Hạ Long: Tiếng khóc "xé lòng" của người phụ nữ bán rau