10:07 13/05/2022

Becamex IJC phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 16%

HĐQT CTCP Phát triển hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC, HoSE: IJC) vừa thông qua Nghị quyết triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.

Becamex IJC phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 16

Theo đó, doanh nghiệp sẽ phát hành 34,7 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 16% để trả cổ tức, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 16 cổ phiếu mới. Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu phát hành trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.

Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối theo BCTC hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán. Thời gian thực hiện trong năm 2022.

Sau khi phát hành thành công, Becamex IJC sẽ nâng vốn điều lệ từ 2.170,97 tỷ đồng lên 2.518,3 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, Becamex IJC đã công bố báo cáo tài chính quý 1/2022 với doanh thu đạt 528 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 174 tỷ đồng, lần lượt giảm 63% và 40% so với cùng kỳ.

Năm 2022, IJC đặt mục tiêu tổng doanh thu tăng 8% lên 2.829 tỷ đồng, trong đó, doanh thu thu phí tăng 40% lên 270 tỷ đồng, kinh doanh bất động sản tăng 5% lên 2.195 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tăng 10% lên 685 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức kế hoạch là 10% vốn điều lệ. Với kết quả này, công ty đã thực hiện được 19% kế hoạch doanh thu và 25% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tại thời điểm ngày 31/03/2022, IJC đang có tổng tài sản 6,737 tỷ đồng, giảm nhẹ 1% so với đầu năm. Công ty đang tạm dừng dự án Khu dân cư ấp 5C Lai Uyên vì Tập đoàn Becamex (BCM) chờ thời điểm thích hợp để triển khai. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang ghi nhận tại dự án là hơn 353 tỷ đồng.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, HĐQT Becamex IJC trình cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến chào bán tối đa 108,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100:50, với giá dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện trong năm 2022 - 2023 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 12/5, cổ phiếu IJC giảm 1.300 đồng về 17.350 đồng/cổ phiếu.

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên