Hotline: 0913398394

#BIDV lợi nhuận như thế nào

BIDV: Giảm chi phí hoạt động, lãi trước thuế 9 tháng vẫn giảm 3% xuống 7.028 tỷ đồng

Theo báo BCTC hợp nhất quý 3/2019, dù mạnh tay tiết giảm chi phí hoạt động (giảm 4,6%, tương đương hơn 500 tỷ đồng) giúp lợi nhuận thuần 9 tháng năm nay tăng 8,8% so với cùng kỳ nhưng do tiếp tục trích lập lượng lớn dự phòng để xử lý nợ xấu nên lợi nhuận trước thuế 9 tháng của BIDV ghi nhận mức giảm 3,3%, xuống 7.028 tỷ đồng.
Xu hướng đọc
Videos - Clips