Theo đó, các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã và đơn vị, doanh nghiệp nhà nước trực thuộc thành phố triển khai kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 và thực hiện công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật; báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 20-4-2019 (qua Thanh tra thành phố để tổng hợp chung).

Hà Nội: Triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2018
Hà Nội: Triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai thuộc quản lý của đơn vị trước ngày 30-11-2018. Việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 phải hoàn thành trước ngày 31-12-2018 (theo mẫu bản kê khai tài sản, thu nhập được ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31-10-2013 của Thanh tra Chính phủ). 

Thanh tra thành phố hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị triển khai, đồng thời tổng hợp, dự thảo báo cáo kết quả kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 của TP Hà Nội trình UBND thành phố trước ngày 10-5-2019…

Công Thắng

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 tại chuyên mục Trong nước của Tạp chí Điện tử Thương Trường. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0913398394 hoặc gửi về hòm thư [email protected]