Trong những tháng cuối năm 2019, Cục Thuế TP Hà Nội tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ theo đúng chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, UBND TP Hà Nội. Quán triệt nội dung tại hội nghị tăng cường công tác đôn đốc, thu nợ đọng thuế ngày 16/8/2019 của Cục Thuế TP Hà Nội; các Phòng Thanh tra Kiểm tra, các Chi cục Thuế đã tích cực triển khai gặp mặt, đối thoại tháo gỡ khó khăn, giải đáp các vướng mắc cũng như đôn đốc thu hồi nợ đọng của các đơn vị nợ thuế phí và nợ các khoản thu về đất trên địa bàn.

 Đã công khai lần đầu với 2.339 đơn vị nợ thuế phí, các khoản liên quan đến đất, tiền phạt và tiền chậm nộp.

Cụ thể, từ đầu năm 2019 đến nay, Cục thuế Hà Nội đã công khai lần đầu với 2.339 đơn vị nợ thuế phí, các khoản liên quan đến đất, tiền phạt và tiền chậm nộp với tổng số tiền nợ 2.659.843 triệu đồng.

Đã công khai lại với 650 đơn vị nợ thuế phí, các khoản liên quan đến đất, tiền phạt và tiền chậm nộp với tổng số tiền nợ 4.603.742 triệu đồng (các đơn vị này đã được công khai các năm trước 2015, 2016, 2017 hoặc 2018).

Tổng cộng đã đăng công khai 2.989 Doanh nghiệp và Dự án với tổng số tiền nợ là 7.263.585 triệu đồng).

Sau công khai đã có 876 doanh nghiệp nộp 543.209 triệu đồng tiền nợ vào NSNN.

Ngoài ra, Cục cũng đã công khai danh sách nợ đến thời điểm 31/10/2019. Theo đó, danh sách công khai lần đầu: 220 đơn vị nợ 75.717 triệu đồng thuế, phí, tiền thuê đất, tiền phạt và tiền chậm nộp tính đến ngày 31/10/2019. 

Cụ thể, có 210 doanh nghiệp nợ 31.302 triệu đồng thuế, phí, tiền phạt, tiền chậm nộp tính đến ngày 31/10/2019.  Đứng đầu danh sách này là 02 đơn vị, bao gồm CTCP thép Trang Hùng có MST: 0101474302 với số nợ hơn 3,4 tỷ đồng tính đến ngày 31/10/2019 và CTCP trung tâm thương mại V+ Hòa Bình có MST: 0106757174  với số nợ hơn 3,2 tỷ đồng tính đến ngày 31/10/2019. Từ ngày 01/11/2019 đến ngày 03/12/2019, Công ty đã nộp 253 triệu tiền nợ (đã được hạch toán vào ứng dụng của cơ quan thuế), số chưa nộp là  hơn 2,9 tỷ đồng.

CTCP TTTM V+ Hòa Bình là một trong hai đơn vị nợ thuế nhiều nhất tính đến ngày 31/10/2019.

10 đơn vị nợ 44.415 triệu đồng tiền thuê đất, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuê đất tính đến ngày 31/10/2019. Đứng đầu danh sách là Công Ty SXCN và xây lắp Hà Nội có MST: 0100106754 với số nợ 16,28 tỷ đồng tính đến ngày 31/10/2019.

Ngoài ra, còn có 25 đơn vị thuộc diện công khai lại với số nợ là 1.202.053 triệu đồng thuế, phí, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, tiền phạt và tiền chậm nộp tính đến ngày 31/10/2019. Trong đó:

11 doanh nghiệp nợ 78.557 triệu đồng thuế, phí, tiền phạt, tiền chậm nộp tính đến ngày 31/10/2019. Đứng đầu danh sách này là CTCP cầu 12  - CIENCO1, MST 0100104651 với số nợ gần 71,5 tỷ đồng tính đến ngày 31/10/2019.

07 đơn vị nợ 80.862 triệu đồng tiền thuê đất, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuê đất tính đến ngày 31/10/2019. Đứng đầu danh sách này là CTCP đầu tư và bê tông Thịnh Liệt, MST 0100105334 với số nợ hơn 48,3 tỷ đồng tính đến ngày 31/10/2019. Từ ngày 01/11/2019 đến ngày 03/12/2019, Công ty đã nộp 7,5 tỷ đồng tiền nợ (đã được hạch toán vào ứng dụng của cơ quan thuế), số chưa nộp là  hơn 40,8 tỷ đồng.

07 đơn vị nợ 1.042.634 triệu đồng tiền sử dụng đất, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền sử dụng đất tính đến ngày 31/10/2019. Đứng đầu danh sách này là CTCP Lũng Lô 5, MST 0102333618 với số nợ hơn 336,6 tỷ đồng tính đến ngày 31/10/2019.

Tổng số đơn vị công khai nợ thuế đợt này là 245 đơn vị với số nợ 1.277.770 triệu đồng tính đến ngày 31/10/2019.

Trước đó, trong tháng 12/2019, Cục Thuế TP Hà Nội đã phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam và Đài Truyền hình Hà Nội thực hiện và phát sóng chuỗi phóng sự đợt 1 "Điểm mặt doanh nghiệp nợ thuế lớn" đối với một số doanh nghiệp chây ỳ, trốn tránh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Đồng thời, Cục Thuế TP Hà Nội tiếp tục thực hiện việc công khai thông tin định kỳ hàng tháng đối với các đơn vị nợ đọng lớn, chây ỳ trên địa bàn.

Trung Thành