Bộ công an 'tuýt còi' cấp giấy chứng nhận kinh doanh mới tại CIENCO1

Đại tá Nguyễn Văn Long, Phó Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa có văn bản khẳng định, hồ sơ kê khai thay đổi đăng ký doanh nghiệp (lần thứ 11) của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 (CIENCO1) có nội dung sai lệch, không đúng so với thực tế. Bộ công an thông báo để Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch & Đầu tư Hà Nội thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ công an tuýt còi cấp giấy chứng nhận kinh doanh mới tại CIENCO1
Bộ công an 'tuýt còi' cấp giấy chứng nhận kinh doanh mới tại CIENCO1

Ai giúp nhóm Đinh Ngọc Hệ (Út trọc) nắm thế "ông chủ" tại CIENCO1?

Trước đó, Ban lãnh đạo CIENCO1 có văn bản gửi tới Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ, Sở Kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội và Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội cùng các đơn vị liên quan khiếu nại về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (ĐKKD) mới (lần thứ 11) cho nhóm Công ty Yên Khánh, An Hiền, Cái Mép mà đứng đầu là ông Đinh Ngọc Vượng (anh trai Út "trọc").

Văn bản nêu rõ: Thứ nhất, về quyền của cổ đông với số cổ phần bị kê biên: Căn cứ các lệnh kê biên cổ phần tại CIENCO1 của cơ quan cảnh sát điều tra – Bộ công an đối với công ty Yên Khánh, An Hiền, Cái Mép, Khánh An, cơ quan điều tra đã xác định toàn bộ cổ phần nêu trên là của (sở hữu) Đinh Ngọc Hệ, các công ty trên chỉ là doanh nghiệp đứng tên.

Phòng ĐKKD có các văn bản hỏi các cơ quan chức năng như Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ KH và ĐT… tuy nhiên chỉ hỏi về quyền cổ đông bị kê biên và chưa xác định rõ bản chất, người chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu ủy quyền.

Văn bản số 2325/BCA-CSKT ngày 8/7/2020 của Bộ Công an có nêu: "Việc kê biên không làm hạn chế các quyền cổ đông như tham gia họp, ứng cử, đề cử, biểu quyết (và triệu tập Đại hội đồng cổ đông đối với cổ đông lớn)...".

Như vậy, Bộ Công an chỉ hướng dẫn chung về quyền của cổ đông đối với cổ phiếu bị kê biên theo quy định pháp luật chứ không hướng dẫn là nhóm công ty An Hiền, Cái Mép, Yên Khánh, Khánh An có các quyền cổ đông. Như trên đã nêu, nếu cổ phần bị kê biên được xác định là của Đinh Ngọc Hệ, thì Đinh Ngọc Hệ (chứ không phải là các công ty đứng tên) mới có các quyền cổ đông nêu trên.

Do đó, việc Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội xem xét việc xác định sở hữu của cổ đông và ủy quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông là chưa phản ánh đúng bản chất và nội dung của các văn bản trên.

Thứ hai, về trình tự, thủ tục tổ chức ĐHĐCĐ của nhóm công ty. Đại hội đồng cổ đông theo Thông báo ngày 25/12/2019 của nhóm An Hiền và Cái Mép không phù hợp với quy định pháp luật và điều lệ của Cienco1, cụ thể như sau:

Theo quy định tại Điều 114 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, An Hiền và Cái Mép có quyền yêu cầu HĐQT triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Mặc dù An Hiền có 2 lần yêu cầu (đề nghị) họp Đại hội đồng cổ đông theo Công văn số 51/AH ngày 4/10/2018 và 56/AH ngày 19/10/2019 nhưng tại thời điểm này, nhiệm kỳ của HĐQT chưa vượt quá thời hạn 6 tháng và An Hiền cũng không cung cấp được tài liệu, chứng cứ nào thể hiện HĐQT vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc vượt quá thẩm quyền được giao.

Đối với Cái Mép thì chưa lần nào yêu cầu triệu tập họp Đại Hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ).

Như vậy, việc An Hiền và Cái Mép chưa thực hiện đúng trình tự thủ tục yêu cầu HĐQT triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông mà đã thực hiện quyền tự triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (gửi Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông) là vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trong trường hợp nhóm công ty tự tổ chức ĐHĐCĐ và có biên bản ĐHĐCĐ gửi phòng ĐKKD, thì phòng ĐKKD cũng phải có trách nhiệm xem xét trình tự, thủ tục tổ chức đã đúng đúng quy định theo Luật doanh nghiệp và các quy định hiện hành chưa tránh trường hợp xảy ra tranh chấp, ngăn ngừa việc cấp sai ĐKKD.

Thứ ba, về Biên bản ĐHĐCĐ của nhóm công ty tổ chức ngày 13/1/2020: cuộc họp do các công ty nói trên tổ chức chỉ có 1 biên bản và 1 nghị quyết được thông qua, nhưng hiện nay tồn tại hơn một biên bản họp đại hội đồng cổ đông và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Cụ thể, căn cứ theo bản ghi âm, ghi hình, cùng tài liệu ghi âm đã được văn phòng Thừa phát lại làm chứng, chúng tôi có văn bản Biên bản họp đại hội đồng cổ đông được thông qua ngày 13/1/2020 tại Côn Đảo (sau đây gọi là Biên bản gốc), kèm theo đó là Nghị quyết và Biên bản họp Hội đồng quản trị lần 1 (xin được gửi bằng chứng kèm theo). Đối chiếu với các quy định của Luật doanh nghiệp, biên bản và nghị quyết gốc có quá nhiều sai sót, và trên thực tế hồ sơ này đã không được Phòng đăng ký kinh doanh chấp thuận là hợp lệ.

Theo quy định hiện nay, phòng đăng ký kinh doanh cấp đăng ký chỉ trong vòng từ 3-5 ngày làm việc kể từ khi hồ sơ được chấp thuận hợp lệ, hồ sơ của nhóm Công ty đã trải qua gần 8 tháng, nên chúng tôi có cơ sở để hiểu rằng, Phòng đăng ký kinh doanh đã nhiều lần ra thông báo hồ sơ chưa hợp lệ, và với mỗi lần thông báo chưa hợp lệ thì nhóm Công ty mà đại diện là ông Đinh Ngọc Vượng lại cắt đo lại Biên bản và Nghị quyết theo hướng dẫn phù hợp với nội dung tại các văn bản thông báo của Phòng đăng ký kinh doanh. Đến khi hồ sơ được chấp nhận hợp lệ thì Biên bản họp và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông ngày 13/1/2020 đã quá khác so với bản gốc (sau đây gọi là Biên bản và Nghị quyết mới).

Biên bản họp và Nghị quyết được thông qua ngày 13/1 chỉ có một và không phải Biên bản họp, Nghị quyết mà Phòng đăng ký kinh doanh đã nhận được để chấp nhận là hồ sơ hợp lệ và cấp giấy chứng nhận ĐKKD.

Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh này, CIENCO1 đã có nhiều văn bản ngăn chặn đến phòng đăng ký kinh doanh, chuyên viên thụ lý cũng như cán bộ quản lý không thể không biết trong cùng một ngày 13/01/2020 mà tại sao lại có nhiều Biên bản và Nghị quyết đến vậy, trong thời gian 08 tháng để hồ sơ từ chỗ không hợp lệ đến chỗ hợp lệ? Ở đây có trách nhiệm của Phòng đăng ký kinh doanh hay không?

Lãnh đạo Tổng công ty CIENCO1 cũng cho biết, việc thay đổi Giấy kinh doanh này đang gây ra thiệt hại cho CIENCO1, các hợp đồng đang và chuẩn bị triển khai với các đối tác trị giá hợp đồng khoảng 2.000 tỷ đồng, các chủ đầu tư và các đối tác đều đang dừng lại, ngân hàng tạm thời ngừng cấp tín dụng cho CIENCO1 vì không đồng ý làm việc với HĐQT mới và với tranh chấp hiện tại.

Bộ Công an khẳng định sai phạm trong cấp ĐKKD mới tại CIENCO1 

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành kiểm tra, làm rõ phản ánh kiến nghị của CIENCO1 liên quan đến việc nhóm cổ đông uỷ quyền cho người đại diện nộp hồ sơ thay đổi đăng ký doanh nghiệp (lần thứ 11) tại Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch & đầu tư Hà Nội.

Ngày 30/11, Đại tá Nguyễn Văn Long, Phó Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an có công văn số 4694/CSKT-P9 gửi Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch & đầu tư Hà Nội liên quan đến đề nghị xác minh hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (ĐKDN) lần thứ 11 ngày 3/9/2020 của CIENCO1 có giả mạo hay không?

Đinh Ngọc Hệ hay 4 cổ đông (Công ty CP Tập đoàn Yên Khánh, Công ty Cái Mép, Công ty An Hiền, Công ty Khánh An) có quyền cổ đông tại CIENCO1 như thế nào....

Sau khi xem xét, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an có ý kiến như sau: 

Ngày 28/8/2020, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có Bản kết luận điều tra vụ án hình sự số 49/KLĐT - CSKT - P9 khẳng định Đinh Ngọc Hệ là người cung cấp tiền cho Công ty CP Tập đoàn Yên Khánh, Công ty Cái Mép, Công ty An Hiền, Công ty Khánh An để mua cổ phần. 

Mặc dù Đinh Ngọc Hệ không trực tiếp đứng ra thực hiện giao dịch mua cổ phần, không có tên trên giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, nhưng thực chất Đinh Ngọc Hệ là người sở hữu số cổ phần trên.

Ngày 4/11/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có công văn số 7328/BKHĐT - ĐKKD gửi Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an nêu rõ: "Tại khoản 2 Điều 146 Luật doanh nghiệp 2014 quy định "Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp". Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành không có quy định về việc chỉnh sửa hình thức, nội dung của Nghị quyết, biên bản họp Đại Hội cổ đông".

Căn cứ vào kết quả xác minh và quy định của Pháp luật, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết: hồ sơ kê khai đăng ký thay đổi ĐKDN lần thứ 11 của CIENCO1 có một số nội dung sai lệch, không đúng so với thực tế tại Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Thực tế các biên bản này đã được chỉnh sửa bổ sung vào ngày 23/8/2020 mà không thực hiện như nội dung Luật doanh nghiệp 2014.

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an trao đổi để Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch & Đầu tư Hà Nội thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đăng ký và thay đổi đăng ký doanh nghiệp.

Trước đó, trao đổi với báo chí, đại diện Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch & Đầu tư Hà Nội cho biết: Sau khi nhận được đơn thư khiếu kiện về giả mạo hồ sơ, chúng tôi đã có văn bản xin ý kiến Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an. Nếu đơn vị này kết luận hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp lần thứ 11 tại CIENCO1 sai phạm, chúng tôi sẽ tiến hành thu hồi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp đã cấp theo quy định.

Đức thọ

Bình luận bài viết

Bình luận

UBND tỉnh Hà Nam vừa có yêu cầu Công ty CP phát triển Hà Nam, tập đoàn TNG chịu trách nhiệm trước pháp luật về những sai phạm trong quá trình thực hiện dự án TNR Star Đồng Văn; giải quyết các kiến nghị, vướng mắc, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho khách hàng.

UBND tỉnh Long An vừa có văn bản thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chưa thống nhất cho giãn tiến độ đối với dự án Khu công nghiệp Việt Phát (huyện Thủ Thừa, Long An). Đây là dự án có tiến độ triển khai chậm, gây lãng phí đất đai của tỉnh Long An suốt nhiều năm qua.

Dự án khu đô thị mới Trần Phú nằm tại thị trấn Chũ và xã Trù Hựu, tiếp giáp đường Lê Duẩn và trung tâm hành chính huyện Lục Ngạn.

Làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, Tập đoàn Tân Á Đại Thành đề nghị được lập quy hoạch ít nhất một khu vực đô thị và đầu tư xây dựng nhà máy trên địa bàn tỉnh.

Khu sinh thái hồ Khe Lau (ST-05) thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn có diện tích lập quy hoạch khoảng 436 ha, có chức năng công cộng dịch vụ, du lịch, nghỉ dưỡng,...

Sáng 26/1, UBND TP Đà Lạt cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính (số tiền 25 triệu đồng) đối với Công ty CP Kỹ thuật xây dựng Thành Thành Công vì xây dựng khách sạn gây lún, nứt, hư hỏng công trình nhà ở lân cận trong khu vực tại thửa đất số 249, tờ bản đồ số 6 (Phường 3).

Cần phải làm rõ việc giao đất cho Dự án Khu dân cư Nam Thắng, thành phố Chí Linh không qua đấu giá là điều cần thiết và là trách nhiệm của UBND tỉnh Hải Dương ngay lúc này để tránh thất thoát ngân sách nhà nước.

Mới đây, UBND TP Đà Lạt, Lâm Dồng cho biết đã yêu cầu chủ công trình khách sạn President đình chỉ ngay việc thi công công trình sau khi nhiều nhà dân xung quanh bị lún sụt, có nguy cơ đổ sập.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Cơ quan chủ quản: HIỆP HỘI CÁC NHÀ BÁN LẺ VIỆT NAM

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 75/GP-BTTT, do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày: 23/02/2017

Ngày thành lập Tạp chí Thương Trường: Ngày 26 tháng 6 năm 2008

Tòa soạn: Tầng 6 tòa nhà số 8 Trần Đăng Ninh - P. Dịch vọng - Q. Cầu Giấy - Hà Nội

Tổng biên tập: Đinh Thị Mỹ Vân

Phụ trách nội dung: Tổng TKTS Đinh Duy Hùng

Hotline: 0913398394

Điện thoại: +84 24 3734 9773

Fax: +84 24 3939 3770

Email: toasoanthuongtruong@gmail.com.

Liên hệ quảng cáo: 0888484455