10:57 25/03/2022

Bị kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục, Hoàng Anh Gia Lai nói gì?

Tại báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán, kiểm toán viên cho rằng tồn tại những yếu tố không chắc chắn nghi ngờ đáng kể về khả năng tiếp tục hoạt động của Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai.

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HAG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 với doanh thu giảm 34% so với cùng kỳ về 2.097 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 127 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 2.383 tỷ đồng.

Theo lý giải của Công ty, nguyên nhân chủ yếu khiến lợi nhuận gộp tăng mạnh là do giá vốn trái cây trong năm 2021 giảm, đồng thời hoạt động bán heo mang lại nhiều lợi nhuận cho tập đoàn.

Các chi phí trong kỳ được tiết giảm do tập đoàn không còn hợp nhất nhóm các công ty HNG. Cùng với đó, thu nhập thuế hoàn lại tăng 287 tỷ đồng tạo bởi nghiệp vụ thanh lý Nhóm HNG trong năm 2021 và chênh lệch hợp lý của tài sản khi mua Công ty CP Chăn nuôi Gia Lai.

HQGL HAG giải trình về việc kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục

Đáng chú ý, tại BCTC hợp nhất đã kiểm toán, kiểm toán viên có nhấn mạnh đến khoản lỗ lũy kế hơn 4.467 tỷ đồng của công ty này. Theo kiểm toán, điều kiện này cùng với những vấn đề khác được nêu trong thuyết minh số 2.6 của báo cáo cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục. 

Giải trình về ý kiến này, HAGL cho biết tại ngày lập báo cáo tài chính hợp nhất này, công ty đã lập kế hoạch cho 12 tháng tiếp theo bao gồm dòng tiền dự kiến sẽ được tạo ra từ việc thanh lý các khoản đầu tư tài chính, thu hồi nợ từ các đối tác và dòng tiền tạo ra từ các dự án đang triển khai.

Ngoài ra, Tập đoàn cũng đang trong quá trình làm việc với các bên cho vay về việc điều chỉnh các điều khoản đã bị vi phạm của các hợp đồng vay có liên quan. HAGL nhấn mạnh có thể hoàn trả các khoản nợ khi đến hạn và tiếp tục hoạt động trong kỳ kế toán tiếp theo.

Bên cạnh đó, tại báo cáo tài chính kiểm toán, HAGL cho biết kế hoạch kinh doanh năm 2022 với doanh thu kỳ vọng đạt 4.800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế kỳ vọng đạt 1.120 tỷ đồng.

HAGL cũng cho biết sẽ thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ để huy động vốn chủ sở hữu đầu tư vào ngành chuối và chăn nuôi heo. Giải pháp này sẽ giúp tăng hệ số an toàn tài chính, đầu tư gia tăng tài sản sinh lời, qua đó tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh và giảm rủi ro.

Từ đầu năm đến nay Hoàng Anh Gia Lai liên tiếp đăng ký bán 73,5 triệu cổ phiếu HNG với mục đích là ngân hàng bán để thu hồi nợ. Động thái thoái vốn dồn dập của HAGL tại HNG diễn ra trong bối cảnh đặt mục tiêu trọng tâm năm 2022 là tăng cường các biện pháp cơ cấu tài chính, giảm số dư nợ ngân hàng phải trả xuống còn 5.000 tỷ đồng.

Tại thời 31/12/2021, tổng tài sản của HNG giảm 43% so với đầu năm, chỉ còn ghi nhận hơn 14.000 tỷ đồng. Trong đó, tài sản ngắn hạn của công ty đã sụt giảm hơn 54% trong năm. Các khoản mục chính yếu như khoản phải thu, hàng tồn kho, tài sản cố định lần lượt giảm mạnh ở mức 70%, 30% và 40%.

Về phía nguồn vốn, nợ phải trả của Công ty cũng giảm mạnh 49%, còn hơn 8.000 tỷ đồng, chủ yếu do tổng nợ vay giảm một khoản tương ứng. Tổng dư nợ vay ngắn và dài hạn của HNG đạt 5.864,4 tỷ đồng, giảm hơn 5.538 tỷ đồng so với đầu năm và chiếm 41,8% tổng nguồn vốn. Trong đó chủ yếu là vay ngân hàng với 3.272,4 tỷ đồng và vay dài hạn các doanh nghiệp hơn 2.550 tỷ đồng.

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên