuốc vi phạm theo quy định.

Videos - Clips

Bán lẻ Việt Nam trong và hậu đại dịch covid 19

10:18 26/05/2020

Câu lạc bộ Phụ nữ với Tiêu dùng trực thuộc Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam là nơi trao đổi kinh nghiệm về tiêu dùng, giao lưu giữa sản xuất - lưu thông phân phối và tiêu dùng, là diễn đàn kết nối các nhà sản xuất - nhà bán lẻ và người tiêu dùng, đồng thời cung cấp thông tin - kiến thức về sản phẩm - hàng hoá và hệ thống phân phối bán lẻ trên ...